Szkolenia         

Świadczenia rodzinne w świetle ustawy o świadczeniu wspierającym (bezpłatne szkolenie online)

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym wprowadzono zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w szczególności w zakresie świadczeń opiekuńczych tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, a także przepisu regulującego zbieg praw do świadczeń.

Wprowadzono nowy katalog podmiotów uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, a także nowe uregulowania związane z prawem do pobierania tego świadczenia opiekuńczego. Uchylono specjalny zasiłek opiekuńczy tj. art. 16a u.ś.r., a także przepis normujący prawo do świadczeń opiekuńczych dla rolników tj. art. 17b u.ś.r.. Nadto wprowadzony został przepis przejściowy regulujący kwestię pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, ZDO i ZSO na dotychczasowych zasadach, oczywiście po spełnieniu określonych w ustawie nowelizującej warunków.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Świadczenia rodzinne w świetle ustawy o świadczeniu wspierającym”, które odbędzie się 7 grudnia o godz. 8:00.

Program szkolenia:

1. Omówienie zakresu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzonych na mocy ustawy o świadczeniu wspierającym.

2. Zmiana w katalogu świadczeń opiekuńczych.

3. Uchylenie specjalnego zasiłku opiekuńczego – co dalej z „SZO”.

4. Świadczenie pielęgnacyjne „po nowemu”:

– komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne,

– zasady nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,

– wysokość świadczenia pielęgnacyjnego,

– prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji śmierci osoby wymagającej opieki,

– przesłanki negatywne nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

5. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w świetle zmian.

6. Odmowa przyznania i wstrzymanie wypłaty świadczeń opiekuńczych po nowelizacji.

7. Uchylenie regulacji dotyczącej zbiegu prawa do świadczeń rodzinnych.

8. Relacja prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego do świadczenia wspierającego.

9. Specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna po wejściu w życie przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym, czyli omówienie przepisów przejściowych i dostosowujących.

Prelegent:

Anna Kawecka

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2004 r. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, współpracownik serwisu prawnego Wolters Kluwer Polska; doświadczony trener – od 2004 r. prowadzi szkolenia z obszaru prawa administracyjnego materialnego oraz procedury, egzekucji administracyjnej, prawa cywilnego; konsultant prawny podmiotów publicznych i prywatnych.

Więcej informacji i rejestracja:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem: https://bit.ly/swiadczenia-rodzinne-szkolenie

Organizator:
Wolters Kluwer Polska

webinar_swiadczenia_rodzinne

Komentarze Świadczenia rodzinne w świetle ustawy o świadczeniu wspierającym (bezpłatne szkolenie online) (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dodatek gazowy – bezpłatne szkolenie online

02 stycznia 2023      TAGI:         
W ramach tzw. ustawy gazowej Sejm przyjął dodatek gazowy. Ma on polegać na zamrożeniu...»

Świadczenia opiekuńcze w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (bezpłatne szkolenie online)

05 czerwca 2023      TAGI:         
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Świadczenia opiekuńcze w świetle...»
Bezpłatne zajęcia dla uczniów i uczennic ze szkół podstawowych

Bezpłatne zajęcia dla uczniów i uczennic ze szkół podstawowych

21 lutego 2023      TAGI:         
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w partnerstwie z Państwowym Instytutem Badawczym...»
webinar_niebieskie_karty

Nowe „Niebieskie Karty” (bezpłatne szkolenie online)

11 października 2023      TAGI:         
Od 28.09.2023 r. obowiązywać zaczną nowe przepisy wykonawcze dotyczące procedury...»
Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej

17 maja 2023      TAGI:      
W dniu 12 maja 2023r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»