Newsy         

Apel do Premiera RP ws. rozwiązywania problemu bezdomności

W ostatnim czasie byliśmy świadkami „zrywu aktywności” w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności. Ustawodawca dokonał m.in. nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w zakresie udzielania schronienia, z kolei Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwietniu 2017 r. oraz kwietniu 2018 r. wydało wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym. Ich celem było przede wszystkim ułatwienie pracy jednostkom samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu bezdomności.

Tym bardziej na uwagę zasługuje pismo Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności skierowane do Prezesa Rady Ministrów, w którym zwrócono uwagę na brak koordynacji działań w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności – w szczególności umożliwiania osobom bezdomnym reintegracji ze społeczeństwem oraz rozwiązywania problemów zdrowotnych osób bezdomnych.

Problem jest niezwykle złożony przez co wykracza poza kompetencje wyłącznie jednego ministerstwa. Wskazane przez Federację newralgiczne kwestie skłaniają ku konieczności rozważenia podjęcia kompleksowych międzyresortowych rozwiązań, które mogłyby przełożyć się na wymierne rozwiązania. Jak podnosi Federacja, dotychczasowe rozwiązania koncentrują się przede wszystkim na „zarządzaniu bezdomnością” zamiast ograniczaniu jej zjawiska, a świadczona wobec osób bezdomnych praca socjalna często pozostaje bezskuteczna ze względu na brak możliwości skorzystania z usług i infrastruktury, pozostających poza kompetencjami pomocy społecznej.

Wychodząc naprzeciw konieczności wypracowania kompleksowych rozwiązań Federacja proponuje utworzenie przy Radzie Ministrów organu koordynującego międzyresortową współpracę w zakresie bezdomności. Do kompetencji w/w organu miałoby należeć docelowo:
• opracowaniem i wdrażaniem polskiej strategii zapobiegania i rozwiązywania problemu bezdomności;
• monitorowaniem procesów legislacyjnych oraz programów rządowych i regionalnych związanych z rozwiązywaniem problemu bezdomności, znajdujących się poza obszarem kompetencji resortu polityki społecznej;
• aktywizowaniem współpracy międzyresortowej mającej na celu upowszechnienie rozwiązań mieszkaniowych w reintegracji społecznej osób bezdomnych;
• mobilizowaniem i wspieraniem gmin w zakresie implementacji skutecznych programów rozwiązywania problemu bezdomności opartych o mieszkania;
• animowaniem współpracy międzyresortowej mającej na celu uregulowanie dostępu do usług zdrowotnych, paliatywnych i post-hospitalizacyjnych dla osób bezdomnych;
• współpracą z organizacjami pozarządowymi;
• finansowaniem działalności badawczej w zakresie zjawiska bezdomności w Polsce Problematyka bezdomności wymaga nie tylko zauważenia, ale przede wszystkim pochylenia się nad nią prawodawcy w celu wypracowania kompleksowych rozwiązań wykraczających poza doraźne rozwiązania.

List Federacji skierowany do Prezesa Rady Ministrów:
http://www.bezdomnosc.pl/images/dokumenty/stanowiska/2018.10.03_Premier_koordynacja.pdf
Prośbę do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększenie środków na program „Pokonać bezdomność” w roku 2019 i kolejnych:
http://www.bezdomnosc.pl/images/dokumenty/stanowiska/2018.10.03_MRPiPS_Program_bezdomnosc.pdf
Wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym – kwiecień 2018 r.
https://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/33569288-FFAF-430B-A522-965CDFCEB563/0/Wytyczne_MRPiPS_2018.pdf
Wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym – kwiecień 2017 r.
http://www.bezdomnosc.pl/images/dokumenty/stanowiska/_wytyczne_MRPiPS.pdf

Komentarze Apel do Premiera RP ws. rozwiązywania problemu bezdomności (3)

      3 + 4 = ?    
Do poprzednich komentarzy dodam jeszcze zakaz włóczęgostwa.
DODAŁ: Ana DNIA 19 października 2018 O 13:20
a przepraszam bardzo, że zapytam jaka jest skuteczność przymusowego leczenia uzależnień?
DODAŁ: leczony_przymusowo DNIA 17 października 2018 O 11:03
W 80% przypadków należałoby zmienić przepisy umożliwiające natychmiastowe i przymusowe leczenie osób z uzależnień....każdy kto pracuje z osobami bezdomnymi wie, że z tym jest największy problem...
DODAŁ: OLO DNIA 09 października 2018 O 23:01

ZOBACZ PODOBNE

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»
Prawo do prywatności a wizerunki dzieci w Internecie

Prawo do prywatności a wizerunek dziecka w internecie

10 lipca 2024      TAGI:   
UODO wspólnie z Fundacją Orange wydał poradnik pt. „Wizerunek dziecka w internecie....»