COVID – 19 i mierzenie temperatury pracownikom

Wystąpienie stanu epidemii na terytorium RP wymagało wdrożenia przez pracodawców szczególnych rozwiązań mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracowników. Jedynym z objawów chorobowych COVID-19 jest podniesiona temperatura ciała, tym samym pojawiła się pokusa mierzenia pracownikom temperatury ciała, aby zapewnić bezpieczeństwo pozostałym pracownikom. Obawy jednak budzi RODO. Pojawiają się pytania, czy wskazana dana będzie stanowiła informację o stanie zdrowia pracownika i czy pracodawca może przetwarzać wskazaną kategorię danych osobowych?

Z pomocą przychodzi Prezes UODO. W jego ocenie przepisy o ochronie danych osobowych nie sprzeciwiają się przetwarzaniu danych pracowników i gości w zakresie mierzenia temperatury czy wdrażania kwestionariusza z objawami chorobowymi.

W tym miejscu zwraca on uwagę, że RODO w art. 9 ust. 2 lit. i) wskazuje, że szczególne kategorie danych (tj. dotyczące zdrowia – czyli również temperatura ciała) można przetwarzać, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa.W/w przepis prawa koresponduje z regulacjami krajowymi z dziedziny walki z pandemią COVID-19. W jego ocenie art. 17 specustawy nie wyklucza możliwości wprowadzenia przez pracodawców, czy przedsiębiorców rozwiązań mających na celu zwalczanie COVID-19.

Warunkiem jest uznanie przez inspektora sanitarnego, że niezbędne jest przyjęcie rozwiązania w postaci mierzenia temperatury pracownikom i tzw. gościom na terenie zakładu pracy czy też pozyskiwania od pracowników oświadczeń dotyczących ich stanu zdrowia. Może on także skorzystać z właściwego dla niego środka prawnego, tym samym na zakład pracy może zostać nałożony obowiązek w postaci decyzji o dokonywaniu pomiaru temperatury czy też zbieraniu oświadczeń pracowników dotyczących ich stanu zdrowia.

Tożsame rozwiązanie służby sanitarne mogą podjąć w stosunku do interesantów, którzy wchodzą do budynku w celu załatwienia sprawy.

Źródło:
https://uodo.gov.pl/pl/138/1516

Komentarze (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zgłaszanie pracowników DPS na szczepienie COVID-19

Zgłaszanie pracowników DPS na szczepienie COVID-19

04 stycznia 2021      TAGI:         
Dyrektor domu pomocy (DPS) społecznej może podjąć starania w celu zorganizowania...»
Zmiany w pomocy społecznej

Zmiany w pomocy społecznej w związku z COVID – 19

30 kwietnia 2020      TAGI:         
Rozpoczęły się prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw wzakresie...»
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 a COVID-19

21 marca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dokonało zmiany dotychczasowych wytycznych...»
Przywrócono dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z COVID-19

Przywrócono dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z COVID-19

31 sierpnia 2020      TAGI:         
W dniu 28.08.2020 r. zostały opublikowane dwa wyczekiwane przez rodziców rozporządzenia,...»
Badania lekarskie i COVID-19

Badania lekarskie i COVID-19. Co ze szkoleniami BHP?

22 maja 2020      TAGI:         
Upływ okresu ważności badań lekarskich w dobie COVID-19 może nastręczać wielu...»