Newsy      

Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Jak podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444) wbrew zapewnieniom projektodawcy nie ma charakteru technicznego, a jest najważniejszą zmianą w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego w 30-letniej historii jej funkcjonowania.

Jak argumentuje Rzecznik, nowelizacja rozszerza krąg osób, które mogą podlegać umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez zgody.

Jak słusznie zauważa, w projekcie proponuje się umożliwienie przymusowego umieszczania w szpitalu psychiatrycznym wszystkich osób „z zaburzeniami psychicznymi”, tj. osób „z zaburzeniami psychotycznym” (czyli obecne osoby „chore psychicznie”), jak i osoby z niepełnosprawnością intelektualną, czy z innymi zakłóceniami czynności psychicznych. Taki stan rzeczy nie został dokładnie wyjaśniony przez samego projektodawcę.

Kolejne wątpliwości Rzecznika wzbudza fakt, że projektodawca nie podejmuje próby pochylenia się nad wprowadzeniem nowych, mniej opresyjnych metod opanowania agresji osoby w kryzysie psychicznym.

Kolejna zmiana proponowana przez projektodawcę dotyczy zmiany definicji legalnej szpitala psychiatrycznego (art. 1 pkt 2 lit. b projektu ustawy). W wyniku takiego rozwiązania, jak podnosi Rzecznik, „szpitalem psychiatrycznym” przestaną być m. in. zakłady opiekuńczo-lecznicze. Wskazany fakt również nie doczekał się rozwinięcia w uzasadnieniu do projektu.

Podniesiona przez Rzecznika argumentacja kładzie długi cień na intencjach projektodawcy.

Zapraszamy do zapoznania się z całością argumentacji Rzecznika:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2023-01/Do_MZ_zdrowie_psychiczne_ustawa_nowelizacja_6.01.2023.pdf

Komentarze Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Nowy tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

28 marca 2024      TAGI:      
W dniu 21.03.2024 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

30 stycznia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych...»
Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023 (bezpłatne szkolenie online)

15 marca 2023      TAGI:         
W 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy...»
Nowy tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Nowy tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

W dniu 8 marca 2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Ustawy o samorządzie gminnym

Ustawy o samorządzie gminnym

09 stycznia 2023      TAGI:      
W dniu 5.01.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»