Newsy      

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym

Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Proponowane w projekcie zmiany dotyczą m.in. podniesienia wysokości świadczenia integracyjnego, które przysługuje uczestnikowi zajęć w Centrum Integracji Społecznej (CIS). Wskazane świadczenie miałoby wzrosnąć z dotychczasowych 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych do 120 proc. tego zasiłku. Zrezygnowano także z utrzymywania obniżonej wysokości świadczenia integracyjnego w okresie próbnym w CIS.

Dodatkowo projekt zakłada wprowadzenie szeregu zmian, które mają poprawić sytuację uczestników zajęć Centrów i Klubów Integracji Społecznej (KIS).

Zostanie m.in. uelastyczniony czas uczestnictwa w CIS. Nowe rozwiązania umożliwią większą swobodę, ograniczając się do wskazania tygodniowego czasu pobytu w CIS do min. 30 godzin, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że nie może on być dłuższy niż 40 godzin.

Następnie zostanie zmieniony maksymalny okres uczestnictwa w CIS na 24 miesiące, tj. o 6 miesięcy dłużej niż obecnie.

Nowelizacja umożliwi również uczestnikom skorzystanie w sumie z 12 dni wolnego, w przypadku przedłużenia uczestnictwa. Wymiar dodatkowych dni wolnych będzie proporcjonalny do okresu przedłużenia uczestnictwa. Zwiększony został również limit dni nieobecności z powodu choroby, z obecnych 14 do 21 dni.

Nadto z 12 miesięcy do 6 miesięcy skrócony zostanie okres, na który pracodawca będzie się zobowiązywał przyjąć do pracy uczestnika czy absolwenta Centrów Integracji Społecznej lub Klubów Integracji Społecznej w zamian za refundację części wynagrodzenia do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne. Jak podnosi ministerstwo, dotychczasowe rozwiązanie nie przynosiło zamierzonych rezultatów.

Docelowo nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszą gamą informacji dot. nowelizacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-ustawy-o-zatrudnieniu-socjalnym-przyjety-przez-rade-ministrow

Komentarze Zmiany w zatrudnieniu socjalnym (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

12 stycznia 2023      TAGI:      
Jak podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, projekt...»
Będą zmiany w SIS

Będą zmiany w SIS

26 września 2022      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

01 września 2022      TAGI:      
Z dniem 1 września wchodzą w życie zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

30 stycznia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych...»
Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy po kwietniowych nowelizacjach

Zmiany w pomocy obywatelom Ukrainy

02 maja 2022      TAGI:      
W dniu 28 kwietnia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 kwietnia 2022 r.ozmianie...»