Newsy         

Tarcza antykryzysowa a pomoc społeczna

W dniu 31 marca 2020 została opublikowana ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – tzw. tarcza antykryzysowa. Ustawa wprowadza wiele kluczowych rozwiązań nie tylko dla gospodarki, ale również dla realizacji świadczeń przez ośrodki pomocy społecznej.

W obecnym stanie prawnym z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przyznanie świadczeń (o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) w szczególności osobie lub rodzinie, które zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, a ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić na podstawie:
1) rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, oraz
2) dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub
3) informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 tej ustawy

Aktualnie przyznawanie lub aktualizacja prawa do świadczeń opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oraz zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w szczególności osobie, która została poddana kwarantannie w związku z podejrzeniem o zakażenie lub o chorobę zakaźną, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, a ustalenie sprawowania opieki może nastąpić w szczególności na podstawie:
1) rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym oraz
2) dokumentów lub oświadczeń, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby ubiegającej się o świadczenie lub je otrzymującej lub od członków jej rodziny.

Obecnie środowiskowe domy samopomocy nie spełniają przypisanej im funkcji w związku z pandemią. Wskazany stan rzeczy rodził zasadne pytanie, co z dotacją na uczestnika. Odpowiedzi należy również szukać we wskazanej na wstępie ustawie.

Zgodnie z jej treścią w przypadku zawieszenia lub czasowego zamknięcia działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473), w celu przeciwdziałania COVID-19, wojewoda przekazuje miesięczną kwotę dotacji na pokrycie bieżących kosztów ich prowadzenia. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowego domu samopomocy w sytuacji, o której mowa w ust. 1, jest obliczana jako iloczyn aktualnej liczby osób, posiadających decyzje o skierowaniu, nie większej niż statutowa liczba miejsc w tym domu oraz średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa, zgodnie art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z uwzględnieniem zwiększeń, o których mowa w art. 51c ust. 4 i 5 tej ustawy. 3.

Z kolei wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia klubu samopomocy w sytuacji, o której mowa w ust. 1, jest obliczana jako iloczyn statutowej liczby miejsc w klubie oraz średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa, zgodnie art. 51c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Z uwagi na wagę i zakres zmian wprowadzanych do porządku prawnego zachęcamy do zapoznania się z jej tekstem pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf

Komentarze Tarcza antykryzysowa a pomoc społeczna (2)

      1 + 3 = ?    
Przyznawanie środków pieniężnych na oświadczenie telefoniczne,totalna bzdura.Mam sąsiadkę,po 2 m-ach.wróciła z pracy Niemczech razem z konkubentem-który pracuje w Niemczech na stałe-oboje przed 60.Opieka opłaca im mieszkanie,prąd,wodę,chociaż wiedzą o ich sytuacji material- nej,ale że mają kwarantannę trzy wory jedzenia dostali. Ja 67,żona 66 lat,nikt się nawet nie zainteresował czy trzeba jakoś pomóc-zakupy itp. rzeczy.Do sklepu poszła żona po godz 10.00,(RARYTAS)brak rękawiczek-nawet nie weszła. Ja wsiadłem na rower i do Wałbrzycha,do Biedronki i tam pełna kultura,zgodnie z przepisami,a i ceny o około połowę mniejsze.Sklepikarze wykorzystują okazję,windują ceny.
DODAŁ: [email protected] DNIA 05 kwietnia 2020 O 15:40
A jak z zasilaniem celowym?
DODAŁ: Andrzej Nowak DNIA 03 kwietnia 2020 O 14:28

ZOBACZ PODOBNE

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych prowadzona przez warsztaty terapii zajęciowej oraz jej finansowanie przez powiaty”.

26 czerwca 2024      TAGI:      
W dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 odbędzie się transmisja panelu ekspertów...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»