Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji stało się faktem

Będzie ono jednak przysługiwało jedynie w/w osobom, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752), zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie. (Świadczenie nie będzie jednak przysługiwało osobie uprawnionej, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osoby, która odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego).

Samo świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń (o których mowa w art. 2 ust. 2), nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie.

Świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o to świadczenie. Wniosek należy złożyć odpowiednio do organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe albo rentę socjalną, a w przypadku pozostałych osób uprawnionych – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Treść ustawy:
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3603_u.htm

Źródło:
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html

Komentarze Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji stało się faktem (2)

      1 + 4 = ?    
Jak należy rozumieć fragment powyższego tekstu? "Będzie ono jednak przysługiwało jedynie w/w osobom, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe..."? Jak należy rozumieć kolejny fragment tekstu powyższego, gdzie napisano: "Samo świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń (o których mowa w art. 2 ust. 2), nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie....". Reasumując: Czy osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które obecnie pobierają zasiłki stałe lub inne świadczenia będą beneficjentami tego nowego świadczenia? Czy może być ono w wysokości mniejszej niż 500 PLN? Gdzie mają składać wnioski osoby/rodziny, które nie korzystają obecnie ze świadczeń ZUS/KRUS? Z treści artykułu wynika, że wszyscy potencjalni beneficjenci powinni złożyc wniosek w tej s prawie w ZUS?
DODAŁ: ANC2019 DNIA 12 sierpnia 2019 O 21:52
O co chodzi? Czy z grona beneficjentów tego nowego 500+ będą wykluczone osoby pobierające obecnie zasiłki stałe w systemie pomocy społecznej? W artykule powyżej napisano: "Będzie ono jednak przysługiwało jedynie w/w osobom, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe...". Dziwna jest również treść: "Samo świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń (o których mowa w art. 2 ust. 2), nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie..." O co chodzi? Czy zgodnie z tym zapisem będą również wypłacane świadczenia dodatkowe w kwocie niższej niż 500 PLN?
DODAŁ: Andrzej DNIA 12 sierpnia 2019 O 21:21

ZOBACZ PODOBNE

Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające

20 marca 2023      TAGI:      
Rząd zapowiedział kilka propozycji zmian, które kompleksowo mają poprawić sytuację...»
Niepełnosprawni pełnowartościowi

„Niepełnosprawni pełnowartościowi. Jak usprawnić rehabilitację i aktywizację osób z niepełnosprawnościami?”

19 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 20 kwietnia o godz. 11.00 w centrali NIK odbędzie się debata pn. „Niepełnosprawni...»
Opieka i wsparcie osób starszych z chorobami neurodegeneracyjnymi

Opieka i wsparcie osób starszych z chorobami neurodegeneracyjnymi

22 lutego 2024      TAGI:         
23 lutego 2024 r. odbędzie się transmisja online panelu ekspertów, poświęconego...»
Przemoc wobec osób starszych

„Przemoc wobec osób starszych”

21 lutego 2024      TAGI:         
15 marca 2024 r. w godz. 12:00 - 14:00 w Biurze RPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie...»
Ulga rehabilitacyjna a laptop

Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością

11 września 2023      TAGI:      
Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje cykl bezpłatnych wydarzeń w ramach obchodów...»