Newsy         

Koronawirus a bezpieczeństwo mieszkańców DPS. Wykryto przypadki zakażeń

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej alarmuje, że w ostatnich dniach w co najmniej trzech domach pomocy społecznej wykryto przypadki koronawirusa wśród mieszkańców oraz personelu. Wskazany stan rzeczy skutkował apelem o wdrożenie konkretnych rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w domu tj.:

1. Zlecenie pracy rotacyjnej pracowników, którzy nie będą się kontaktowali ze sobą i będą świadczyć pomoc zmianowo. W ten sposób ogranicza się ryzyko zakażenia całego personelu.
2. Zalecenie pracy zdalnej dla administracyjnej części personelu domów pomocy społecznej.
3. Wprowadzenie mechanizmu szybkiego testowania na obecność koronawirusa pracowników DPS
4. Zapewnienie zainteresowanemu personelowi miejsc noclegowych by minimalizować przenoszenie ryzyka na rodziny oraz w innych miejscach pracy.
5. Zapewnienie pomocy psychologicznej dla pracowników, którzy wykonują swoją pracę w warunkach zwiększonej izolacji.
6. Opracowanie szczegółowych procedur zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej z uwzględnieniem również sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest w innych miejscach czy w sytuacjach gdy kwarantannie podlega ktoś z jego domowników, a także w zakresie dostarczania żywności i odbioru odpadów z DPS.
7. Zapewnienie środków ochrony osobistej w domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej oraz pozostałych podmiotach świadczących bezpośrednią pomoc (schroniska, noclegownie etc.). Tutaj należy zauważyć, że adresatem winien być pracodawca, na którym ciążą określone obowiązki wynikająca z przepisów prawa.
8. Zwiększenie wynagrodzenia dla pracowników sprawujących bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami (dodatek związany z wykonywaniem zadań w obecnych warunkach). Adresatem wskazanego postulatu również zdawałby się pracodawca, który wypłaca stosowne wynagrodzenie za pracę.

Źródło:
http://federacja-socjalnych.pl/images/PDF/PFZ_W_104_2020_Pismo_wojewodowie-COVID19.pdf

Jednocześnie Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zdaje się podnosić na łamach witryny www, że przekazało wojewodom rekomendacje dotyczące informowania mieszkańców domów pomocy społecznej (oraz innych jednostek pomocy społecznej, które zapewniają możliwość całodobowego pobytu) o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego […] Instrukcja zawierała także zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem u osoby przebywającej w placówce oraz przypomnienie o konieczności bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa.

W domach pomocy społecznej przebywają osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, tym samym uzależnione od wiedzy i roztropności innych. Dlatego tak ważne są wszystkie działania mające na celu zapobieganie wystąpienie koronowirusa w DPS.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/domy-pomocy-spolecznej-w-czasie-epidemii-najwazniejsze-bezpieczenstwo

Komentarze (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Koronawirus vs. RODO. Czy przetwarzanie danych dotyczących zdrowia jest sprzeczne z prawem?

14 marca 2020      TAGI:         
Artykuł 17 nowo powstałej tzw. specustawy mającej na celu przeciwdziałania COVID-19...»
Wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność a koronawirus. Będzie wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych

08 kwietnia 2020      TAGI:         
Stan epidemiczny zmienił na niespotykaną dotychczas skalę obraz naszego kraju. Zmiany...»
pracownik a koronawirus

Pracownik socjalny kontra koronawirus

17 marca 2020      TAGI:         
W dobie rosnącej liczby przypadków osób zdiagnozowanych zarażonych koronawirusem...»

Koronawirus a pracownicy pomocy społecznej

16 marca 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS)...»
POPŻ

Koronawirus i POPŻ

06 kwietnia 2020      TAGI:         
Pomocą żywnościową w ramach program POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące...»