Newsy         

Badania lekarskie i COVID-19. Co ze szkoleniami BHP?

Upływ okresu ważności badań lekarskich w dobie COVID-19 może nastręczać wielu trudności dla pracodawcy. Prawodawca wychodząc naprzeciw pracodawcom skonstruował kilka rozwiązań, które rozwiązują trudności z dostępem do badań.

Badania wstępne i kontrolne w przypadku braku dostępu do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, tj. lekarza medycyny pracy mogą być „zastąpione” orzeczeniem innego lekarza. Badanie to może być przeprowadzone za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Badanie okresowe podlega przedłużeniu na okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po odwołaniu tego stanu należy wykonać te badania w ciągu 60 dni od dnia jego odwołania.

Szkolenia BHP

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przepisy prawa dopuszczają możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:
– pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
– pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
– pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
– ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp

W przypadku, gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przypada w:
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii
– termin na jgo przeprowadzenie zostaje wydłużony do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Zapraszamy do zapoznania się z całością wykładni Ministerstwa pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/badania-lekarskie-i-szkolenia-bhp-w-dobie-koronawirusa

Komentarze Badania lekarskie i COVID-19. Co ze szkoleniami BHP? (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kolejna dawka szczepionki na covid – 19

Kolejna dawka szczepionki na COVID-19

11 grudnia 2023      TAGI:      
Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wystawieniu kolejnych skierowań na szczepienia...»
Bezpłatne badania mammograficzne

Bezpłatne badania mammograficzne

03 listopada 2023      TAGI:      
Ministerstwo Zdrowia informuje, że już od 1 listopada 2023 r. do programu profilaktyki...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»
Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

05 czerwca 2024      TAGI:      
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadza mechanizm dodatków do wynagrodzeń...»