Szkolenia         

Trwa nabór do trzeciej edycji pierwszego w Polsce programu MBA dedykowanego pomocy społecznej!

Uczelnia Korczaka uruchamia III edycję studiów podyplomowych MBA dedykowanych profesjom społecznym: Master of Social Services Administration (MSSA) w zakresie deinstytucjonalizacji i rozwoju usług środowiskowych.

Studia przygotowują kadry zarządzające instytucjami integracji i pomocy społecznej oraz pracowników instytucji pomocowych odpowiedzialnych za projektowanie działań do właściwego wdrożenia usług w nowej, środowiskowej formule.

Innowacyjny w skali kraju program powstał we współpracy z European Social Network (ESN), międzynarodową siecią ponad 160 organizacji członkowskich w 35 krajach, w skład której wchodzą krajowe stowarzyszenia dyrektorów, departamenty pomocy społecznej na poziomie rządowym, regionalnym i lokalnym: https://www.esn-eu.org/about-esn.

Na studia prowadzona jest właśnie rekrutacja, która potrwa do 15 marca.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o zapisie decyduje także kolejność zgłoszeń.

Studia składają się z czterech specjalistycznych modułów nakierowanych na podnoszenie kompetencji zarządczych i przywódczych kadr w zakresie zarządzania usługami społecznymi i instytucjami – zarówno administracji rządowej i samorządowej – realizującymi zadania obejmujące rozwój, wsparcie i bezpieczeństwo socjalne. Opracowany przez ekspertów Uczelni Korczaka program łączy wiedzę z obszarów prawa, polityki społecznej i zarządzania, z uwzględnieniem specyfiki sektora publicznego i uniwersalnymi umiejętnościami menedżerskimi, a dzięki udziałowi partnera zagranicznego włącza także doświadczenia innych państw w tym zakresie. Zakres studiów jest także związany z przygotowaniem jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej do realizacji działań zaplanowanych w „Strategii rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)” oraz planów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w nadchodzącej perspektywie finansowej 2021-2027.

Wśród prowadzących zajęcia znaleźli się:

prof. Julian Auleytner – pomysłodawca Programu 500+, prof. Mirosław Grewiński – Przewodniczący Rady Rada Pomocy Społecznej, dr Joanna Lizut – Przewodnicząca CKE ds. stopni specjalizacji pracowników socjalnych oraz praktycy Justyna Pawlak – była dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Jakub Wygnański – działacz i współtwórca organizacji pozarządowych czy Paweł Rabiej – były wiceprezydent m. st. Warszawy odpowiedzialny za obszar zdrowia.

Nauka na studiach potrwa 2 semestry i odbywać się będzie hybrydowo.

Zajęcia realizowane będą w formie dwudniowych, weekendowych zjazdów on-line i stacjonarnych spotkań w Warszawie, które odbywać się będą naprzemiennie. Taka forma organizacji studiów jest optymalna, zapewnia komfort słuchaczom i zwiększa dostępność osobom spoza Mazowsza. W czasie trwania studiów realizowane są także bardzo ciekawe wizyty studyjne.

Rekrutacja trwa do 15 marca 2024 roku. Zajęcia rozpoczną się już w marcu.

Zapisy na studia odbywają się przez Internetowy System Rejestracji Kandydata: https://irk.uczelniakorczaka.pl/

Komentarze Trwa nabór do trzeciej edycji pierwszego w Polsce programu MBA dedykowanego pomocy społecznej! (2)

      1 + 3 = ?    
Gdzie można zapoznać się z kosztami studiów?
DODAŁ: ZGWM DNIA 08 lutego 2024 O 10:51
Jaki koszt studiów?
DODAŁ: KIKINOWAK DNIA 24 stycznia 2024 O 14:46

ZOBACZ PODOBNE

Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

05 lutego 2024      TAGI:         
Zgodnie z definicją legalną wyrażoną w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...»
Nabór do Krajowej Rady ds. Opieki Geriatrycznej

Nabór do Krajowej Rady ds. Opieki Geriatrycznej

14 lutego 2024      TAGI:      
Trwa nabór kandydatów na członków Krajowej Rady do spraw Opieki Geriatrycznej. Dokumenty...»

Awans zawodowy i wynagradzanie pracowników pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

11 stycznia 2024      TAGI:         
W 2023 r. pracownicy socjalni poddawani są drugiej ocenie okresowej, która jest podstawą...»
Nabór do Rady ds. Uchodźców

Nabór do Rady ds. Uchodźców

12 lutego 2024      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło konkurs w celu wyłonienia kandydatów w skład funkcjonującej...»
Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia

03 listopada 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej...»
Ag@@ » 26 lutego 2024, 18:53

Leasing finansowy/operacyjny

TomekM » 26 lutego 2024, 18:03

AOON - KOREKTA, FP

Renia C » 26 lutego 2024, 16:38

ważność orzeczenia

alaaa » 26 lutego 2024, 16:22

976 -wzajemne wyłączenia