Newsy         

Konsultacje społeczne – kontrole w pomocy społecznej

Trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.

Projektodawca wskazuje, że potrzeba nowego rozporządzenia regulującego w/w materię wynika z licznych postulatów zgłaszanych przez samych wojewodów w zakresie czynności kontrolnych, podejmowanych przez upoważnionych pracowników komórki organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego właściwego do spraw pomocy społecznej. Jednocześnie konieczne jest dostosowanie brzmienia przepisów w/w rozporządzenia do aktualnego brzmienia ustawy o pomocy społecznej.

Projekt wnosi wiele zmian, w tym brak kontroli sprawdzającej. Przeprowadzane będę jedynie kontrole kompleksowe, kontrole problemowe oraz kontrole doraźne. Z kolei weryfikacja spełnienia zaleceń pokontrolnych ma się odbywać na podstawie kontroli doraźnej, tj. bez konieczności uprzedzenia jednostki kontrolowanej o fakcie kontroli.

Źródło:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336350/katalog/12702658#12702658

Komentarze Konsultacje społeczne – kontrole w pomocy społecznej (4)

      3 + 1 = ?    
Czas najwyższy kontrolować,kontrolować bez uprzedzenia OPS,żeby kierowcy nie mogli się przygotować.Kontrola powinna zobaczyć nadużywanie stanowisk kierowniczych do własnych celów. Duże rejony, z którymi pracownicy socjalni nie dają rady, bo są obciążeni pracą. Kierownicy nie stosują się do wymogów ustawy o pomocy społecznej. Jeśli pracownikowi socjalnemu się nie podoba, to niech zmieni pracę. Takie informacje słyszy od kierownika. Kierownicy są za długo na swoich stanowiskach.Powinien być wyznaczony jakiś okres pracy na stanowisku kierowniczym. Szerzący się nepotyzm. Wśród pracowników zatrudniona rodzina i znajomi kierowników.
DODAŁ: Włodzio DNIA 26 lipca 2023 O 08:35
Tak jak w poprzednim rozporządzeniu brakuje ścieżki odwoławczej od zaleceń pokontrolnych które np. w przypadku placówki świadczącej całodobowe usługi opiekuńcze ma charakter ostateczny o czym nie wspomina rozporządzenie. Sąd administracyjny pochyli się dopiero nad decyzją o karze finansowej lub nakazem zamknięcia placówki ale zero-jedynkowo. Spełniłeś zalecenia - kara niesłuszna, nie spełniłeś - kara słuszna ale już nikt nie pochyli się nad zasadnością zaleceń które często nie mają żadnej podstawy prawnej. Stan ten spowodowany jest tym że zalecenia pokontrolne nie mają charakteru dokumentu ostatecznego jakim jest np. decyzja administracyjna
DODAŁ: Piotr DNIA 20 października 2020 O 18:46
Paragraf 15 pkt. 3 jest mocno niepokojący. Za pracę jednostki odpowiada tylko i wyłącznie kierownik lub dyrektor jednostki więc dlaczego zobowiązuje się do udzielania informacji szeregowego pracownika który może wykonywać swoje obowiązki na bardzo wąskim odcinku. Kto odpowie za informacje których udzieli pracownik? Dyrektor? Jednostka? Co jeśli na dany temat wypowie się kilkunastu pracowników i każdy udzieli innej informacji? Absurdalny przepis!
DODAŁ: Więcek DNIA 20 października 2020 O 18:39
każda kontrola jest pouczająca więc powinna się odbywać i wnosić coś dobrego do naszej pracy. martwi mnie co innego - kryteria w pomocy społecznej.Idzie w górę najniższe wynagrodzenie, emerytury , 13,14 itp. a pomoc społeczna została zapomniana. Ta sama kwota zasiłku stałego od prawie dwóch lat.Owszem można dodać zasiłek celowy czy jakieś inne formy wsparcia ale to za mało. zupełnie tego nie rozumiem.
DODAŁ: MIK DNIA 13 sierpnia 2020 O 09:15

ZOBACZ PODOBNE

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej

13 lipca 2022      TAGI:         
Na trzech wydziałach Uczelni Korczaka trwa nabór na kolejne edycje szkolenia specjalizacyjnego...»
Decyzja ostateczna od zaraz….

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów doczekała się nowego tekstu jednolitego

03 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 28.03.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

21 marca 2022      TAGI:      
Ruszyła kolejna edycja konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Maonnacelu...»
Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

09 sierpnia 2023      TAGI:      
Problematyka wnoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

30 stycznia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych...»