„Centra opiekuńczo-mieszkalne” – ruszył nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Ma on na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu, a następnie utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach naboru gminy oraz powiaty będą mogą składać wnioski do właściwego wojewody w ramach jednego z modułów:

W zakresie Modułu I

• w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021 r.

„Kwota wsparcia finansowego do wysokości 100% całkowitego kosztu realizacji zadania),
z następującymi zastrzeżeniami:
1. Dla zadania utworzenia Centrum (budowa, zakup, zmiana przeznaczenia obiektu) wraz z kosztami dodatkowymi – koszt 1 m2 powierzchni obiektu nie może być wyższy niż cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłaszanej w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2162, z późn. zm.) w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wydano pozwolenie na budowę (przebudowę lub remont), powiększony o maksymalnie 15% z tytułu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych);
2. Dla zadania zakupu sprzętu i wyposażenia Centrum – nie może być wyższa niż 10 000 zł na 1 miejsce przeznaczone dla uczestnika Centrum, przy czym łączna liczba miejsc uczestników w Centrum nie może przekroczyć 20”.

W zakresie Modułu II

• w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

„W ramach tego modułu będą finansowane zadania polegające na:
1. Utrzymaniu działalności Centrum, w tym m.in. zabezpieczeniu dostaw podstawowych mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości etc.), opłacaniu podatków i opłat lokalnych, ubezpieczeniu budynku, zakupie usług, w tym wyżywienia dla uczestników Centrum, zakupie materiałów do pracy z uczestnikami Programu, przeprowadzaniu okresowych przeglądów, kontroli stanu oraz konserwacji urządzeń budowalnych i sprzętu wielokrotnego użytkowania, w tym sprzętu specjalistycznego;
2. Ponoszeniu niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników Centrum;
3. Pokrywaniu kosztów wynagrodzeń kadry Centrum oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników Programu”.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-centra-opiekunczo-mieszkalne

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

300+ „po nowemu”. Ruszył nabór wniosków

300+ „po nowemu”. Nabór wniosków w lipcu

18 czerwca 2021      TAGI:      
W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa...»
RPO o zaliczeniu do okresu pracy umów cywilnoprawnych

Nowe wzory wniosków

12 lipca 2021      TAGI:         
Minister określił nowe wzory wniosków  oraz oświadczeń i zaświadczeń niezbędnych...»
„Dostępność ponad barierami” - ruszył nabór wniosków

„Dostępność ponad barierami” – ruszył nabór wniosków

09 czerwca 2021      TAGI:         
Od 1 czerwca 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu ogłoszonego...»
Centra opiekuńczo-mieszkalne – nabór dodatkowy

Centra opiekuńczo-mieszkalne – nabór dodatkowy

12 października 2021      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”....»

„Opieka wytchnieniowa” – nabór wniosków

12 października 2021      TAGI:      
Ministerstwo poinformowało o rozpoczęciu naboru wniosków do przyszłorocznej edycji...»