Newsy      

Zmiany w pieczy zastępczej faktem

W dniu 19 października 2022 r. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

Ustawodawcy projektującemu zmiany do w/w ustawy przyświecał rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, przyspieszenie tempa deinstytucjonalizacji oraz zachęcenie kandydatów do przysposobienia do adopcji dzieci starszych.

Przyjęte w ustawie rozwiązania oscylują przede wszystkim wokół:

1) zwiększenia zakresu kontroli osób związanych z organizacją i pełnieniem pieczy zastępczej;

2) wprowadzenia zmian w zakresie wymogów kwalifikacyjnych dla określonych kategorii osób wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) umożliwienia powrotu do dotychczasowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej osoby, która opuściła już te formy pieczy, rozpoczęła proces usamodzielniania;

4) wprowadzenia zmian w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe;

5) wprowadzenia zmian w zakresie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych oraz w zakresie sposobu waloryzacji;

6) rozszerzenia katalogu osób, które mogą być opiekunami usamodzielnienia;

7) zmian w zakresie długości okresu osobistej styczności w przypadku adopcji międzynarodowych;

8) zmiana w zakresie standaryzacji prowadzenia procedur przysposobienia przez ośrodki adopcyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z długa listą zmian:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000214001.pdf

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-pazdzierniku-2022-r,59719

Komentarze Zmiany w pieczy zastępczej faktem (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany do rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

02 lipca 2024      TAGI:   
W dniu 20 czerwca 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy...»
Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

20 marca 2023      TAGI:         
W dniu 15 marca 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

30 stycznia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych...»
Zmiany w Kodeksie pracy na progu

Zmiany w Kodeksie pracy na progu

13 marca 2023      TAGI:      
Do podpisu prezydenta trafiła nowelizacja Kodeksu pracy. Ustawa wprowadza wiele zmian...»
Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

23 lutego 2023      TAGI:      
W dniu 20 lutego prezydent podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy...»