Newsy      

O konieczności aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych słów kilka

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zwrócili uwagę na konieczność skonstruowania mechanizmów poprawiających efektywność działań podejmowanych w kierunku aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych, a w konsekwencji samej egzekucji alimentów. Miałby to na celu zrealizowanie postulatu samofinansowania funduszu alimentacyjnego. Realizacja tego postulatu mogłaby pozwolić w przyszłości na zmianę kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, który to jest związany ze stopą zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych już świadczeń.

Jak wskazuje Ministerstwo stopa bezrobocia w marcu 2018r. wyniosła 6,6% (https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9859,w-marcu-lepiej-na-rynku-pracy.html), natomiast Komisja Europejska prognozuje że w 2018 r. wyniesie ono dla Polski 4,1 %, a w 2019 r. już tylko 3,9 % (https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9915,bezrobocie-w-polsce-bedzie-spadac.html). Stworzenie dodatkowych mechanizmów pozwalających na aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych przełożyłoby się nie tylko na dalszy spadek stopy bezrobocia, ale również na ściągalność wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rzecznicy wystąpili do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o przekazanie informacji o aktualnym stanie prowadzonych analiz oraz prac legislacyjnych dotyczących aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych oraz zastosowanie wobec dłużników alimentacyjnych instrumentu w postaci prac społecznie użytecznych.

Źródło:
http://brpd.gov.pl/sites/default/files/2018_04_30_wyst_rpd_rpo_mrpips.pdf

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy rejestr dłużników alimentacyjnych

28 grudnia 2018      TAGI:         
W dniu 6 grudnia 2018 r. została uchwalona ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych,...»

Poprawa egzekucji świadczeń alimentacyjnych

08 czerwca 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy...»

„Od wykluczenia do aktywizacji” – dodatkowe konkursy

06 marca 2019      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło 4 konkursy uzupełniające...»

Czy będzie nowy rejestr dłużników alimentacyjnych?

05 kwietnia 2018      TAGI:      
Krajowa Rada Komornicza wystąpiła z inicjatywą utworzenia centralnego rejestru uporczywych...»

O oczekiwaniu na widzenia z dzieckiem słów kilka

15 lutego 2018      TAGI:      
Rodzic odbywający karę pozbawienia wolności ma prawo do widzeń z dzieckiem. Jak...»