Newsy         

Zmiany w świadczeniu wychowawczym czekają na podpis prezydenta

Na posiedzeniu sejmu w dniu 26.04.2019 r. została uchwalona nowelizacja program „Rodzina 500+”. Senat na wniosek Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjął nowelizację bez poprawek. Obecnie nowelizacja zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

Przypominamy, że nowelizacja zakłada rozszerzenie programu na wszystkie dzieci do 18 lat bez względu na dochody rodziny. Dotychczas wskazane świadczenie przyznawano na drugie i kolejne dziecko bez kryterium dochodowego. Z kolei na pierwsze dziecko, tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością. Dzięki nowelizacji ustawy świadczenia zyskają również dzieci do 18. roku życia umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Nowe przepisy pozwolą również na przyznanie świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w razie śmierci pierwszego (z zachowaniem ciągłości świadczenia), któremu świadczenie zostało przyznane lub jeżeli zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w analogicznej sytuacji drugi rodzic musiał złożyć nowy wniosek o w/w świadczenie.

Wnioski w oparciu o nowe zasady tj. już bez kryterium dochodowego, będzie można składać w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r., z kolei w wersji elektronicznej nieco wcześniej, bo już od 1 lipca 2019 r. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek w okresie lipiec–wrzesień 2019 r., świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Natomiast w razie złożenia wniosku po 30 września 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za lipiec i sierpień.

Źródło:
https://www.senat.gov.pl/diariusz/posiedzenia-senatu/art,11660,89-maja-2019-r-.html

Komentarze Zmiany w świadczeniu wychowawczym czekają na podpis prezydenta (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych...»
Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

12 stycznia 2023      TAGI:      
Jak podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, projekt...»

Związek przyczynowy w świadczeniu pielęgnacyjnym

04 stycznia 2024      TAGI:      
Problematykę świadczenia pielęgnacyjnego reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003r.oświadczeniach...»
Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

20 marca 2023      TAGI:         
W dniu 15 marca 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie...»
Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023 (bezpłatne szkolenie online)

15 marca 2023      TAGI:         
W 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy...»