Newsy         

Raport NIK o iluzorycznym nadzorze nad placówkami całodobowej opieki

NIK dokonała analizy sytuacji placówek całodobowej opieki. Jak wynika z podjętych działań w roku 2015-2018 w całym kraju, bez wymaganego zezwolenia funkcjonowało ponad 200 placówek oferujących opiekę całodobową. Połowa z nich, mimo wykrycia ich nielegalnej działalności oraz nałożenia stosownych kar pieniężnych, nadal świadczyła usługi.

Działo się tak z uwagi na fakt, że koszty dostosowania działalności do obowiązujących standardów były wyższe od orzeczonych kar, które z kolei i tak nie były wnoszone. Wskazany proceder skutkował brakiem konsekwencji, w wyniku czego placówki te mogły pobierać niższe opłaty za usługi niż placówki działające legalnie, a tym samym tworzyć nieuczciwą konkurencję.

Jak podnosi NIK, wskazany stan rzeczy był możliwy głównie z powodu nieskutecznych działań i zaniedbań wojewodów oraz nieadekwatnych do potrzeb i nieprecyzyjnych przepisów. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli oznacza to, że nadzór państwa sprawowany nad tego rodzaju placówkami jest pozorny.

Jak wskazuje NIK, wojewodowie w niewielkim stopniu samodzielnie pozyskiwali informacje o placówkach działających bez zezwolenia, natomiast kontrolę zarządzali dopiero po skargach składanych przez członków rodzin pensjonariuszy, zwolnionych pracowników czy konkurencję.
Należy zauważyć, że skargi są następcze określonych działań tym samym jakość świadczonej pomocy w placówkach budziła co najmniej wątpliwości.

Tym samym Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na niedostateczną aktywność wojewodów, nieadekwatną do potrzeb możliwości kadrowych oraz nieuprawnionych, wg NIK, interpretacji przepisów […] wojewodowie powinni monitorować na swoim terenie działalność placówek zapewniających całodobową opiekę, w tym także rozpoznawać i kontrolować te z nich, które działają bez zezwolenia.

Konsekwencją ujawnionych nieprawidłowości było zwrócenie się przez NIK do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie szeregu przedsięwzięć m.in. legislacyjnych, dotyczących skutecznego przeciwdziałania tworzeniu i prowadzeniu działalności przez placówki nie posiadające zezwolenia wojewody.

Zapraszamy do zapoznania się z całością ustaleń NIK pod adresem:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nadzor-nad-placowkami-opieki-calodobowej.html

Komentarze Raport NIK o iluzorycznym nadzorze nad placówkami całodobowej opieki (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nabór do Krajowej Rady ds. Opieki Geriatrycznej

Nabór do Krajowej Rady ds. Opieki Geriatrycznej

14 lutego 2024      TAGI:      
Trwa nabór kandydatów na członków Krajowej Rady do spraw Opieki Geriatrycznej. Dokumenty...»
) Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków

Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków (bezpłatne szkolenie online)

02 maja 2023      TAGI:         
Racjonalne żywienie osób starszych jest jednym z głównych czynników wpływających...»
Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

16 października 2023      TAGI:      
W dniu 4 października 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
rosie101 » 13 lipca 2024, 09:56

informacji

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 14:31

Dlaczego warto sprzedać auto na złom?

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 13:16

Skup aut w Tychach bez problemów

andzia2017 » 12 lipca 2024, 13:14

ZP - przedłużenie