Szkolenia         

Myślisz o poszerzeniu kompetencji? Wybierz politykę społeczną

Polityka społeczna to kierunek z roku na rok zyskujący na popularności. Chętnie wybierają go osoby związane z samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz liderzy społeczni. Studia łączą w sobie zagadnienia z zakresu politologii, socjologii, ekonomii i administracji, dzięki czemu mają charakter interdyscyplinarny i dostarczają specjalistycznej wiedzy z kluczowych obszarów nauk społecznych.

Uczelnia Korczaka, lider w kształceniu profesji społecznych, w roku akademickim 2022/23 prowadzi nabór na studia I stopnia na tym kierunku. Studia wspierane będą wygodną formą online i realizowane w trybie zaocznym oraz dziennym.

Absolwent studiów może podjąć zatrudnienie m.in. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, regionalnych ośrodkach polityki społecznej oraz wydziałach polityki społecznej urzędów wojewódzkich, marszałkowskich i gminnych, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, centrach usług społecznych czy instytucjach realizujących projekty społeczne, w tym finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Absolwenci studiów pracują również jako personel administracyjny w różnych instytucjach publicznych i oświatowych, jako doradcy ds. kształtowania polityki regionalnej i samorządowej lub jako doradcy ds. public relations organów władzy i podmiotów gospodarczych.

Uczelnia Korczaka to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni wyższych w kraju. Na jej czele stoi rektor, prof. dr hab. Mirosław Grewiński, ekspert i niekwestionowany autorytet w zakresie polityki społecznej. Autor lub współautor ponad 220 publikacji naukowych, w tym 38 książek z zakresu polityki społecznej. Zajmuje się wielosektorową polityką społeczną i usługami społecznymi.

Jeśli studia z zakresu polityki społecznej, to właśnie u Korczaka.

Uczelnia Korczaka prowadzi nabór na specjalność Polityka społeczna w wymiarze samorządowym i regionalnym.

Więcej informacji o kierunku: https://uczelniakorczaka.pl/studia/polityka-spoleczna-w-wymiarze-samorzadowym-i-regionalnym/

Myślisz o poszerzeniu kompetencji? Wybierz politykę społeczną

 

Komentarze Myślisz o poszerzeniu kompetencji? Wybierz politykę społeczną (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Głosowanie przez pełnomocnika przez osoby niepełnosprawne

Głosowanie przez pełnomocnika przez osoby niepełnosprawne

02 października 2023      TAGI:         
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wrozumieniu...»
Bezpłatny transport na wybory

Bezpłatny transport na wybory

02 października 2023      TAGI:      
Tylko do dzisiaj osoby uprawnione mogą zgłaszać zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego...»
Przywrócenie terminu do złożenia wniosku

Przywrócenie terminu do złożenia wniosku

Co do zasady, przepisy kodeksu postępowania administracyjnego przewidują w razie uchybienia...»
Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

27 września 2023      TAGI:         
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczeniem z dnia 21 września 2023 r.ogłosił,...»
Małe wielkie zmiany

Małe wielkie zmiany

25 września 2023      TAGI:         
Z dniem 22 września zaczynają częściowo już obowiązywać przepisy wprowadzone...»