Newsy      

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym

Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Proponowane w projekcie zmiany dotyczą m.in. podniesienia wysokości świadczenia integracyjnego, które przysługuje uczestnikowi zajęć w Centrum Integracji Społecznej (CIS). Wskazane świadczenie miałoby wzrosnąć z dotychczasowych 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych do 120 proc. tego zasiłku. Zrezygnowano także z utrzymywania obniżonej wysokości świadczenia integracyjnego w okresie próbnym w CIS.

Dodatkowo projekt zakłada wprowadzenie szeregu zmian, które mają poprawić sytuację uczestników zajęć Centrów i Klubów Integracji Społecznej (KIS).

Zostanie m.in. uelastyczniony czas uczestnictwa w CIS. Nowe rozwiązania umożliwią większą swobodę, ograniczając się do wskazania tygodniowego czasu pobytu w CIS do min. 30 godzin, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że nie może on być dłuższy niż 40 godzin.

Następnie zostanie zmieniony maksymalny okres uczestnictwa w CIS na 24 miesiące, tj. o 6 miesięcy dłużej niż obecnie.

Nowelizacja umożliwi również uczestnikom skorzystanie w sumie z 12 dni wolnego, w przypadku przedłużenia uczestnictwa. Wymiar dodatkowych dni wolnych będzie proporcjonalny do okresu przedłużenia uczestnictwa. Zwiększony został również limit dni nieobecności z powodu choroby, z obecnych 14 do 21 dni.

Nadto z 12 miesięcy do 6 miesięcy skrócony zostanie okres, na który pracodawca będzie się zobowiązywał przyjąć do pracy uczestnika czy absolwenta Centrów Integracji Społecznej lub Klubów Integracji Społecznej w zamian za refundację części wynagrodzenia do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne. Jak podnosi ministerstwo, dotychczasowe rozwiązanie nie przynosiło zamierzonych rezultatów.

Docelowo nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszą gamą informacji dot. nowelizacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-ustawy-o-zatrudnieniu-socjalnym-przyjety-przez-rade-ministrow

Komentarze Zmiany w zatrudnieniu socjalnym (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Małe wielkie zmiany

Małe wielkie zmiany

25 września 2023      TAGI:         
Z dniem 22 września zaczynają częściowo już obowiązywać przepisy wprowadzone...»
Zmiany w Kodeksie pracy na progu

Zmiany w Kodeksie pracy na progu

13 marca 2023      TAGI:      
Do podpisu prezydenta trafiła nowelizacja Kodeksu pracy. Ustawa wprowadza wiele zmian...»
Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023 (bezpłatne szkolenie online)

15 marca 2023      TAGI:         
W 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy...»
Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

23 lutego 2023      TAGI:      
W dniu 20 lutego prezydent podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy...»
RPO o projekcie zmiany ustawy o rencie socjalnej

RPO o projekcie zmiany ustawy o rencie socjalnej

13 lutego 2024      TAGI:      
Rzecznik pismem z dnia 6.02.2024 r. przesłał do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny...»