Newsy         

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych oczami NIK

Powiatowe urzędy pracy podejmują działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wskazana materia stała się przedmiotem kontroli NIK. Jak wynika z poczynionych ustaleń, owa aktywizacja nie była skuteczna i nie umożliwiała wejścia lub trwałego powrotu na rynek pracy.

Jak podnosi organ kontrolujący, w okresie objętym kontrolą ponad 80% osób z orzeczeniami o niepełnosprawności nie pracowało ani nie szukało pracy. Pracodawcy niechętnie zatrudniali takie osoby, brakowało też spójnej polityki rynku pracy.

W ocenie NIK powiatowe urzędy pracy powinny:

• opracować i wdrożyć program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy, który, jako część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, powinien prowadzić do realizacji jasno określonych celów związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych oraz pozwalać na monitorowanie stopnia osiągnięcia tych celów;
• aktywniej pozyskiwać atrakcyjne oferty pracy i inne formy pomocy dla osób niepełnosprawnych;
• przeznaczać większe środki finansowe na formy aktywizacji zawodowej, które dają duże szanse na zatrudnienie, w tym w szczególności z wykorzystaniem środków z PFRON.

Z kolei minister właściwy ds. pracy powinien:

• zweryfikować system badania skuteczności powiatowych urzędów pracy oraz podstawowych form aktywizacji zawodowej tak, by wskaźniki efektywności zatrudnieniowej obejmowały formy zatrudnienia oraz jego trwałość w dłuższym okresie;
• podjąć działania legislacyjne, które sprawią, że rejestracja w urzędzie pracy w charakterze osoby bezrobotnej nie będzie równoznaczna z objęciem tej osoby ubezpieczeniem zdrowotnym;
• opracować lub udostępnić w ramach dobrych praktyk wzór programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy, który, jako część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, określałby cele oraz mierzalne wskaźniki, pozwalając na monitorowanie stopnia osiągnięcia przyjętych celów;
• uwzględniać trwałość zatrudnienia podczas oceny skuteczności działań urzędów pracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami raportu:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/aktywizacja-zawodowa-osob-z-niepelnosprawnosciami.html

Komentarze Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych oczami NIK (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

RPO o adopcji dzieci niepełnosprawnych

RPO o adopcji dzieci niepełnosprawnych

10 stycznia 2022      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu skierowanym do Minister Rodziny i Polityki...»

Specjalista ds. pracy socjalnej – oferta pracy

06 czerwca 2023      TAGI:         
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” jest instytutem badawczym nadzorowanym...»
świadczenie wychowawcze

800+ konsultacje społeczne

05 czerwca 2023      TAGI:      
Rząd zapowiedział zmianę dotychczasowej wysokości świadczenia wychowawczego z dotychczasowego...»
bezpłatne szczepienia przeciw HPV

Bezpłatne zaszczepienia przeciw HPV dla dzieci

05 czerwca 2023      TAGI:      
  Ruszyły zapisy na bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla dzieci w wieku 12-13...»

Świadczenia opiekuńcze w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (bezpłatne szkolenie online)

01 czerwca 2023      TAGI:         
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Świadczenia opiekuńcze w świetle...»
lolapaluuza » 07 czerwca 2023, 16:25

test

hajimasan » 07 czerwca 2023, 15:40

dodatek osłonowy wniosek

MagdaMx » 07 czerwca 2023, 13:44

wyrównanie szo

joyd84 » 07 czerwca 2023, 13:33

NAGRODY!!!!!!!!!!