Newsy         

NIK o wsparciu matek z dziećmi i kobiet w ciąży

NIK opublikowała raport dotyczący realizacji przez powiaty zadania z zakresu wsparcia dla potrzebujących schronienia matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży. Jak podnosi NIK, w okresie kontroli aż 95% skontrolowanych ośrodków i centrów pomocy nie wywiązało się prawidłowo z zadania powiatu, jakim jest prowadzenie specjalnych ośrodków wsparcia dla takich osób. 

Jak czytamy w w/w raporcie, nie wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu zapewniają schronienie w DMD (dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, którego prowadzenie należy do zadań własnych powiatu) matkom, ojcom i opiekunom z dziećmi oraz kobietom w ciąży dotkniętym przemocą lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Jest to niezgodne z ustawą o pomocy społecznej.

Co ujawnił raport?

Jak ujawnia NIK, pobyt w prywatnych ośrodkach działających niezależnie od samorządu i nie mających obowiązku spełniania wszystkich standardów przewidzianych dla w/w placówek, sfinansowało swoim podopiecznym siedem z 32 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (powiatowych i gminnych). Tym samym w ocenie Izby, należy rozważyć umożliwienie organom administracji rządowej lub samorządowej kontrolowanie jakości usług oferowanych przez te placówki, jak również zastosowanie wobec nich rozwiązań systemowych, w tym obowiązku prowadzenia ich rejestru i wydawania zezwoleń na prowadzenie przez nie działalności, co docelowo pomogłoby wymusić zapewnienie odpowiedniej jakości oferowanej pomocy.

Ponadto Izba wskazuje na potrzebę utworzenie ogólnodostępnego źródła informacji na temat możliwości uzyskania schronienia w DMD przysługującego matkom, ojcom i opiekunom z dziećmi oraz kobietom w ciąży. Jak podnosi NIK, nie jest prowadzony ani rejestr takich ośrodków, ani spis innych placówek (również działających niezależnie od samorządu) świadczących tego rodzaju pomoc. Informacji o DMD nie udostępniało w Biuletynie Informacji Publicznej, aż 27 z 32 kontrolowanych jops (powiatowych oraz gminnych).

NIK wskazuje na występujący problem dostępności placówek udzielających schronienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wskazanego schronienia nie zapewniał żaden z 8 skontrolowanych DMD jak również 28 z 36 innych placówek badanych przez NIK.

Kontrola Izby ujawnia również że część jops, które nie zapewniały pobytu w DMD, nie zawiadamiało również starostów lub prezydentów miast o konieczności utworzenia takich ośrodków czy zlecenia, np. lokalnym organizacjom, prowadzenia tego rodzaju placówek.

NIK ujawniła pewne nieprawidłowości, z którymi borykają się jops, a których konsekwencje mogą ponieść szukający pomocy.

Źródło:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/schronienie-dla-matek-z-dziecmi.html

Komentarze NIK o wsparciu matek z dziećmi i kobiet w ciąży (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Domy dla matek z dziećmi

Domy dla matek z dziećmi

26 stycznia 2022      TAGI:      
W dniu 24.01.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki...»
NIK o wsparciu wytchnieniowym

NIK o wsparciu wytchnieniowym

09 września 2022      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała właśnie raport pokontrolny z realizacji przez...»
Otwarcie Centrum Wsparcia dla Kobiet i Dzieci "Dobry Start"

Otwarcie Centrum Wsparcia dla Kobiet i Dzieci „Dobry Start”

24 sierpnia 2022      TAGI:         
Już w sobotę 27 sierpnia 2022 r. odbędzie się otwarcie nowopowstałego Centrum Wsparcia...»
Przywrócenie terminu do złożenia wniosku

Przywrócenie terminu do złożenia wniosku

Co do zasady, przepisy kodeksu postępowania administracyjnego przewidują w razie uchybienia...»
Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

27 września 2023      TAGI:         
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczeniem z dnia 21 września 2023 r.ogłosił,...»
Dodatek123 » 27 września 2023, 15:55

zasądzone alimenty na osoby dorosłe

gucioo » 27 września 2023, 15:13

jak liczyć dotację

gops74 » 27 września 2023, 15:01

Pomocy