Newsy         

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych oczami NIK

Powiatowe urzędy pracy podejmują działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wskazana materia stała się przedmiotem kontroli NIK. Jak wynika z poczynionych ustaleń, owa aktywizacja nie była skuteczna i nie umożliwiała wejścia lub trwałego powrotu na rynek pracy.

Jak podnosi organ kontrolujący, w okresie objętym kontrolą ponad 80% osób z orzeczeniami o niepełnosprawności nie pracowało ani nie szukało pracy. Pracodawcy niechętnie zatrudniali takie osoby, brakowało też spójnej polityki rynku pracy.

W ocenie NIK powiatowe urzędy pracy powinny:

• opracować i wdrożyć program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy, który, jako część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, powinien prowadzić do realizacji jasno określonych celów związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych oraz pozwalać na monitorowanie stopnia osiągnięcia tych celów;
• aktywniej pozyskiwać atrakcyjne oferty pracy i inne formy pomocy dla osób niepełnosprawnych;
• przeznaczać większe środki finansowe na formy aktywizacji zawodowej, które dają duże szanse na zatrudnienie, w tym w szczególności z wykorzystaniem środków z PFRON.

Z kolei minister właściwy ds. pracy powinien:

• zweryfikować system badania skuteczności powiatowych urzędów pracy oraz podstawowych form aktywizacji zawodowej tak, by wskaźniki efektywności zatrudnieniowej obejmowały formy zatrudnienia oraz jego trwałość w dłuższym okresie;
• podjąć działania legislacyjne, które sprawią, że rejestracja w urzędzie pracy w charakterze osoby bezrobotnej nie będzie równoznaczna z objęciem tej osoby ubezpieczeniem zdrowotnym;
• opracować lub udostępnić w ramach dobrych praktyk wzór programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy, który, jako część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, określałby cele oraz mierzalne wskaźniki, pozwalając na monitorowanie stopnia osiągnięcia przyjętych celów;
• uwzględniać trwałość zatrudnienia podczas oceny skuteczności działań urzędów pracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami raportu:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/aktywizacja-zawodowa-osob-z-niepelnosprawnosciami.html

Komentarze (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

RPO o adopcji dzieci niepełnosprawnych

RPO o adopcji dzieci niepełnosprawnych

10 stycznia 2022      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu skierowanym do Minister Rodziny i Polityki...»
RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony składanymi do niego skargami, wystąpił...»
Wypoczynek z widokiem na Tatry

Wypoczynek z widokiem na Tatry

25 maja 2022      TAGI:         
Willa Cztery Pory Roku zlokalizowana jest na szlaku turystycznym z Doliny Kościeliskiej...»
Rehabilitacja 25 plus

Rehabilitacja 25 plus

18 maja 2022      TAGI:         
Od dnia 16 maja 2022r. do dnia 17 czerwca 2022 r. przyjmowane są wnioski w oddziałach...»
NIK o podopiecznych MOW

NIK o podopiecznych MOW

16 maja 2022      TAGI:         
Na mocy orzeczenia sądu rodzinnego nieletni trafiają do młodzieżowych ośrodków...»
agaGOPS1 » 26 maja 2022, 09:32

skład rodziny - ZR i becik

smerfetka84 » 26 maja 2022, 09:13

dotacja

Młoda95 » 26 maja 2022, 08:54

KDR- dziecko niepełnosprawne

rozme » 26 maja 2022, 08:51

Badania niszczące