Newsy         

Będą zmiany w pomocy społecznej – dodatek terenowy w górę!

Trwają pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (nr projektu UD13). Nowa ustawa miałaby m.in. zmienić reguły przyznawania dodatków za pracę w terenie, a także zwiększyć jego wysokość. 

Projekt zakłada wiele zmian. Wśród nich znalazły te które dotyczą bezpośrednio pracowników socjalnych:

– dodano kolejną kategorię osób, które mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. Tj. osoby, które po dniu 1 stycznia 2014 r. ukończyły studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w szkole wyższej realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów wyższych na kierunku:
• pedagogika,
• pedagogika specjalna,
• politologia,
• polityka społeczna,
• psychologia,
• socjologia,
• nauki o rodzinie;

– doprecyzowano zakres wykonywanych czynności, praw i obowiązków. W tym wskazano, że pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie przysługuje pomoc psychologiczna, w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażających jego życiu lub zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi. Pracownik ten ma prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych;

– zmieniono reguły przyznawania dodatków za pracę w terenie. Będzie on przysługiwał za przeprowadzenia rodzinnego wywiad środowiskowego lub pracę socjalną, a nie jak dotychczas – obie te czynności musiały być wykonywane łącznie;

– zwiększono kwotę dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki – z 250 zł do 400 zł;

– dodano regulację, zgodnie z którą dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego nie będzie uwzględniany przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

– zmniejszono okres pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni, z 5 lat do 3 lat;

– ustalono ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjalnych, wprowadzono okresowe oceny (z możliwością kwestionowania ich wyników przez pracownika) oraz obowiązek awansowania w przypadku dwóch pozytywnych następujących po sobie okresowych ocen, gdy pracownik będzie spełniać wymogi dotyczące stażu pracy i kwalifikacji;

– dopuszczono również czasowo osoby spełniające określone warunki do egzaminu na superwizora pracy socjalnej bez konieczności odbywania szkolenia. Tj. osoby posiadające wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz tytuł zawodowy magistra na jednym z kierunków lub w zakresie:
• pedagogika,
• pedagogika specjalna,
• politologia,
• politologia i nauki społeczne,
• polityka społeczna,
• praca socjalna,
• psychologia,
• socjologia,
• nauki o rodzinie,
lub posiadające decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które od dnia 1 stycznia 2010 r., przeprowadziły co najmniej 500 godzin konsultacji i poradnictwa dla pracowników socjalnych z zakresu: umiejętności interpersonalnych i społecznych, metodyki pracy socjalnej, diagnozy socjalnej, warsztatu pracy pracownika socjalnego lub aksjologii pracy socjalnej – polegających na wzmacnianiu kompetencji zawodowych pracowników socjalnych, mogą przystąpić do egzaminu na superwizora pracy socjalnej w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2021 r., bez konieczności odbywania szkolenia, o którym mowa w art. 121a ust. 3 ustawy o pomocy społecznej);

Kolejne zmiany dotyczą świadczeń, w tym pieniężnych, tj.:

– zostanie uelastyczniona maksymalna wysokości zasiłku okresowego przyznawanego osobie samotnie gospodarującej, która dotychczas była ona na sztywno wskazana w ustawie i nie podlegała weryfikacji. Zmiana była możliwa tylko zmianą ustawy i wynosi 418 zł. Zaproponowano by była ona zależna od weryfikowanej co 3 lata kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (aktualnie 528 zł);

– zaproponowano, by jeden z przykładowych celów zasiłku celowego nie był utożsamiany jedynie z opałem (rozumianym jako paliwo stałe np. węgiel). Wskazano, że zasiłek celowy może być przeznaczony na pokrycie kosztów ogrzewania w tym (a nie tylko) opału.

Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi propozycjami zmian pod adresem:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r32796,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-pomocy-spolecznej.html

Komentarze Będą zmiany w pomocy społecznej – dodatek terenowy w górę! (12)

      2 + 2 = ?    
A co z asystentami rodziny? Nie dość, że codziennie jeżdżą w teren swoim prywatnym samochodem to nie mają żadnego dodatku w terenie. Po co te podziały? Czy nie można dać wszystkim pracownikom Ośrodków po równo?
DODAŁ: Kamila DNIA 16 czerwca 2021 O 14:50
Dobrze, że coś się zmienia po tylu latach w tym zawodzie. Pomógł w tym na pewno nasz protest w Warszawie. Szkoda, że było nas tam tak niewielu. Było sporo pracowników socjalnych z DPS. Jeśli nie zwiększymy naszego udziału w organizacji walczącej o nasze sprawy, to nie będziemy mieli nic do powiedzenia. Jeszcze sporo do zrobienia dla asystentów i opiekunek. Oni jakoś z boku tego systemu są.
DODAŁ: zisis DNIA 18 maja 2021 O 13:56
SUO w dobie pandemii, w teren chodzę cały czas wizyty u lekarza psychiatry leki dla podopiecznych ja, wożę do lekarza na badanie krwi własnym samochodem październik byłam na kwarantannie po kontakcie w pracy na szczęście test negatywny, ale strata w wynagrodzeniu. Styczeń 2021 zostałam doceniona wzrost wynagrodzenia zasadniczego z 2700 brutto na 2800 brutto nie wiem śmiać się czy płakać.
DODAŁ: jagoda DNIA 28 stycznia 2021 O 13:17
Proponuję skontrolować Ośrodki OPS i zobaczyć jaka jest atmosfera w Ośrodkach spowodowana widzi mi się kierownictwem. Pracy w brud, więcej administracji niż pracy z klientem, a dodatkowo złe nastroje przełożonych, które udzielają się pracownikom socjalnym.
DODAŁ: Brunio DNIA 21 stycznia 2021 O 14:48
Opiekunki środowiskowe obecnie też kończą studium opiekuna środowiskowego pracują tylko w terenie w ciężkich warunkach i też na co dzień muszą borykać się z wieloma problemów podopiecznych i ich rodzin nie mają dodatków ani więcej urlopu a znać muszą się na wszystkim na opiece pomocy medycznej wsparcie psychologiczne pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i wiele innych obowiązków .Może czas docenić tak ważne ogniwo w postrzeganiu opieki społecznej
DODAŁ: Nela DNIA 23 listopada 2020 O 22:16
A kto pomyśli o paniach swiadczacych usługi opiekuńcze w domach podopiecznych.Nikt im nie dopłaca do pensji dodatku za pracę w terenie,a jeżdżą swoimi samochodami.A panie z biura poruszają się służbowymi samochodami,których nie atakują za swoje pieniądze
DODAŁ: Irena Miszkiel DNIA 30 października 2020 O 20:09
Uważam, że dodatek za pracę w terenie dla pracowników socjalnych powinien być waloryzowany co trzy lata tak, jak to ma miejsce w przypadku waloryzacji kryteriów dochodowych.
DODAŁ: KO DNIA 29 października 2020 O 09:12
Dlaczego same studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej nie mogą dawać uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego?
DODAŁ: Magi DNIA 28 października 2020 O 21:19
Dodana "kategoria osób, które mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego" raczej nie zwiększy liczby chętnych do pracy w tym zawodzie. Przykładowo ja, z zawodu nauczyciel, "podyplomówka" z oligofrenopedagogiki i kurs 260h na asystenta rodziny nie mogę pracować jako pracownik socjalny bo to niezgodne z ustawą czy to starą czy to nową- jeszcze nie zatwierdzoną. Szkoda, że nikt nie pomyślał, że sama podyplomówka mogłaby dawać uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, tak jak to jest w innych zawodach. Wypada mi pokusić się więc o zrobienie magisterki z pedagogiki i wtedy podyplomówki- wówczas mogę być pracownikiem socjalnym. Tylko po co mi drugi tytuł magistra- chore!!! Ta zmiana nic lepszego nie wnosi i według mnie nie zwiększy liczby chętnych
DODAŁ: nauczyciel DNIA 28 października 2020 O 21:15
Zgadzam się, że nikt nie pomyślał o pracownikach socjalnych posiadających II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Po egzaminie w/w specjalizacji od Komisji Egzaminacyjnej otrzymaliśmy gratulacje i wskazówki, aby poprosić pracodawcę o podwyżkę! Jaka jest rzeczywistość, myślę, że większości pracowników socjalnych doświadcza. Nie warto się dokształcać i poświęcać czas kosztem rodziny. Nie warto.... .Pozdrawiam wszystkich pracowników socjalnych.
DODAŁ: Ula DNIA 28 października 2020 O 19:12
Myślę, że nikt z ustawodawców nie pomyślał o pracownikach socjalnych posiadających II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny .
DODAŁ: Pracownik socjalnyyyyy DNIA 30 września 2020 O 14:35
Witam a co z dodatkiem pracownikom socjalnym posiadającym II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ?
DODAŁ: Specjalista DNIA 30 września 2020 O 14:29

ZOBACZ PODOBNE

Dodatek węglowy a samowola budowlana

Dodatek węglowy a samowola budowlana

31 stycznia 2024      TAGI:      
Problematyka dodatku węglowego została uregulowana na tle ustawy z dnia 5 sierpnia...»
Szkolne podręczniki będą dostępne cyfrowo

Szkolne podręczniki będą dostępne cyfrowo

08 kwietnia 2024      TAGI:   
Ministerstwo Edukacji w odpowiedzi na złożoną interpelację dotyczącą dostępności...»
Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

30 stycznia 2023      TAGI:      
W dniu 23.01.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

20 lutego 2023      TAGI:   
Już w poniedziałek 20 lutego rusza kolejna edycja Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym...»
Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

05 czerwca 2024      TAGI:      
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadza mechanizm dodatków do wynagrodzeń...»