Resocjalizacja nieletnich

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Z dniem 1 września wchodzą w życie zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która nowelizuje dotychczasowe brzmienie... »
NOWE ZADANIE ASTSTENTA RODZINY

Nowe rozwiązania dla nieletnich

Trwają prace legislacyjne nad zmianami w sprawach związanych z nieletnimi. Wśród zmian na szczególne miejsce zasługują domy dla matki i dziecka przy... »
NIK o podopiecznych MOW

NIK o podopiecznych MOW

Na mocy orzeczenia sądu rodzinnego nieletni trafiają do młodzieżowych ośrodków wychowawczych w przypadkach, gdy inne działania resocjalizacyjne nie... »
Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w KPA

Projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

W resorcie sprawiedliwości trwają prace nad projektem ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. W ocenie resortu obecna ustawa zdaje się być archaiczna... »

NIK o resocjalizacji nieletnich

NIK udostępnił na stronie domowej informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych pod kątem prowadzonej działalności... »
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej    Administrator Bezpieczeństwa Informacji    standardy    ochrona zdrowia psychicznego    prawo zamówień publicznych    sąsiedztwo    przeciwdziałanie przemocy w rodzinie    warsztaty