Newsy      

NIK o funduszu alimentacyjnym

NIK po raz kolejny podjęła się kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Jak podkreśla Izba, prawie 2 mln złotych dziennie rósł w Polsce dług osób zobowiązanych do płacenia alimentów w kontrolowanym okresie.

W wyniku kontroli NIK sformułowała zalecenie skierowane:

Do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
• o zainicjowanie prac legislacyjnych mających na celu zmiany przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, koncentrujące się na nałożeniu na organ właściwy wierzyciela obowiązku niezwłocznego powiadamiania Państwowej Inspekcji Pracy o każdym przypadku zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego w niepełnym wymiarze czasu pracy, w celu przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnianiu dłużników alimentacyjnych.
• o przeprowadzenie analizy skuteczności mechanizmu, przewidzianego w art. 30 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który umożliwia umorzenie dłużnikom alimentacyjnym części należności, w celu motywowania dłużników do spłaty należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.
• o dostosowanie formularza sprawozdania FA zawartego w Centralnej Aplikacji Statystycznej do wymogów art. 31 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, poprzez jego uzupełnienie o pozycję dotyczącą kosztów obsługi.

Do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego
• NIK zarekomendowała przeprowadzenie analizy zmierzającej do ustalenia, czy zmiana przepisu art. 209 ustawy Kodeks karny przyczyniła się do wzmocnienia realizacji obowiązku dostarczania środków utrzymania osobom, które same nie są w stanie ich zaspokoić oraz poprawy efektywności egzekwowania świadczeń alimentacyjnych.

Do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast oraz kierowników ośrodków pomocy społecznej
• o większe zdyscyplinowanie dłużników alimentacyjnych oraz ograniczenie ryzyka uchylania się od obowiązku alimentacyjnego zmierzającego do ukrywania majątku. W ocenie NIK należy zwrócić uwagę na możliwość wytaczania powództw przeciwko osobom zobowiązanym do obowiązku alimentacyjnego w dalszej kolejności.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu NIK:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,25537,vp,28301.pdf

Komentarze NIK o funduszu alimentacyjnym (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Małe wielkie zmiany

Małe wielkie zmiany

25 września 2023      TAGI:         
Z dniem 22 września zaczynają częściowo już obowiązywać przepisy wprowadzone...»
Prawa człowieka w obiektywie

Prawa człowieka w obiektywie

25 września 2023      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich organizuje konkurs pod nazwą „Prawa człowieka w obiektywie”,...»
Konferencja Polskie Zdrowie 2.0

Konferencja Polskie Zdrowie 2.0

18 września 2023      TAGI:      
W dniu 18 września w Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się konferencja Polskie...»
Oszustwo na dodatek mieszkaniowy….

Oszustwo na dodatek mieszkaniowy

15 września 2023      TAGI:         
CERT Polska prawie każdego dnia informuje o nowych metodach oszustwa. Tym razem oszuści...»
Udział Policji przy wykonywaniu czynności przez pracownika socjalnego

Udział Policji przy wykonywaniu czynności przez pracownika socjalnego

14 września 2023      TAGI:         
W dniu 6.09.2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych...»
renia82 » 27 września 2023, 13:23

zgon dłużnika alimentacyjnego

BabaYaga » 27 września 2023, 13:17

Dostęp do platformy ZONE

ops1085 » 27 września 2023, 13:06

Jaka klasyfikacja??