Newsy         

NIK o wsparciu matek z dziećmi i kobiet w ciąży

NIK opublikowała raport dotyczący realizacji przez powiaty zadania z zakresu wsparcia dla potrzebujących schronienia matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży. Jak podnosi NIK, w okresie kontroli aż 95% skontrolowanych ośrodków i centrów pomocy nie wywiązało się prawidłowo z zadania powiatu, jakim jest prowadzenie specjalnych ośrodków wsparcia dla takich osób. 

Jak czytamy w w/w raporcie, nie wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu zapewniają schronienie w DMD (dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, którego prowadzenie należy do zadań własnych powiatu) matkom, ojcom i opiekunom z dziećmi oraz kobietom w ciąży dotkniętym przemocą lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Jest to niezgodne z ustawą o pomocy społecznej.

Co ujawnił raport?

Jak ujawnia NIK, pobyt w prywatnych ośrodkach działających niezależnie od samorządu i nie mających obowiązku spełniania wszystkich standardów przewidzianych dla w/w placówek, sfinansowało swoim podopiecznym siedem z 32 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (powiatowych i gminnych). Tym samym w ocenie Izby, należy rozważyć umożliwienie organom administracji rządowej lub samorządowej kontrolowanie jakości usług oferowanych przez te placówki, jak również zastosowanie wobec nich rozwiązań systemowych, w tym obowiązku prowadzenia ich rejestru i wydawania zezwoleń na prowadzenie przez nie działalności, co docelowo pomogłoby wymusić zapewnienie odpowiedniej jakości oferowanej pomocy.

Ponadto Izba wskazuje na potrzebę utworzenie ogólnodostępnego źródła informacji na temat możliwości uzyskania schronienia w DMD przysługującego matkom, ojcom i opiekunom z dziećmi oraz kobietom w ciąży. Jak podnosi NIK, nie jest prowadzony ani rejestr takich ośrodków, ani spis innych placówek (również działających niezależnie od samorządu) świadczących tego rodzaju pomoc. Informacji o DMD nie udostępniało w Biuletynie Informacji Publicznej, aż 27 z 32 kontrolowanych jops (powiatowych oraz gminnych).

NIK wskazuje na występujący problem dostępności placówek udzielających schronienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wskazanego schronienia nie zapewniał żaden z 8 skontrolowanych DMD jak również 28 z 36 innych placówek badanych przez NIK.

Kontrola Izby ujawnia również że część jops, które nie zapewniały pobytu w DMD, nie zawiadamiało również starostów lub prezydentów miast o konieczności utworzenia takich ośrodków czy zlecenia, np. lokalnym organizacjom, prowadzenia tego rodzaju placówek.

NIK ujawniła pewne nieprawidłowości, z którymi borykają się jops, a których konsekwencje mogą ponieść szukający pomocy.

Źródło:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/schronienie-dla-matek-z-dziecmi.html

Komentarze (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Domy dla matek z dziećmi

Domy dla matek z dziećmi

26 stycznia 2022      TAGI:      
W dniu 24.01.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki...»
Zmiany w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Zmiany w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

13 lipca 2021      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie domów dla matek...»
RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony składanymi do niego skargami, wystąpił...»
Wypoczynek z widokiem na Tatry

Wypoczynek z widokiem na Tatry

25 maja 2022      TAGI:         
Willa Cztery Pory Roku zlokalizowana jest na szlaku turystycznym z Doliny Kościeliskiej...»
Rehabilitacja 25 plus

Rehabilitacja 25 plus

18 maja 2022      TAGI:         
Od dnia 16 maja 2022r. do dnia 17 czerwca 2022 r. przyjmowane są wnioski w oddziałach...»