Newsy   

Dodatek osłonowy

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o dodatku osłonowym. Jej celem ma być zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych w Polsce w pokryciu części kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności. Dodatek będzie stanowił wsparcie finansowe, jak również zwiększy poczucie bezpieczeństwa energetycznego czy socjalnego.

Wskazany dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jak zapewnia projektodawca, jego beneficjentami będą nie tylko odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej, lecz również gospodarstwa domowe, które obecnie zostały wykluczone z przyznania dodatku mieszkaniowego w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Tym samym dotyczyć to będzie głównie odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, którzy zamieszkują samotnie domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, w trudnej sytuacji materialnej.

Jednocześnie ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do dodatku osłonowego mechanizmu „złotówka za złotówkę”. Tym samym będzie on przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pierwotnie projektodawca zakładał, że wzór formularza o wypłatę dodatku osłonowego będzie określany w drodze uchwały przez radę gminy. Miało to zapewnić gminom swobodę i elastyczność w jego przygotowaniu, modyfikowaniu, a także dać możliwość opierania się na już istniejących wzorach.

W wyniku trwających prac legislacyjnych pierwotna treść ustawy druku nr 1820 uległa zmianie, w wyniku czego wzór wniosku zgodnie z art. 2 ust. 18 określi minister właściwy do spraw energii, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem ustawy:

https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/1820_u/$file/1820_u.pdf

Komentarze Dodatek osłonowy (4)

      4 + 1 = ?    
DODATEK OSŁONOWY - NOWE ZADANIE GMINY 2022 - korzystał ktoś ze szkolenia ? https://oti.org.pl/harmonogram-szkolen/online/dodatek-oslonowy-nowe-zadanie-gminy-2022
DODAŁ: kierownik DNIA 13 stycznia 2022 O 14:20
Czy wzór wniosku będzie do pobrania na Państwa portalu? Czy pojawi się informacja w jaki sposób można składać wnioski?(osobiście, online, listownie)
DODAŁ: Justyna DNIA 05 stycznia 2022 O 18:58
Art. 2 ust.16 ustawy o dodatku osłonowym stanowi, że to Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku.
DODAŁ: nowapa DNIA 27 grudnia 2021 O 11:34
Art. 2 ust.16 ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym stanowi co innego niż napisaliście. To minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku.
DODAŁ: Ładny DNIA 27 grudnia 2021 O 09:51

ZOBACZ PODOBNE

webinar_dodatek_elektryczny

Dodatek elektryczny 2022 r. – bezpłatne szkolenie online

14 października 2022      TAGI:         
W związku ze wzrostem cen energii planowane jest wprowadzenie tzw. dodatku elektrycznego....»

Dodatek gazowy – bezpłatne szkolenie online

02 stycznia 2023      TAGI:         
W ramach tzw. ustawy gazowej Sejm przyjął dodatek gazowy. Ma on polegać na zamrożeniu...»
Dodatek węglowy po zmianach

Dodatek węglowy po zmianach – bezpłatne szkolenie online

15 listopada 2022      TAGI:         
Zakres zmian ustawy o dodatku węglowym może wzbudzać wśród pomocy społecznej wiele...»
Dodatek elektryczny i refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - dodatek gazowy

Dodatek elektryczny

20 października 2022      TAGI:      
W dniu 17.10.2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych...»
webinar_dodatek_grzewczy

Dodatek grzewczy 2022 r. – bezpłatne szkolenie online

13 września 2022      TAGI:         
W związku ze wzrostem cen energii, w tym kosztów gazu i peletu, wprowadzono kolejne...»