Newsy         

„Senior+” 2020 – ruszyła kolejna edycja programu

Ruszył nabór wniosków do kolejnej już edycji programu „Senior+”. W ramach tej edycji jednostki samorządu terytorialnego (szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego), mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji w ramach jednego z dwóch modułów:

1) Moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż:
– 300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+”
– 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”.

Wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych w ramach wyżej wskazanych kwot na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż:
– 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+”
– 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”.

Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł. Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku;

2) Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Kwota dofinansowania na bieżącą działalność placówek uruchomionych w ramach programu wynosić będzie (miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca) nie więcej niż 300 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania

Termin składania ofert : od dnia 25 listopada 2019 r. do dnia 7 stycznia 2020 r.

Oferty należy złożyć w generatorze ofert, który dostępny jest na stronie internetowej: https://seniorplus2020.mpips.gov.pl/.

Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”) w generatorze do dnia 7 stycznia do godz. 16.00. Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numer, należy wydrukować z generatora ofert, podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami – przesłać w wersji papierowej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2020

Komentarze (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

ASOS 2020 - aktywizacja osób starszych

ASOS 2020 – ruszyła nowa edycja programu!

09 stycznia 2020      TAGI:         
Właśnie rozpoczął się nabór wniosków do programu ASOS, czyli Rządowego Programu...»

Centra Usług Społecznych – kolejna odsłona. Relacja z obrad komisji

Jak informuje Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej...»

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku – rekordowa podwyżka płacy!

19 sierpnia 2019      TAGI:         
Rząd przedstawił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego...»

Waloryzacja emerytur w 2020 roku

13 lutego 2020      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wskaźnik waloryzacji...»

Ruszyła Akcja Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

29 listopada 2019      TAGI:      
Właśnie rozpoczęła się kolejna Akcja Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć....»