Newsy         

NIK o podopiecznych MOW

Na mocy orzeczenia sądu rodzinnego nieletni trafiają do młodzieżowych ośrodków wychowawczych w przypadkach, gdy inne działania resocjalizacyjne nie przynoszą stosownych efektów. Ich zadaniem jest przede wszystkim eliminowanie u wychowanków przejawów niedostosowania społecznego, jak również przygotowanie ich do samodzielnego życia, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

NIK podjęła się kontroli skuteczności zastosowanego środka wychowawczego. Jej wynikiem było skonstruowanie wniosków:

• o podjęcie działań zmierzających do zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w zakresie określenia w § 6 ust. 5 ww. rozporządzenia dodatkowego terminu określającego czas na opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego liczonego od dnia przyjęcia wychowanka do ośrodka;

• o konieczności wypracowania standardów w zakresie przewożenia wychowanków przez pracowników MOW, w celu zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich osób biorących udział w przewożeniu nieletnich, tj. niezrealizowanego wniosku z 2017 r.;

• o konieczności wypracowania standardów postępowania dla pracowników MOW pełniących rolę opiekuna usamodzielnienia, do czasu otrzymania potwierdzonej informacji o przejęciu funkcji opiekuna usamodzielnienia przez inną osobę;

• o konieczności wypracowania standardów postępowania pracowników MOW w zakresie pozyskiwania informacji o losach wychowanków, którzy opuścili MOW, w celu możliwości monitorowania, analizowania i weryfikowania efektów działań podejmowanych przez ośrodek, a w konsekwencji modyfikowania prowadzonych działań.

Do Dyrektorów MOW:

• o zapewnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej w tygodniowym wymiarze godzin adekwatnym do potrzeb i liczby wychowanków, który pozwalałby na prowadzenie zindywidualizowanej terapii;

• o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim wychowankom skierowanym do placówki;

• o opracowywanie IPE-T dla każdego wychowanka przyjętego do ośrodka, z uwzględnieniem wszystkich wymaganych elementów;

• o zapewnienie w MOW bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu NIK:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,25720,vp,28493.pdf

Komentarze NIK o podopiecznych MOW (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Profilaktyka 40 Plus nowa odsłona

Profilaktyka 40 Plus – nowa odsłona

21 czerwca 2022      TAGI:         
Minister Zdrowia zapowiedział nową odsłonę programu „Profilaktyka 40 Plus”....»
Urlop bezpłatny a rezygnacja z zatrudnienia

Urlop bezpłatny a rezygnacja z zatrudnienia

Przyznanie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ust....»
Będzie ochrona odbiorców paliw stałych

Będzie ochrona odbiorców paliw stałych

20 czerwca 2022      TAGI:      
Rada Ministrów, w związku z wciąż rosnącą ceną paliw stałych, przyjęła projekt...»
„Zdrowe Życie”

„Zdrowe Życie”

17 czerwca 2022      TAGI:         
Ministerstwo zainaugurowało projekt „Zdrowe Życie”, który poświęcony jest profilaktyce...»
O małpiej ospie słów kilka

O małpiej ospie słów kilka

14 czerwca 2022      TAGI:      
Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, ospa małpia jest odzwierzęcą chorobą zakaźną,...»