Newsy      

Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Jak podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444) wbrew zapewnieniom projektodawcy nie ma charakteru technicznego, a jest najważniejszą zmianą w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego w 30-letniej historii jej funkcjonowania.

Jak argumentuje Rzecznik, nowelizacja rozszerza krąg osób, które mogą podlegać umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez zgody.

Jak słusznie zauważa, w projekcie proponuje się umożliwienie przymusowego umieszczania w szpitalu psychiatrycznym wszystkich osób „z zaburzeniami psychicznymi”, tj. osób „z zaburzeniami psychotycznym” (czyli obecne osoby „chore psychicznie”), jak i osoby z niepełnosprawnością intelektualną, czy z innymi zakłóceniami czynności psychicznych. Taki stan rzeczy nie został dokładnie wyjaśniony przez samego projektodawcę.

Kolejne wątpliwości Rzecznika wzbudza fakt, że projektodawca nie podejmuje próby pochylenia się nad wprowadzeniem nowych, mniej opresyjnych metod opanowania agresji osoby w kryzysie psychicznym.

Kolejna zmiana proponowana przez projektodawcę dotyczy zmiany definicji legalnej szpitala psychiatrycznego (art. 1 pkt 2 lit. b projektu ustawy). W wyniku takiego rozwiązania, jak podnosi Rzecznik, „szpitalem psychiatrycznym” przestaną być m. in. zakłady opiekuńczo-lecznicze. Wskazany fakt również nie doczekał się rozwinięcia w uzasadnieniu do projektu.

Podniesiona przez Rzecznika argumentacja kładzie długi cień na intencjach projektodawcy.

Zapraszamy do zapoznania się z całością argumentacji Rzecznika:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2023-01/Do_MZ_zdrowie_psychiczne_ustawa_nowelizacja_6.01.2023.pdf

Komentarze Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Małe wielkie zmiany

Małe wielkie zmiany

25 września 2023      TAGI:         
Z dniem 22 września zaczynają częściowo już obowiązywać przepisy wprowadzone...»

Świadczenia opiekuńcze w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (bezpłatne szkolenie online)

05 czerwca 2023      TAGI:         
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Świadczenia opiekuńcze w świetle...»
Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

Zmiany w dodatku węglowym procedowane w Senacie

26 października 2022      TAGI:         
W Senacie trwają prace nad ustawą z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym...»
Zmiany dot. postępowania w sprawach nieletnich coraz bliżej

Zmiany dot. postępowania w sprawach nieletnich coraz bliżej

11 kwietnia 2022      TAGI:      
Rada Ministrów przyjęła w dniu 5.04.2022 r. projekt nowej ustawy, która ma regulować...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

01 września 2022      TAGI:      
Z dniem 1 września wchodzą w życie zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu...»