Newsy      

O konieczności aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych słów kilka

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zwrócili uwagę na konieczność skonstruowania mechanizmów poprawiających efektywność działań podejmowanych w kierunku aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych, a w konsekwencji samej egzekucji alimentów. Miałby to na celu zrealizowanie postulatu samofinansowania funduszu alimentacyjnego. Realizacja tego postulatu mogłaby pozwolić w przyszłości na zmianę kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, który to jest związany ze stopą zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych już świadczeń.

Jak wskazuje Ministerstwo stopa bezrobocia w marcu 2018r. wyniosła 6,6% (https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9859,w-marcu-lepiej-na-rynku-pracy.html), natomiast Komisja Europejska prognozuje że w 2018 r. wyniesie ono dla Polski 4,1 %, a w 2019 r. już tylko 3,9 % (https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9915,bezrobocie-w-polsce-bedzie-spadac.html). Stworzenie dodatkowych mechanizmów pozwalających na aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych przełożyłoby się nie tylko na dalszy spadek stopy bezrobocia, ale również na ściągalność wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rzecznicy wystąpili do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o przekazanie informacji o aktualnym stanie prowadzonych analiz oraz prac legislacyjnych dotyczących aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych oraz zastosowanie wobec dłużników alimentacyjnych instrumentu w postaci prac społecznie użytecznych.

Źródło:
http://brpd.gov.pl/sites/default/files/2018_04_30_wyst_rpd_rpo_mrpips.pdf

Komentarze O konieczności aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych słów kilka (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»
Prawo do prywatności a wizerunki dzieci w Internecie

Prawo do prywatności a wizerunek dziecka w internecie

10 lipca 2024      TAGI:   
UODO wspólnie z Fundacją Orange wydał poradnik pt. „Wizerunek dziecka w internecie....»
Aktualizacja danych osobowych pod groźbą kary?

Aktualizacja danych osobowych pod groźbą kary?

10 lipca 2024      TAGI:      
CERT Polska informuje o nowym sposobie oszustwa. Tym razem powstała nowa kampania...»