Senior+ kolejna edycja

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło otwarcie konkursu ofert w wieloletnim programie Senior+ w edycji na rok 2022.

Jest on adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

O dofinansowanie można ubiegać się w ramach 2 modułów:

W ramach Modułu 1 j.s.t. mogą ubiegać się o jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (w tym na przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) lub wyposażenie ośrodka wsparcia. Dofinansowanie w ramach tego modułu może wynosić do 80 proc. Wymagany wkład własny to minimum 20%.
Środki przewidziane w ramach modułu pierwszego dla gminy, powiatu oraz województwa nie mogą być większe niż 400 tys. zł na utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+. Z kolei maksymalne dofinansowanie Klubu Senior+ to 200 tys. zł.

W ramach Modułu 2 z kolei przyznawane są środki na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wparcia. Wysokość dofinansowania przeznaczona jest na bieżącą działalność ośrodków wsparcia i będzie wynosić nie więcej niż 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior+ oraz nie przekroczy 200 zł w Klubie Senior+.
W ramach w/w modułu dotacja nie może stanowić większej wysokości niż 50% całkowitego kosztu zadania.

Oferty należy składać od 7 grudnia 2021 r. do 11 stycznia 2022 r.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/miliony-na-domy-i-kluby-dla-seniorow-minister-marlena-malag-oglosila-konkurs-w-nowej-edycji-programu-senior

Komentarze Senior+ kolejna edycja (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

"Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023”

„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023”

30 września 2022      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło nabór wniosków do "Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego...»
NIK o „Senior+”

NIK o „Senior+”

23 lutego 2022      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli podjęła się kontroli zapewnienia dziennej opieki osobom...»
Opieka 75+ edycja 2023

Opieka 75+ edycja 2023

14 listopada 2022      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym,...»
Senior+ kolejny nabór wniosków

Senior+ kolejny nabór wniosków

30 listopada 2022      TAGI:      
Właśnie ruszył kolejny już nabór wniosków w programie Senior+ w edycji 2023. Wramach...»
KNF przekonuje „NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI”

KNF przekonuje „NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI”

01 lutego 2023      TAGI:      
UKNF rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjną pod hasłem „NIE WSZYSTKO...»