Newsy      

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym

Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Proponowane w projekcie zmiany dotyczą m.in. podniesienia wysokości świadczenia integracyjnego, które przysługuje uczestnikowi zajęć w Centrum Integracji Społecznej (CIS). Wskazane świadczenie miałoby wzrosnąć z dotychczasowych 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych do 120 proc. tego zasiłku. Zrezygnowano także z utrzymywania obniżonej wysokości świadczenia integracyjnego w okresie próbnym w CIS.

Dodatkowo projekt zakłada wprowadzenie szeregu zmian, które mają poprawić sytuację uczestników zajęć Centrów i Klubów Integracji Społecznej (KIS).

Zostanie m.in. uelastyczniony czas uczestnictwa w CIS. Nowe rozwiązania umożliwią większą swobodę, ograniczając się do wskazania tygodniowego czasu pobytu w CIS do min. 30 godzin, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że nie może on być dłuższy niż 40 godzin.

Następnie zostanie zmieniony maksymalny okres uczestnictwa w CIS na 24 miesiące, tj. o 6 miesięcy dłużej niż obecnie.

Nowelizacja umożliwi również uczestnikom skorzystanie w sumie z 12 dni wolnego, w przypadku przedłużenia uczestnictwa. Wymiar dodatkowych dni wolnych będzie proporcjonalny do okresu przedłużenia uczestnictwa. Zwiększony został również limit dni nieobecności z powodu choroby, z obecnych 14 do 21 dni.

Nadto z 12 miesięcy do 6 miesięcy skrócony zostanie okres, na który pracodawca będzie się zobowiązywał przyjąć do pracy uczestnika czy absolwenta Centrów Integracji Społecznej lub Klubów Integracji Społecznej w zamian za refundację części wynagrodzenia do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne. Jak podnosi ministerstwo, dotychczasowe rozwiązanie nie przynosiło zamierzonych rezultatów.

Docelowo nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszą gamą informacji dot. nowelizacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-ustawy-o-zatrudnieniu-socjalnym-przyjety-przez-rade-ministrow

Komentarze (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w KPA

Zmiany w KPA

17 sierpnia 2021      TAGI:      
W dniu 16.08.2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie...»
Reakcja Federacji na projektowane zmiany w 500+

Reakcja Federacji na projektowane zmiany w 500+

09 czerwca 2021      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła...»
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – temat powraca

Idą zmiany w programie „Dobry start”

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny...»
Wakacyjne luzowanie obostrzeń

Wakacyjne luzowanie obostrzeń. Zmiany już w czerwcu

18 czerwca 2021      TAGI:      
Wakacje przyniosą luzowanie obostrzeń. Od 26 czerwca nastąpi zmiana statusu osoby...»
Nadchodzą duże zmiany w programie rodzina 500+

Nadchodzą duże zmiany w programie rodzina 500+

31 maja 2021      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa wwychowywaniu...»
nowa21 » 16 stycznia 2022, 13:12

Pilne! Czy ktoś wie co zrobić w takiej sytuacji?

GOPS_1234 » 16 stycznia 2022, 11:44

Dzierżawa za pszenice

karola ops » 16 stycznia 2022, 09:02

SZO i SP jednocześnie

1burza » 15 stycznia 2022, 21:10

zbiory centralne

karola ops » 15 stycznia 2022, 08:39

Ogrzewanie domu