Ruszył nabór na partnera projektu „Włączenie wyłączonych”

„Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Udział partnera będzie polegał na wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu. Z kolei celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych i zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Partner będzie musiał wnieść do projektu zasoby ludzkie (w tym potencjał kadrowy zaangażowany w realizację projektu), organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Liderem projektu, tj. Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz w realizacji projektu.

Wskazany projekt docelowo będzie realizowany w partnerstwie z maks. 3 organizacjami pozarządowymi lub organizacjami pracodawców, z których każda spełnia co najmniej 1 z opisanych poniżej warunków, a razem spełniają je wszystkie:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie działalności na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • doświadczenie w zakresie projektów dotyczących opracowania zmian systemowych lub rozwiązań modelowych (min. 1 projekt na kwotę min. 1 mln PLN);
 • potencjał kadrowy, w tym m.in.:
  a.) pracowników posiadających doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych (m.in. 2 pracowników, z czego m.in. 1 z nich posiada doświadczenie w realizacji m.in. 1 projektu jako kierownik/koordynator projektu i m.in. 1 posiada doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o płatność w m.in. 1 projekcie),
  b.) pracowników posiadających praktyczne doświadczenie w stosowaniu instrumentów rehabilitacji zawodowej (m.in. 2 pracowników z m.in. 2 letnim doświadczeniem
  w tym obszarze);
 • potencjał organizacyjny rozumiany jako prowadzenie działalności na terenie co najmniej 5 województw, tj. posiadanie siedziby, biura lub filii na terenie danego województwa;
 • doświadczenie w opiniowaniu projektów ustaw lub aktów wykonawczych;
 • doświadczenie we współpracy z publicznymi i niepublicznymi służbami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy;
 • doświadczenie w promocji rozwiązań z zakresu równości szans i niedyskryminacji na rynku pracy, w tym wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Ofertę wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu) należy przesłać w wersji papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym na adres siedziby Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem: „Wybór partnera do wspólnej realizacji projektu pt. Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-otwarty-partnera-do-wspolnego-przygotowania-i-realizacji-projektu-pt-wlaczenie-wylaczonych-aktywne-instrumenty-wsparcia-osob-niepelnosprawnych-na-rynku-pracy

Komentarze Ruszył nabór na partnera projektu „Włączenie wyłączonych” (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Konsultacje projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów w celu zwalczania niegodziwego traktowania dzieci

Konsultacje projektu w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów w celu zwalczania niegodziwego traktowania dzieci

11 grudnia 2023      TAGI:         
Jeszcze tylko do 12 grudnia trwają konsultacje projektu rozporządzenia Parlamentu...»

Trwa nabór do trzeciej edycji pierwszego w Polsce programu MBA dedykowanego pomocy społecznej!

23 stycznia 2024      TAGI:         
Uczelnia Korczaka uruchamia III edycję studiów podyplomowych MBA dedykowanych profesjom...»
Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Rodzina 800+ – nowy nabór wniosków

30 stycznia 2024      TAGI:         
Lada chwila, bo od 1 lutego, ruszy nabór wniosków na kolejny okres świadczeniowy...»
Maluch+ rusza nabór

Maluch+ – rusza nabór

14 lipca 2023      TAGI:      
Startuje ciągły nabór wniosków do programu Maluch+. Teraz wnioski będzie można...»

Nabór na studia z zakresu Metodyki i metodologii pracy socjalnej znów otwarty!

24 stycznia 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka, lider w kształceniu profesji społecznych, ponownie prowadzi nabór...»