Newsy         

Badania lekarskie i COVID-19. Co ze szkoleniami BHP?

Upływ okresu ważności badań lekarskich w dobie COVID-19 może nastręczać wielu trudności dla pracodawcy. Prawodawca wychodząc naprzeciw pracodawcom skonstruował kilka rozwiązań, które rozwiązują trudności z dostępem do badań.

Badania wstępne i kontrolne w przypadku braku dostępu do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, tj. lekarza medycyny pracy mogą być „zastąpione” orzeczeniem innego lekarza. Badanie to może być przeprowadzone za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Badanie okresowe podlega przedłużeniu na okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po odwołaniu tego stanu należy wykonać te badania w ciągu 60 dni od dnia jego odwołania.

Szkolenia BHP

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przepisy prawa dopuszczają możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:
– pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
– pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
– pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
– ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp

W przypadku, gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przypada w:
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii
– termin na jgo przeprowadzenie zostaje wydłużony do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Zapraszamy do zapoznania się z całością wykładni Ministerstwa pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/badania-lekarskie-i-szkolenia-bhp-w-dobie-koronawirusa

Komentarze (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

mierzenie temperatury pracownikom pomocy społecznej

COVID – 19 i mierzenie temperatury pracownikom

Wystąpienie stanu epidemii na terytorium RP wymagało wdrożenia przez pracodawców...»
Zmiany w pomocy społecznej

Zmiany w pomocy społecznej w związku z COVID – 19

30 kwietnia 2020      TAGI:         
Rozpoczęły się prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw wzakresie...»
Pomoc Społeczna i COVID-19

Pomoc Społeczna i COVID-19

11 maja 2020      TAGI:         
W dobie COVID-19 oczy wielu osób zwrócone są w stronę Domów Pomocy Społecznej...»
Przywrócono dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z COVID-19

Przywrócono dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z COVID-19

31 sierpnia 2020      TAGI:         
W dniu 28.08.2020 r. zostały opublikowane dwa wyczekiwane przez rodziców rozporządzenia,...»
Unijne Certyfikaty Covid

Polacy mogą już pobierać Unijne Certyfikaty Covid

08 czerwca 2021      TAGI:      
1 czerwca Polska dołączyła do systemu Unijnych Certyfikatów Covid (UCC). Mają one...»