Newsy      

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on m. in. zmianę tytułu ustawy z „ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” na „ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej”.

W ocenie projektodawcy obowiązująca nazwa ustawy stygmatyzuje rodzinę i wskazuje, że wyłącznie rodzina jest środowiskiem, w którym dochodzi do aktów przemocy.

Dotychczasowa definicja „przemocy w rodzinie” zastąpiona zostanie „przemocą domową”, definiowaną jako wszelkie akty fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej przemocy występujące w rodzinie lub gospodarstwie domowym lub pomiędzy byłymi lub obecnymi małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą miejsce zamieszkania, czy też nie.
W nowelizowanej ustawie definicja uwzględniała trzy rodzaje przemocy: fizyczną, psychiczną i seksualną. Wskazany katalog będzie miał charakter otwarty.
Kolejno projektodawca zastępuje definicję „członka rodziny” definicją „osoby doznającej przemocy domowej” oraz „osoby stosującej przemoc domową”, doprecyzowując jednocześnie zakres podmiotowy definicji.
Projekt przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu modyfikację pracy zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych oraz wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych wpływających na usprawnienie ich pracy.
Zespołowi interdyscyplinarnemu zostaną przypisane jedynie zadania o charakterze strategicznym, poprzez które kształtowana będzie lokalna polityka przeciwdziałania przemocy domowej. Z kolei rozpatrywanie spraw indywidualnych będzie należało do zadań grup diagnostyczno-pomocowych, które zastępują dotychczas funkcjonujące grupy robocze.

W projekcie dostrzegalna jest próba dostosowania obowiązujących regulacji do zmieniających się uwarunkowań oraz wprowadzenia do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej.

Zapraszamy do zapoznania się z całością projektu ustawy.

Źródło:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351802

Komentarze Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym podpisane przez prezydenta

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym podpisane przez prezydenta

28 stycznia 2022      TAGI:         
W dniu 26 stycznia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2022 r.ozmianie...»

„Przemoc to nie zabawa – porozmawiajmy o przemocy wobec dzieci”.

24 listopada 2023     
W dniu 30 listopada 2023 r.  w Pałacyku Konopackiego w Warszawie odbędzie się...»
Procedura „ Niebieskie Karty” - działania zespołu interdyscyplinarnego i działania grupy diagnostyczno-pomocowej.

„Teraz koniec z Tobą. Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej w Polsce”

29 września 2022      TAGI:      
Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia opublikowała „Teraz koniec z Tobą....»
Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy po kwietniowych nowelizacjach

Zmiany w pomocy obywatelom Ukrainy

02 maja 2022      TAGI:      
W dniu 28 kwietnia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 kwietnia 2022 r.ozmianie...»
Małe wielkie zmiany

Zmiany w kodeksie pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o rozpoczęciu konsultacji...»