Newsy         

NIK o programie Mieszkanie Plus

NIK podjęła się kontroli realizacji programu Mieszkanie Plus. Jak podnosi organ kontrolny, rząd deklarował do końca 2019 roku aż 100 tysięcy mieszkań. Jednakże do użytku oddano nieco ponad 15 tys. mieszkań, a 20,5 tys. znajdowało się wciąż w budowie.

NIK identyfikuje przyczyny zmniejszającej się efektywności programu w braku skutecznych i spójnych ze sobą rozwiązań prawnych, a także opieszałości we wdrażaniu aktów wykonawczych w tym zakresie. Podejmowane przez kolejnych ministrów inicjatywy legislacyjne, mające na celu usprawnienie funkcjonowania programu Mieszkanie Plus, w ocenie organu kontrolnego nie zawierały kompleksowych rozwiązań w zakresie zwiększenia podaży gruntów Skarbu Państwa i wykorzystania ich na cele mieszkaniowe.

Na skutek kontroli NIK sformułowała szereg wniosków skierowanych do:

1) Ministra Rozwoju i Technologii o:

• wypracowanie spójnej i kompleksowej polityki w poszczególnych segmentach budownictwa mieszkaniowego, gwarantującej w sposób trwały i ciągły stosowanie skutecznych rozwiązań odpowiadających oczekiwaniom społecznym;
• wdrożenie skutecznego nadzoru nad KZN w celu poprawy warunków realizacji zadań ustawowych przez tę jednostkę oraz zapewnienia prowadzenia przez nią prawidłowej gospodarki finansowej;
• wdrożenie skutecznych metod pozyskiwania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań z realizacji NPM w celu uczynienia z nich wiarygodnego źródła aktualnych informacji, umożliwiających ocenę efektywności prowadzonych działań w ramach tego programu;
• wprowadzenie mechanizmów kontroli zarządczej, umożliwiających ujawnianie czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przed upływem terminów przedawnienia karalności.

2) Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości:

• o zapewnienie funkcjonowania KZN w oparciu o wymagane dokumenty, poprzez niezwłoczne opracowanie i uzgodnienie z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa projektów programu gospodarowania Zasobem oraz wieloletniej strategii działania KZN i przedłożenie tych dokumentów Radzie Nadzorczej KZN do zatwierdzenia.

3) organów wykonawczych gmin:

• o diagnozowanie na własnym terenie sytuacji mieszkaniowej w różnych grupach zamożności gospodarstw domowych oraz uwzględnianie wyników tych diagnoz przy opracowaniu i wdrożeniu lokalnej polityki mieszkaniowej.

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu i argumentacją NIK w kontrolowanym obszarze.

Źródło:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,25564,vp,28330.pdf

Komentarze NIK o programie Mieszkanie Plus (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Mieszkanie bez wkładu własnego

„Mieszkanie bez wkładu własnego”

19 lipca 2022      TAGI:      
W dniu 26 maja 2022 r. ruszył program "Mieszkanie bez wkładu własnego". Rozwiązania...»

Specjalista ds. pracy socjalnej – oferta pracy

06 czerwca 2023      TAGI:         
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” jest instytutem badawczym nadzorowanym...»
świadczenie wychowawcze

800+ konsultacje społeczne

05 czerwca 2023      TAGI:      
Rząd zapowiedział zmianę dotychczasowej wysokości świadczenia wychowawczego z dotychczasowego...»
bezpłatne szczepienia przeciw HPV

Bezpłatne zaszczepienia przeciw HPV dla dzieci

05 czerwca 2023      TAGI:      
  Ruszyły zapisy na bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla dzieci w wieku 12-13...»

Świadczenia opiekuńcze w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (bezpłatne szkolenie online)

01 czerwca 2023      TAGI:         
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Świadczenia opiekuńcze w świetle...»
lolapaluuza » 07 czerwca 2023, 16:25

test

hajimasan » 07 czerwca 2023, 15:40

dodatek osłonowy wniosek

MagdaMx » 07 czerwca 2023, 13:44

wyrównanie szo

joyd84 » 07 czerwca 2023, 13:33

NAGRODY!!!!!!!!!!