Newsy         

RPO o adopcji dzieci niepełnosprawnych

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu skierowanym do Minister Rodziny i Polityki Społecznej wyraził swój daleko idący niepokój związany z problematyką adopcji dzieci niepełnosprawnych.

W jego ocenie sytuacja wskazanej grupy dzieci przebywających w domach pomocy wymaga systemowego przeglądu, jak również pilnych działań naprawczych. Miałyby one dotyczyć zarówno obszaru pieczy zastępczej poprzez inwestowanie w rozwój form rodzinnych, które byłyby dedykowane dzieciom z niepełnosprawnością, jak i obszaru pomocy społecznej, poprzez określenie obowiązku poszukiwania dla dzieci z domów pomocy społecznej miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wzmocnienie działań nadzorczych nad wykonywaniem zadań przez domy pomocy społecznej.

W ocenie RPO konieczne jest wypracowanie takich rozwiązań, które nie tylko zapobiegną umieszczaniu dzieci w domach pomocy społecznej i pieczy instytucjonalnej, ale nadto będą skutkowały przeniesieniem tychże dzieci z placówek pomocowych do rodzinnej pieczy zastępczej.

Zapraszamy do szerszego zapoznania się w wystąpieniem RPO:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-01/Do_MRiPS_dzieci_5.1.2022.pdf

Komentarze RPO o adopcji dzieci niepełnosprawnych (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy wzór pouczenia

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

W dniu 27 kwietnia 2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Konsultacje projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów w celu zwalczania niegodziwego traktowania dzieci

Konsultacje projektu w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów w celu zwalczania niegodziwego traktowania dzieci

11 grudnia 2023      TAGI:         
Jeszcze tylko do 12 grudnia trwają konsultacje projektu rozporządzenia Parlamentu...»
Dzieci Kapitana Nemo

Dzieci Kapitana Nemo

28 marca 2023      TAGI:         
Ruszył projekt historyczny skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 10 do 18 lat...»
bezpłatne szczepienia przeciw HPV

Bezpłatne zaszczepienia przeciw HPV dla dzieci

05 czerwca 2023      TAGI:      
  Ruszyły zapisy na bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla dzieci w wieku 12-13...»
Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Finansów wyraził...»
Wiktoria111 » 20 kwietnia 2024, 13:01

Praca a wiek - badania

ewulka0904 » 19 kwietnia 2024, 14:34

czy proporcjonanie liczy zwroty?