Newsy         

RPO o adopcji dzieci niepełnosprawnych

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu skierowanym do Minister Rodziny i Polityki Społecznej wyraził swój daleko idący niepokój związany z problematyką adopcji dzieci niepełnosprawnych.

W jego ocenie sytuacja wskazanej grupy dzieci przebywających w domach pomocy wymaga systemowego przeglądu, jak również pilnych działań naprawczych. Miałyby one dotyczyć zarówno obszaru pieczy zastępczej poprzez inwestowanie w rozwój form rodzinnych, które byłyby dedykowane dzieciom z niepełnosprawnością, jak i obszaru pomocy społecznej, poprzez określenie obowiązku poszukiwania dla dzieci z domów pomocy społecznej miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wzmocnienie działań nadzorczych nad wykonywaniem zadań przez domy pomocy społecznej.

W ocenie RPO konieczne jest wypracowanie takich rozwiązań, które nie tylko zapobiegną umieszczaniu dzieci w domach pomocy społecznej i pieczy instytucjonalnej, ale nadto będą skutkowały przeniesieniem tychże dzieci z placówek pomocowych do rodzinnej pieczy zastępczej.

Zapraszamy do szerszego zapoznania się w wystąpieniem RPO:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-01/Do_MRiPS_dzieci_5.1.2022.pdf

Komentarze RPO o adopcji dzieci niepełnosprawnych (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szczepienia dzieci od 6. miesiąca

Szczepienia dzieci od 6. miesiąca

13 grudnia 2022      TAGI:         
Od 12 grudnia 2022 r. szczepionkę przeciw COVID-19 mogą otrzymać dzieci w wieku już...»
Otwarcie Centrum Wsparcia dla Kobiet i Dzieci "Dobry Start"

Otwarcie Centrum Wsparcia dla Kobiet i Dzieci „Dobry Start”

24 sierpnia 2022      TAGI:         
Już w sobotę 27 sierpnia 2022 r. odbędzie się otwarcie nowopowstałego Centrum Wsparcia...»
Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych oczami NIK

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych oczami NIK

22 lutego 2022      TAGI:         
Powiatowe urzędy pracy podejmują działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych....»
Szczepienie dzieci powyżej 12. roku życia

Szczepienie dzieci powyżej 12. roku życia

29 września 2022      TAGI:         
Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, wszystkie osoby w wieku 12+, które przyjęły...»
Ważne zmiany w pieczy zastępczej

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

01 sierpnia 2022      TAGI:      
W dniu 27 lipca 2022 r. został opublikowany jednolity tekst ustawy o pomocy państwa...»