Newsy         

„Senior+” 2020 – ruszyła kolejna edycja programu

Ruszył nabór wniosków do kolejnej już edycji programu „Senior+”. W ramach tej edycji jednostki samorządu terytorialnego (szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego), mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji w ramach jednego z dwóch modułów:

1) Moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż:
– 300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+”
– 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”.

Wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych w ramach wyżej wskazanych kwot na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż:
– 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+”
– 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”.

Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł. Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku;

2) Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Kwota dofinansowania na bieżącą działalność placówek uruchomionych w ramach programu wynosić będzie (miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca) nie więcej niż 300 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania

Termin składania ofert : od dnia 25 listopada 2019 r. do dnia 7 stycznia 2020 r.

Oferty należy złożyć w generatorze ofert, który dostępny jest na stronie internetowej: https://seniorplus2020.mpips.gov.pl/.

Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”) w generatorze do dnia 7 stycznia do godz. 16.00. Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numer, należy wydrukować z generatora ofert, podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami – przesłać w wersji papierowej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2020

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Minister apeluje w sprawie programu „Senior+”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca jednostki samorządu terytorialnego...»

Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej edycja 2019

19 lipca 2019      TAGI:         
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w dniu 17 lipca 2019 r. kolejną...»
Aktywny Samorząd 2020

Aktywny Samorząd 2020 – ruszył nabór wniosków!

10 marca 2020      TAGI:         
Z dniem 1 marca ruszył nabór wniosków do programu Aktywny Samorząd 2020. Program...»

Szczegóły programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

30 września 2019      TAGI:         
Dotychczas na łamach serwisu informowaliśmy o nowym programie Ministerstwa Rodziny,...»
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 a COVID-19

21 marca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dokonało zmiany dotychczasowych wytycznych...»