Newsy      

NIK o funduszu alimentacyjnym

NIK po raz kolejny podjęła się kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Jak podkreśla Izba, prawie 2 mln złotych dziennie rósł w Polsce dług osób zobowiązanych do płacenia alimentów w kontrolowanym okresie.

W wyniku kontroli NIK sformułowała zalecenie skierowane:

Do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
• o zainicjowanie prac legislacyjnych mających na celu zmiany przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, koncentrujące się na nałożeniu na organ właściwy wierzyciela obowiązku niezwłocznego powiadamiania Państwowej Inspekcji Pracy o każdym przypadku zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego w niepełnym wymiarze czasu pracy, w celu przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnianiu dłużników alimentacyjnych.
• o przeprowadzenie analizy skuteczności mechanizmu, przewidzianego w art. 30 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który umożliwia umorzenie dłużnikom alimentacyjnym części należności, w celu motywowania dłużników do spłaty należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.
• o dostosowanie formularza sprawozdania FA zawartego w Centralnej Aplikacji Statystycznej do wymogów art. 31 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, poprzez jego uzupełnienie o pozycję dotyczącą kosztów obsługi.

Do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego
• NIK zarekomendowała przeprowadzenie analizy zmierzającej do ustalenia, czy zmiana przepisu art. 209 ustawy Kodeks karny przyczyniła się do wzmocnienia realizacji obowiązku dostarczania środków utrzymania osobom, które same nie są w stanie ich zaspokoić oraz poprawy efektywności egzekwowania świadczeń alimentacyjnych.

Do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast oraz kierowników ośrodków pomocy społecznej
• o większe zdyscyplinowanie dłużników alimentacyjnych oraz ograniczenie ryzyka uchylania się od obowiązku alimentacyjnego zmierzającego do ukrywania majątku. W ocenie NIK należy zwrócić uwagę na możliwość wytaczania powództw przeciwko osobom zobowiązanym do obowiązku alimentacyjnego w dalszej kolejności.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu NIK:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,25537,vp,28301.pdf

Komentarze NIK o funduszu alimentacyjnym (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»
Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

05 czerwca 2024      TAGI:      
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadza mechanizm dodatków do wynagrodzeń...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

04 czerwca 2024      TAGI:      
W dniu 31.05.2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»
UODO rusza z konsultacjami społecznymi

UODO rusza z konsultacjami społecznymi

04 czerwca 2024      TAGI:      
Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłosił rozpoczęcie procesu konsultacyjnego opublikowanych...»