Newsy      

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on m. in. zmianę tytułu ustawy z „ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” na „ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej”.

W ocenie projektodawcy obowiązująca nazwa ustawy stygmatyzuje rodzinę i wskazuje, że wyłącznie rodzina jest środowiskiem, w którym dochodzi do aktów przemocy.

Dotychczasowa definicja „przemocy w rodzinie” zastąpiona zostanie „przemocą domową”, definiowaną jako wszelkie akty fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej przemocy występujące w rodzinie lub gospodarstwie domowym lub pomiędzy byłymi lub obecnymi małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą miejsce zamieszkania, czy też nie.
W nowelizowanej ustawie definicja uwzględniała trzy rodzaje przemocy: fizyczną, psychiczną i seksualną. Wskazany katalog będzie miał charakter otwarty.
Kolejno projektodawca zastępuje definicję „członka rodziny” definicją „osoby doznającej przemocy domowej” oraz „osoby stosującej przemoc domową”, doprecyzowując jednocześnie zakres podmiotowy definicji.
Projekt przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu modyfikację pracy zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych oraz wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych wpływających na usprawnienie ich pracy.
Zespołowi interdyscyplinarnemu zostaną przypisane jedynie zadania o charakterze strategicznym, poprzez które kształtowana będzie lokalna polityka przeciwdziałania przemocy domowej. Z kolei rozpatrywanie spraw indywidualnych będzie należało do zadań grup diagnostyczno-pomocowych, które zastępują dotychczas funkcjonujące grupy robocze.

W projekcie dostrzegalna jest próba dostosowania obowiązujących regulacji do zmieniających się uwarunkowań oraz wprowadzenia do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej.

Zapraszamy do zapoznania się z całością projektu ustawy.

Źródło:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351802

Komentarze Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym podpisane przez prezydenta

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym podpisane przez prezydenta

28 stycznia 2022      TAGI:         
W dniu 26 stycznia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2022 r.ozmianie...»
Już za chwilę duże zmiany w pomocy społecznej

Już za chwilę duże zmiany w pomocy społecznej

19 kwietnia 2021      TAGI:         
Sejm przyjął część poprawek Senatu do procedowanej nowelizacji ustawy o pomocy...»
Zmiany w zatrudnieniu socjalnym podpisane przez prezydenta

Będą zmiany w zatrudnieniu socjalnym

29 lipca 2021      TAGI:         
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Projektowane zmiany...»
Zmiany w kodeksie pracy

Zmiany w kodeksie pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o rozpoczęciu konsultacji...»
Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia

22 grudnia 2021      TAGI:      
Z dniem 1 stycznia wejdzie w życie kilka aktów, które będą skutkowały zmianami...»
monelia100 » 16 sierpnia 2022, 20:36

Składki społeczne i zdrowotne od ŚP

gabrielakwiat » 16 sierpnia 2022, 17:31

Za niski dodatek osłonowy

anturov » 16 sierpnia 2022, 17:20

Interesująca informacja