Senior+ kolejna edycja

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło otwarcie konkursu ofert w wieloletnim programie Senior+ w edycji na rok 2022.

Jest on adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

O dofinansowanie można ubiegać się w ramach 2 modułów:

W ramach Modułu 1 j.s.t. mogą ubiegać się o jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (w tym na przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) lub wyposażenie ośrodka wsparcia. Dofinansowanie w ramach tego modułu może wynosić do 80 proc. Wymagany wkład własny to minimum 20%.
Środki przewidziane w ramach modułu pierwszego dla gminy, powiatu oraz województwa nie mogą być większe niż 400 tys. zł na utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+. Z kolei maksymalne dofinansowanie Klubu Senior+ to 200 tys. zł.

W ramach Modułu 2 z kolei przyznawane są środki na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wparcia. Wysokość dofinansowania przeznaczona jest na bieżącą działalność ośrodków wsparcia i będzie wynosić nie więcej niż 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior+ oraz nie przekroczy 200 zł w Klubie Senior+.
W ramach w/w modułu dotacja nie może stanowić większej wysokości niż 50% całkowitego kosztu zadania.

Oferty należy składać od 7 grudnia 2021 r. do 11 stycznia 2022 r.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/miliony-na-domy-i-kluby-dla-seniorow-minister-marlena-malag-oglosila-konkurs-w-nowej-edycji-programu-senior

Komentarze Senior+ kolejna edycja (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dodatek osłonowy - kolejna odsłona

Dodatek osłonowy – kolejna odsłona

13 lutego 2024      TAGI:      
Ministerstwo poinformowało o przedłużeniu po raz kolejny regulacji, których zadaniem...»
Maluch+ nowa edycja

Maluch+ nowa edycja

26 października 2023      TAGI:      
Wciąż trwa druga tura naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na utworzenie miejsc...»
Kolejna nowelizacja w pomocy społecznej

Kolejna nowelizacja w pomocy społecznej

29 sierpnia 2023      TAGI:      
W dniu 24 sierpnia 2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie...»
IX Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie

IX Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie

30 stycznia 2024      TAGI:         
Ruszyła rejestracja szkół uczestniczących w IX Edycji Ogólnopolskiej Akademii –Konkurs...»
Kolejna dawka szczepionki na covid – 19

Kolejna dawka szczepionki na COVID-19

11 grudnia 2023      TAGI:      
Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wystawieniu kolejnych skierowań na szczepienia...»
sweet.lemon » 12 kwietnia 2024, 13:00

składka- sprawozdanie

Hanna k » 12 kwietnia 2024, 12:28

lista