Newsy         

Zmiany w świadczeniu wychowawczym czekają na podpis prezydenta

Na posiedzeniu sejmu w dniu 26.04.2019 r. została uchwalona nowelizacja program „Rodzina 500+”. Senat na wniosek Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjął nowelizację bez poprawek. Obecnie nowelizacja zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

Przypominamy, że nowelizacja zakłada rozszerzenie programu na wszystkie dzieci do 18 lat bez względu na dochody rodziny. Dotychczas wskazane świadczenie przyznawano na drugie i kolejne dziecko bez kryterium dochodowego. Z kolei na pierwsze dziecko, tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością. Dzięki nowelizacji ustawy świadczenia zyskają również dzieci do 18. roku życia umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Nowe przepisy pozwolą również na przyznanie świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w razie śmierci pierwszego (z zachowaniem ciągłości świadczenia), któremu świadczenie zostało przyznane lub jeżeli zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w analogicznej sytuacji drugi rodzic musiał złożyć nowy wniosek o w/w świadczenie.

Wnioski w oparciu o nowe zasady tj. już bez kryterium dochodowego, będzie można składać w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r., z kolei w wersji elektronicznej nieco wcześniej, bo już od 1 lipca 2019 r. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek w okresie lipiec–wrzesień 2019 r., świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Natomiast w razie złożenia wniosku po 30 września 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za lipiec i sierpień.

Źródło:
https://www.senat.gov.pl/diariusz/posiedzenia-senatu/art,11660,89-maja-2019-r-.html

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Będą zmiany w programie „Opieka 75+”

01 października 2018      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało wprowadzenie zmian...»

Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Z dniem 11 grudnia 2018 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 7 września 2007r.opomocy...»

Czy będą zmiany w zasiłkach celowych​?

12 kwietnia 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr2429)....»

Zmiany w spółdzielniach socjalnych

12 kwietnia 2018      TAGI:      
Z dniem 31 marca weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie...»

Projekt zmiany do ustawy o pomocy społecznej

01 lutego 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska...»