Newsy      

RPO o planowanych zmianach w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

W związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał na ręce Ministerstwa Sprawiedliwości uwagi do ww. projektu.

Zwraca on uwagę na rozważenie zmiany projektowanej treści art. 58 § 1aa zd. 1 KRO i sformułować ją w sposób następujący: „Sąd może pozostawić wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach (opieka naprzemienna)” . Projektowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości sformułowanie „powierzyć” jest w ocenie Rzecznika nieprecyzyjne.

Rzecznik zwraca również uwagę, że projektowana zmiana powodująca wygaśnięcie z mocy prawa świadczeń alimentacyjnych względem dziecka wynikających z orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem z chwilą ukończenia przez nie 25 lat może nie stanowić najlepszego rozwiązania.

Zdaniem Rzecznika projektodawca nie rozważył specyficznej sytuacji osób z różnymi niepełnosprawnościami, które – mimo osiągnięcia wskazanej granicy wiekowej – często nie osiągają zdolności do samodzielnego utrzymania się.

Jednocześnie Rzecznik pozytywnie ocenił tzw. natychmiastowe świadczenie alimentacyjne orzekane w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym oraz zwolnienie stron od opłat i przejęcie kosztów takiej mediacji przez Skarb Państwa.

Zapraszamy do zapoznania się z argumentacją Rzecznika pod adresem
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Opinia%20RPO%20dla%20Ministra%20Sprawiedliwo%C5%9Bci%20w%20sprawie%20projektu%20zmian%20w%20prawie%20rodzinnym.pdf

Komentarze (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

KDR od 1 stycznia 2018 – przypominamy o zmianach

28 grudnia 2017      TAGI:      
Z dniem 1 stycznia wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych...»

Kolejne zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego

06 marca 2018      TAGI:      
W dniu 22 lutego do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem...»

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego na finiszu

15 marca 2017      TAGI:   
Na łamach witryny informowaliśmy o nadchodzących rewolucyjnych zmianach do Ustawy...»

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego – jest podpis prezydenta

04 maja 2017      TAGI:   
W dniu 27 kwietnia 2017 r. prezydent podpisał Ustawę z dnia 7  kwietnia 2017 r. ozmianie...»

Federacja o planowanych zmianach w ŚDS

31 sierpnia 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»
społecznik13 » 19 września 2018, 16:06

Dopłaty unijne, jak liczyć dochód?

pracownik12345 » 19 września 2018, 15:38

dochód uzyskany i przekroczenie

mania0m0 » 19 września 2018, 15:31

Rachunki do umowy zlecenia - gdzie?