Newsy      

Rejestr sprawców przestępstw seksualnych – obawy RPO o naruszenie prywatności ofiar

Jak informowaliśmy na łamach portalu, od 1 września weszły w życie przepisy, których zadaniem jest skuteczniej kontrolować sprawców przestępstw seksualnych na szkodę dzieci, którzy opuścili zakład karny.

Na mocy nowych przepisów został udostępniony tzw. rejestr publiczny sprawców przestępstw seksualnych. W rejestrze znaleźli się najbardziej groźni sprawcy przestępstw, których ofiarami byli małoletni poniżej 15 roku życia lub w niektórych przypadkach małoletni do 18 roku życia. Rejestr dostępny jest pod adresem: https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/

W rejestrze znalazły się m.in. taki dane, jak imię i nazwisko, data urodzenia, jak również fotografia sprawcy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na możliwość identyfikacji ofiar sprawcy w przypadku, gdy pokrzywdzonym jest członek rodziny sprawcy, a w konsekwencji wiktymizacja. Na poparcie tezy Rzecznik wskazuje na sygnały od ofiar ww. przestępstwem obawiających się o własny spokój. Traumatyczne przeżycia z przeszłości mogą stać się przedmiotem dyskusji lokalnej społeczności. Ofiary mogą być społecznie napiętnowane z powodu winy rodzica, co w konsekwencji może skutkować powtórną wiktymizacją poprzez przypominanie traumatycznych doznań z przeszłości

Wskazane obawy stały się przedmiotem wystąpienia Rzecznika do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o pochylenie się nad zagadnieniem.

Źródło:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/do%20Ministra%20Sprawiedliwosci%20-%20ws%20rodzin%20przest%C4%99pstw%20na%20tle%20seksualnych.pdf

Komentarze (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

RPO o darmowej pomocy prawnej

11 lipca 2017      TAGI:      
  Rzeczni Praw Obywatelskich donosi o prawdopodobieństwie nieskuteczności...»

RPO o planowanych zmianach w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

28 sierpnia 2018      TAGI:      
W związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy...»

Ministerstwo Sprawiedliwości o programach dla sprawców przemocy w rodzinie opuszczających zakłady karne

26 maja 2017      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 1304.2017 r. zwrócił się do Ministerstwa...»

RPO w sprawie lokalu socjalnego po eksmisji

05 stycznia 2017      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa...»

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

04 stycznia 2018      TAGI:      
Na łamach portalu informowaliśmy o stworzeniu przez ustawodawcę narzędzia pozwalającego...»