Newsy      

RPO o planowanych zmianach w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

W związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał na ręce Ministerstwa Sprawiedliwości uwagi do ww. projektu.

Zwraca on uwagę na rozważenie zmiany projektowanej treści art. 58 § 1aa zd. 1 KRO i sformułować ją w sposób następujący: „Sąd może pozostawić wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach (opieka naprzemienna)” . Projektowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości sformułowanie „powierzyć” jest w ocenie Rzecznika nieprecyzyjne.

Rzecznik zwraca również uwagę, że projektowana zmiana powodująca wygaśnięcie z mocy prawa świadczeń alimentacyjnych względem dziecka wynikających z orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem z chwilą ukończenia przez nie 25 lat może nie stanowić najlepszego rozwiązania.

Zdaniem Rzecznika projektodawca nie rozważył specyficznej sytuacji osób z różnymi niepełnosprawnościami, które – mimo osiągnięcia wskazanej granicy wiekowej – często nie osiągają zdolności do samodzielnego utrzymania się.

Jednocześnie Rzecznik pozytywnie ocenił tzw. natychmiastowe świadczenie alimentacyjne orzekane w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym oraz zwolnienie stron od opłat i przejęcie kosztów takiej mediacji przez Skarb Państwa.

Zapraszamy do zapoznania się z argumentacją Rzecznika pod adresem
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Opinia%20RPO%20dla%20Ministra%20Sprawiedliwo%C5%9Bci%20w%20sprawie%20projektu%20zmian%20w%20prawie%20rodzinnym.pdf

Komentarze RPO o planowanych zmianach w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w Kodeksie pracy na progu

Zmiany w Kodeksie pracy na progu

13 marca 2023      TAGI:      
Do podpisu prezydenta trafiła nowelizacja Kodeksu pracy. Ustawa wprowadza wiele zmian...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»
Prawo do prywatności a wizerunki dzieci w Internecie

Prawo do prywatności a wizerunek dziecka w internecie

10 lipca 2024      TAGI:   
UODO wspólnie z Fundacją Orange wydał poradnik pt. „Wizerunek dziecka w internecie....»
rosie101 » 13 lipca 2024, 09:56

informacji

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 14:31

Dlaczego warto sprzedać auto na złom?

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 13:16

Skup aut w Tychach bez problemów

andzia2017 » 12 lipca 2024, 13:14

ZP - przedłużenie