Zmiany w systemie pieczy zastępczej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało nowelizacje ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowe przepisy zakładają m.in.:
• zakaz umieszczania dziecka poniżej 10 roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
• przydzielenie asystenta rodziny rodzinie biologicznej, której dziecko będzie w pieczy zastępczej – jego zadaniem będzie pomoc w powrocie dziecka do rodziców,
• utworzenie rejestru miejsc w pieczy zastępczej, który ma być prowadzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
• możliwość uzyskania kwalifikacji przez kandydatów na rodziców zastępczych w dowolnym powiecie,
• zmiany wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka – nie niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenie za pracę,
• zmiany w pomocy finansowej na usamodzielnienie – nowe przepisy różnicują pomoc wyłącznie ze względu na okres przebywania w pieczy zastępczej, a nie jej formę,
• pracownik organizacji pozarządowej będzie mógł być opiekunem usamodzielnienia,
• szczelniejsze kontrole procesu adopcji międzynarodowej poprzez zwiększenie kompetencji ministra właściwego do spraw rodziny do prowadzenia procedur związanych z kwalifikacją dziecka do przysposobienia międzynarodowego,
• urlop macierzyński dla rodziców przysposabiających również przy starszych dzieciach.

Jak podkreśla Ministerstwo, to właśnie dobro dziecka stanowiło główny cel dla autorów projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Źródło:
https://www.mpips.gov.pl

Komentarze (6)

      4 + 1 = ?    
Przykład: "możliwość uzyskania kwalifikacji przez kandydatów na rodziców zastępczych w dowolnym powiecie", Rodzina, która absolutnie nie nadaje się do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (ba psa im bym nie dał) obecnie nie została zakwalifikowana na szkolenie, pojedzie sobie na drugi koniec Polski i tamtejszy powiat bez problemu ich przeszkoli. Przecież organizator nie będzie jechał 400 km aby sprawdzić warunki mieszkaniowe i bytowe. Gratuluję ministerstwu dobrej zmiany...
DODAŁ: Yogi DNIA 02 listopada 2018 O 13:39
Jestem autorką projektu społecznościowego "Internetowy Dom Opieki" dla ludzi niechodzących. Przy łóżku chorego komputer z aplikacjami "Obiad", "Siostro", "TV" itd. To byłyby trudne dla szpitali przypadki: zatrzymać nie sposób, wyrzucić do pustego domu nie ma jak. Jest i siła lecznicza, kiedy podopieczny z Pcimia gra w szachy z obywatelem Sidney. mgr inż. Ewa Górska
DODAŁ: ewag DNIA 27 października 2018 O 11:22
Zarówno MOPS jak i MOPR - Asystenci rodziny wogóle nie interesują się współpracą z rodzinami biologicznymi, której dzieci umieszczone są w pieczy zastępczej czy to dom dziecka czy rodzina zastępcza nawet gdy ci o takową współpracę,Za to wyjątkowo chętnie starają się za wszelką cenę starają się utrzymać jak najdłużej rodzinę zastępczą, a nawet gdy doskonale wiedzą, że stosowana jest tam przemoc.
DODAŁ: Misia DNIA 26 października 2018 O 19:20
Buty zdzieram, kurtkę brudzę - nie ma zwrotu za ubrania. legitki brak, urlopu dodatkowego brak. Nie należy się nic. Należy się tylko praca po godzinach w terenie a dodatkowo najlepiej jeszcze przez 8 godz. siedzieć w biurze i spełniać zachcianki już nie powiem czyje - a kasa?????? no cóż....chyba asystenci wiedzą
DODAŁ: arrrr DNIA 24 października 2018 O 13:08
Dla asystenta są za to nowe obowiązki i zwiększenie liczby rodzin
DODAŁ: asystent DNIA 19 października 2018 O 13:00
A gdzie jest legitymacja służbowa dla asystenta rodziny, gdzie jest urlop dodatkowy dla asystenta rodziny, gdzie jest godziwe wynagrodzenie za nie wdzięczną pracę - znowu wina samorządów ???
DODAŁ: as DNIA 18 października 2018 O 19:58

ZOBACZ PODOBNE

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Nowy tekst jednolity ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W dniu 8 maja 2020 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Zmiany w świadczeniach

Nadchodzą duże zmiany w świadczeniach

23 marca 2020      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych...»
NIK o pieczy zastępczej

NIK o pieczy zastępczej – wyniki kontroli

NIK podjęła się kontroli pewnych obszarów przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca...»
Zmiany w pomocy społecznej

Zmiany w pomocy społecznej w związku z COVID – 19

30 kwietnia 2020      TAGI:         
Rozpoczęły się prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw wzakresie...»
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Tym samym umowy te trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) w ciągu 7 dni od zawarcia. Formularz można przekazać przez internet – korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wskazany obowiązek nie dotyczył umów: - zawartych z własnym pracownikiem, - wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, - zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Dodatkowo obowiązek nie będzie obejmował tych podmiotów i jednostek organizacyjnych, które nie są płatnikami składek. Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/obowiazek-zglaszania-do-zus-umow-o-dzielo-zawieranych-od-1-stycznia-2021-r

Umowy o dzieło i ZUS. Duże zmiany od 1 stycznia

11 stycznia 2021      TAGI:      
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów...»
Hyundai » 16 kwietnia 2021, 20:16

Zasilek pielegnacyjny

malgorzata2021 » 16 kwietnia 2021, 17:39

bezdomny

Aisab48 » 16 kwietnia 2021, 15:01

Obliczenie potrącenia - komornik