Domy dla matek z dziećmi

W dniu 24.01.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Tym samym traci moc rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Rozporządzenie to określa standard podstawowych usług świadczonych przez domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz tryb kierowania i przyjmowania do w/w domów.

Jak uzasadniał projektodawca, potrzeba opracowania rozporządzenia wynikała z analizy obecnie funkcjonujących rozwiązań w tym obszarze, a przede wszystkim postulatów zgłaszanych przez osoby kierujące w/w domami, jak również wyników kontroli przeprowadzonej w 2019 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli, która ujawniła nieprawidłowości w tym obszarze.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/150

Komentarze Domy dla matek z dziećmi (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Nowy tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

W dniu 8 marca 2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

16 października 2023      TAGI:      
W dniu 4 października 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny...»
Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Finansów wyraził...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic”

15 kwietnia 2024      TAGI:   
Trwają prace nad projektem ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz...»
1000 zł zamiast 500 zł

1000 zł zamiast 500 zł

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Projektowana...»
Wiktoria111 » 20 kwietnia 2024, 13:01

Praca a wiek - badania

ewulka0904 » 19 kwietnia 2024, 14:34

czy proporcjonanie liczy zwroty?