Newsy         

Apel do Premiera RP ws. rozwiązywania problemu bezdomności

W ostatnim czasie byliśmy świadkami „zrywu aktywności” w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności. Ustawodawca dokonał m.in. nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w zakresie udzielania schronienia, z kolei Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwietniu 2017 r. oraz kwietniu 2018 r. wydało wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym. Ich celem było przede wszystkim ułatwienie pracy jednostkom samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu bezdomności.

Tym bardziej na uwagę zasługuje pismo Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności skierowane do Prezesa Rady Ministrów, w którym zwrócono uwagę na brak koordynacji działań w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności – w szczególności umożliwiania osobom bezdomnym reintegracji ze społeczeństwem oraz rozwiązywania problemów zdrowotnych osób bezdomnych.

Problem jest niezwykle złożony przez co wykracza poza kompetencje wyłącznie jednego ministerstwa. Wskazane przez Federację newralgiczne kwestie skłaniają ku konieczności rozważenia podjęcia kompleksowych międzyresortowych rozwiązań, które mogłyby przełożyć się na wymierne rozwiązania. Jak podnosi Federacja, dotychczasowe rozwiązania koncentrują się przede wszystkim na „zarządzaniu bezdomnością” zamiast ograniczaniu jej zjawiska, a świadczona wobec osób bezdomnych praca socjalna często pozostaje bezskuteczna ze względu na brak możliwości skorzystania z usług i infrastruktury, pozostających poza kompetencjami pomocy społecznej.

Wychodząc naprzeciw konieczności wypracowania kompleksowych rozwiązań Federacja proponuje utworzenie przy Radzie Ministrów organu koordynującego międzyresortową współpracę w zakresie bezdomności. Do kompetencji w/w organu miałoby należeć docelowo:
• opracowaniem i wdrażaniem polskiej strategii zapobiegania i rozwiązywania problemu bezdomności;
• monitorowaniem procesów legislacyjnych oraz programów rządowych i regionalnych związanych z rozwiązywaniem problemu bezdomności, znajdujących się poza obszarem kompetencji resortu polityki społecznej;
• aktywizowaniem współpracy międzyresortowej mającej na celu upowszechnienie rozwiązań mieszkaniowych w reintegracji społecznej osób bezdomnych;
• mobilizowaniem i wspieraniem gmin w zakresie implementacji skutecznych programów rozwiązywania problemu bezdomności opartych o mieszkania;
• animowaniem współpracy międzyresortowej mającej na celu uregulowanie dostępu do usług zdrowotnych, paliatywnych i post-hospitalizacyjnych dla osób bezdomnych;
• współpracą z organizacjami pozarządowymi;
• finansowaniem działalności badawczej w zakresie zjawiska bezdomności w Polsce Problematyka bezdomności wymaga nie tylko zauważenia, ale przede wszystkim pochylenia się nad nią prawodawcy w celu wypracowania kompleksowych rozwiązań wykraczających poza doraźne rozwiązania.

List Federacji skierowany do Prezesa Rady Ministrów:
http://www.bezdomnosc.pl/images/dokumenty/stanowiska/2018.10.03_Premier_koordynacja.pdf
Prośbę do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększenie środków na program „Pokonać bezdomność” w roku 2019 i kolejnych:
http://www.bezdomnosc.pl/images/dokumenty/stanowiska/2018.10.03_MRPiPS_Program_bezdomnosc.pdf
Wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym – kwiecień 2018 r.
https://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/33569288-FFAF-430B-A522-965CDFCEB563/0/Wytyczne_MRPiPS_2018.pdf
Wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym – kwiecień 2017 r.
http://www.bezdomnosc.pl/images/dokumenty/stanowiska/_wytyczne_MRPiPS.pdf

Komentarze (1)

      5 + 2 = ?    
W 80% przypadków należałoby zmienić przepisy umożliwiające natychmiastowe i przymusowe leczenie osób z uzależnień....każdy kto pracuje z osobami bezdomnymi wie, że z tym jest największy problem...
DODAŁ: OLO DNIA 09 października 2018 O 23:01

ZOBACZ PODOBNE

Rada Mieszkalnictwa powołana przez premiera

01 lutego 2018      TAGI:      
Właśnie została powołana do życia Rada Mieszkalnictwa. Na jej czele stanął premier...»

Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności – dodatkowy otwarty konkurs

13 czerwca 2017      TAGI:         
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła dodatkowy otwarty konkurs...»

Apel Ministerstwa o pomoc osobom potrzebującym

18 stycznia 2018      TAGI:      
W ostatnim czasie na terenie RP znów pojawiły się ujemne temperatury, tym samym Ministerstwo...»

Apel Minister RPiPS na rzecz bezdomnych przed nadchodzącą zimą

30 października 2017      TAGI:      
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki...»

Apel Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

31 sierpnia 2017      TAGI:      
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w związku z bardzo dużym zainteresowaniem...»
13-14 października, 10-11 listopada, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" ul. Korotyńskiego 13, Warszawa
04.10.2018, Warszawa