Newsy      

Nowe rozwiązania dla nieletnich

Trwają prace legislacyjne nad zmianami w sprawach związanych z nieletnimi. Wśród zmian na szczególne miejsce zasługują domy dla matki i dziecka przy zakładach poprawczych. W planach są także schroniskach dla nieletnich, tam gdzie jest taka potrzeba. Dzięki temu młode mamy będą mogły przebywać ze swymi dziećmi.

Kolejne z rozwiązań proponowanych przez projektodawcę nakłada obligatoryjny obowiązek orzekania środka poprawczego wobec nieletnich dopuszczających się najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt czy pedofilia.

Zmianie ulegnie również górna granica wieku przebywania w zakładzie poprawczym z dotychczasowego maksymalnie do 21 roku życia do 24 roku życia jeśli dotychczasowa resocjalizacja nie przyniosła skutku. Docelowo przepis ma dotyczyć tych sprawców, którzy dopuścili się najpoważniejszych przestępstw. Decyzję o przedłużeniu pobytu w zakładzie poprawczym będzie podejmował sąd rodzinny. W przypadku najcięższych przestępstw sąd będzie mógł niejako od razu wskazać, że nieletni  powinien przebywać w zakładzie poprawczym aż do 24 roku życia.

W myśl projektowanych zmian nieletni powyżej 21 roku życia będą poddawani resocjalizacji w nowym rodzaju zakładów poprawczych dla nieletnich.

Obecnie ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich nie ma formalnego zapisu o minimalnym wieku w jakim osoba może stanąć przed sądem. Nowe przepisy wprowadzają minimalna granice wieku – 10 lat.

Nieletni będą mieli również prawo do pomocy obrońcy już od początku czynności z ich udziałem. Tych spośród nich, których nie stać na adwokata z wyboru, będą mogli skorzystać z pomocy obrońcy z urzędu. Jego wyznaczeniem zajmie się sąd rodzinny.

Zapraszamy do zapoznania się z całością proponowanych rozwiązań pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/domy-dla-matek-z-dziecmi–nowe-rozwiazanie-reformy-przepisow-o-nieletnich

Komentarze Nowe rozwiązania dla nieletnich (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

08 czerwca 2021      TAGI:      
W resorcie sprawiedliwości trwają prace nad projektem ustawy o wspieraniu i resocjalizacji...»
Nienależnie pobrane świadczenia w pomocy społecznej

Nowe kryteria w pomocy społecznej

16 lipca 2021      TAGI:         
W dniu 15.07.2021r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14lipca...»
Nowe zasady ustalania i zwolnień z odpłatności za DPS

Nowe zasady ustalania i zwolnień z odpłatności za DPS – bezpłatne szkolenie online

02 marca 2022      TAGI:         
4 stycznia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie...»
Nowe rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Nowe rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

15 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej...»
Nowe koszty upomnienia

Nowe koszty upomnienia

15 października 2021      TAGI:      
Przypominamy, że od 13 października obowiązują nowe koszty upomnienia, wprowadzone...»