Newsy      

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on m. in. zmianę tytułu ustawy z „ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” na „ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej”.

W ocenie projektodawcy obowiązująca nazwa ustawy stygmatyzuje rodzinę i wskazuje, że wyłącznie rodzina jest środowiskiem, w którym dochodzi do aktów przemocy.

Dotychczasowa definicja „przemocy w rodzinie” zastąpiona zostanie „przemocą domową”, definiowaną jako wszelkie akty fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej przemocy występujące w rodzinie lub gospodarstwie domowym lub pomiędzy byłymi lub obecnymi małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą miejsce zamieszkania, czy też nie.
W nowelizowanej ustawie definicja uwzględniała trzy rodzaje przemocy: fizyczną, psychiczną i seksualną. Wskazany katalog będzie miał charakter otwarty.
Kolejno projektodawca zastępuje definicję „członka rodziny” definicją „osoby doznającej przemocy domowej” oraz „osoby stosującej przemoc domową”, doprecyzowując jednocześnie zakres podmiotowy definicji.
Projekt przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu modyfikację pracy zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych oraz wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych wpływających na usprawnienie ich pracy.
Zespołowi interdyscyplinarnemu zostaną przypisane jedynie zadania o charakterze strategicznym, poprzez które kształtowana będzie lokalna polityka przeciwdziałania przemocy domowej. Z kolei rozpatrywanie spraw indywidualnych będzie należało do zadań grup diagnostyczno-pomocowych, które zastępują dotychczas funkcjonujące grupy robocze.

W projekcie dostrzegalna jest próba dostosowania obowiązujących regulacji do zmieniających się uwarunkowań oraz wprowadzenia do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej.

Zapraszamy do zapoznania się z całością projektu ustawy.

Źródło:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351802

Komentarze (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w świadczeniach

Nadchodzą duże zmiany w świadczeniach

23 marca 2020      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych...»
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego

W dniu 11.01.2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie...»
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Tym samym umowy te trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) w ciągu 7 dni od zawarcia. Formularz można przekazać przez internet – korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wskazany obowiązek nie dotyczył umów: - zawartych z własnym pracownikiem, - wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, - zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Dodatkowo obowiązek nie będzie obejmował tych podmiotów i jednostek organizacyjnych, które nie są płatnikami składek. Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/obowiazek-zglaszania-do-zus-umow-o-dzielo-zawieranych-od-1-stycznia-2021-r

Umowy o dzieło i ZUS. Duże zmiany od 1 stycznia

11 stycznia 2021      TAGI:      
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów...»
STOP przemocy domowej

Zwrot w stronę ofiar przemocy domowej

27 kwietnia 2020      TAGI:         
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami, dzięki którym sprawca przemocy...»
Będą zmiany w zatrudnieniu socjalnym

Będą zmiany w zatrudnieniu socjalnym

29 lipca 2021      TAGI:         
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Projektowane zmiany...»