Newsy      

NIK o funduszu alimentacyjnym

NIK po raz kolejny podjęła się kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Jak podkreśla Izba, prawie 2 mln złotych dziennie rósł w Polsce dług osób zobowiązanych do płacenia alimentów w kontrolowanym okresie.

W wyniku kontroli NIK sformułowała zalecenie skierowane:

Do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
• o zainicjowanie prac legislacyjnych mających na celu zmiany przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, koncentrujące się na nałożeniu na organ właściwy wierzyciela obowiązku niezwłocznego powiadamiania Państwowej Inspekcji Pracy o każdym przypadku zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego w niepełnym wymiarze czasu pracy, w celu przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnianiu dłużników alimentacyjnych.
• o przeprowadzenie analizy skuteczności mechanizmu, przewidzianego w art. 30 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który umożliwia umorzenie dłużnikom alimentacyjnym części należności, w celu motywowania dłużników do spłaty należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.
• o dostosowanie formularza sprawozdania FA zawartego w Centralnej Aplikacji Statystycznej do wymogów art. 31 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, poprzez jego uzupełnienie o pozycję dotyczącą kosztów obsługi.

Do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego
• NIK zarekomendowała przeprowadzenie analizy zmierzającej do ustalenia, czy zmiana przepisu art. 209 ustawy Kodeks karny przyczyniła się do wzmocnienia realizacji obowiązku dostarczania środków utrzymania osobom, które same nie są w stanie ich zaspokoić oraz poprawy efektywności egzekwowania świadczeń alimentacyjnych.

Do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast oraz kierowników ośrodków pomocy społecznej
• o większe zdyscyplinowanie dłużników alimentacyjnych oraz ograniczenie ryzyka uchylania się od obowiązku alimentacyjnego zmierzającego do ukrywania majątku. W ocenie NIK należy zwrócić uwagę na możliwość wytaczania powództw przeciwko osobom zobowiązanym do obowiązku alimentacyjnego w dalszej kolejności.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu NIK:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,25537,vp,28301.pdf

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Alimenty a świadczenia z funduszu alimentacyjnego w pomocy społecznej

Alimenty a świadczenia z funduszu alimentacyjnego w pomocy społecznej

12 listopada 2021      TAGI:         
Uchwałą z dnia 2021-11-08 Sygn. akt I OPS 2/21 Naczelny Sąd Administracyjny rozwiał...»
RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony składanymi do niego skargami, wystąpił...»
Wypoczynek z widokiem na Tatry

Wypoczynek z widokiem na Tatry

25 maja 2022      TAGI:         
Willa Cztery Pory Roku zlokalizowana jest na szlaku turystycznym z Doliny Kościeliskiej...»
Rehabilitacja 25 plus

Rehabilitacja 25 plus

18 maja 2022      TAGI:         
Od dnia 16 maja 2022r. do dnia 17 czerwca 2022 r. przyjmowane są wnioski w oddziałach...»
NIK o podopiecznych MOW

NIK o podopiecznych MOW

16 maja 2022      TAGI:         
Na mocy orzeczenia sądu rodzinnego nieletni trafiają do młodzieżowych ośrodków...»
agaGOPS1 » 26 maja 2022, 09:32

skład rodziny - ZR i becik

smerfetka84 » 26 maja 2022, 09:13

dotacja

Młoda95 » 26 maja 2022, 08:54

KDR- dziecko niepełnosprawne

rozme » 26 maja 2022, 08:51

Badania niszczące