Newsy      

RPO o zaliczeniu do okresu pracy umów cywilnoprawnych

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) wystąpił do Minister Rodziny i Polityki Społecznej z prośbą o rozważenie potrzeby podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wliczania do okresu pracy, od którego zależy wykonywanie pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, okresów uprzednio prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, a także okresów świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak podnosi rzecznik, obowiązujące przepisy prawa uniemożliwiają uwzględnianie do pracowniczego stażu pracy okresów prowadzenia takiej działalności na potrzeby związane z ustaleniem uprawnień pracowniczych, a także stoją na przeszkodzie w dostępie do wielu stanowisk pracy, dla których obowiązujące taryfikatory kwalifikacyjne przewidują wyłącznie legitymowanie się określonym stażem pracy w ramach stosunku pracy.

W ocenie RPO obecne rozwiązania nie przystają do sytuacji na rynku pracy, gdzie obok zatrudnienia pracowniczego wykonywanie działalności zarobkowej odbywa się w znaczącej skali na podstawie umów cywilnoprawnych lub w ramach prowadzonej na własny rachunek działalności gospodarczej.

Wystąpienie zdaje się być podyktowane skargami, które wpływają do rzecznika w przedmiotowym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się z całą argumentacją rzecznika:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mrips-staz-pracy-dzialalnosc-gospodarcza-umowy-cywilnoprawne

Komentarze RPO o zaliczeniu do okresu pracy umów cywilnoprawnych (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kierownik Działu terapeutyczno-opiekuńczego - oferta pracy

Kierownik Działu terapeutyczno-opiekuńczego (Kochanów) – oferta pracy

16 lutego 2022      TAGI:      
Dom Pomocy Społecznej "Złota Rybka" w Kochanowie (woj. łódzkie) poszukuje pracownika...»

Nabór na studia z zakresu Metodyki i metodologii pracy socjalnej znów otwarty!

24 stycznia 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka, lider w kształceniu profesji społecznych, ponownie prowadzi nabór...»
Najważniejsze zmiany w ustawie o pomocy społecznej w 2023 r.

Zmiany w kodeksie pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o rozpoczęciu konsultacji...»
Praca zdalna coraz bliżej w Kodeksie pracy

Praca zdalna coraz bliżej w Kodeksie pracy

06 grudnia 2022      TAGI:      
Sejm przyjął niedawno nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza na stałe do polskiego...»
Zmiana okresu kwarantanny

Zmiana okresu kwarantanny

25 stycznia 2022      TAGI:         
W dniu 24.01.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia 21 stycznia...»