Newsy      

RPO o planowanych zmianach w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

W związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał na ręce Ministerstwa Sprawiedliwości uwagi do ww. projektu.

Zwraca on uwagę na rozważenie zmiany projektowanej treści art. 58 § 1aa zd. 1 KRO i sformułować ją w sposób następujący: „Sąd może pozostawić wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach (opieka naprzemienna)” . Projektowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości sformułowanie „powierzyć” jest w ocenie Rzecznika nieprecyzyjne.

Rzecznik zwraca również uwagę, że projektowana zmiana powodująca wygaśnięcie z mocy prawa świadczeń alimentacyjnych względem dziecka wynikających z orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem z chwilą ukończenia przez nie 25 lat może nie stanowić najlepszego rozwiązania.

Zdaniem Rzecznika projektodawca nie rozważył specyficznej sytuacji osób z różnymi niepełnosprawnościami, które – mimo osiągnięcia wskazanej granicy wiekowej – często nie osiągają zdolności do samodzielnego utrzymania się.

Jednocześnie Rzecznik pozytywnie ocenił tzw. natychmiastowe świadczenie alimentacyjne orzekane w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym oraz zwolnienie stron od opłat i przejęcie kosztów takiej mediacji przez Skarb Państwa.

Zapraszamy do zapoznania się z argumentacją Rzecznika pod adresem
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Opinia%20RPO%20dla%20Ministra%20Sprawiedliwo%C5%9Bci%20w%20sprawie%20projektu%20zmian%20w%20prawie%20rodzinnym.pdf

Komentarze (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Federacja o planowanych zmianach w ŚDS

31 sierpnia 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»

RPO o deinstytucjonalizacji systemu wsparcia

27 sierpnia 2018      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował o deinstytucjonalizację systemu wsparcia dla...»

RPO o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest odpowiedź Ministerstwa

25 kwietnia 2019      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony stanem prac nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu...»

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego

19 stycznia 2018      TAGI:      
W dniu 18 stycznia 2018r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. ozmianie...»

Rejestr sprawców przestępstw seksualnych – obawy RPO o naruszenie prywatności ofiar

28 lutego 2018      TAGI:      
Jak informowaliśmy na łamach portalu, od 1 września weszły w życie przepisy, których...»