Newsy      

Nowe rozwiązania dla nieletnich

Trwają prace legislacyjne nad zmianami w sprawach związanych z nieletnimi. Wśród zmian na szczególne miejsce zasługują domy dla matki i dziecka przy zakładach poprawczych. W planach są także schroniskach dla nieletnich, tam gdzie jest taka potrzeba. Dzięki temu młode mamy będą mogły przebywać ze swymi dziećmi.

Kolejne z rozwiązań proponowanych przez projektodawcę nakłada obligatoryjny obowiązek orzekania środka poprawczego wobec nieletnich dopuszczających się najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt czy pedofilia.

Zmianie ulegnie również górna granica wieku przebywania w zakładzie poprawczym z dotychczasowego maksymalnie do 21 roku życia do 24 roku życia jeśli dotychczasowa resocjalizacja nie przyniosła skutku. Docelowo przepis ma dotyczyć tych sprawców, którzy dopuścili się najpoważniejszych przestępstw. Decyzję o przedłużeniu pobytu w zakładzie poprawczym będzie podejmował sąd rodzinny. W przypadku najcięższych przestępstw sąd będzie mógł niejako od razu wskazać, że nieletni  powinien przebywać w zakładzie poprawczym aż do 24 roku życia.

W myśl projektowanych zmian nieletni powyżej 21 roku życia będą poddawani resocjalizacji w nowym rodzaju zakładów poprawczych dla nieletnich.

Obecnie ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich nie ma formalnego zapisu o minimalnym wieku w jakim osoba może stanąć przed sądem. Nowe przepisy wprowadzają minimalna granice wieku – 10 lat.

Nieletni będą mieli również prawo do pomocy obrońcy już od początku czynności z ich udziałem. Tych spośród nich, których nie stać na adwokata z wyboru, będą mogli skorzystać z pomocy obrońcy z urzędu. Jego wyznaczeniem zajmie się sąd rodzinny.

Zapraszamy do zapoznania się z całością proponowanych rozwiązań pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/domy-dla-matek-z-dziecmi–nowe-rozwiazanie-reformy-przepisow-o-nieletnich

Komentarze Nowe rozwiązania dla nieletnich (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Przywrócenie terminu do złożenia wniosku

Nowe rozporządzenie dotyczące specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny 

20 września 2022      TAGI:         
Szanowny Pracowniku Socjalny, zapewne wiesz, jak ważne jest zdobywanie nowych kwalifikacji...»
Zmiany dot. postępowania w sprawach nieletnich coraz bliżej

Zmiany dot. postępowania w sprawach nieletnich coraz bliżej

11 kwietnia 2022      TAGI:      
Rada Ministrów przyjęła w dniu 5.04.2022 r. projekt nowej ustawy, która ma regulować...»
Podmioty, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne

Podmioty, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne

22 sierpnia 2022      TAGI:         
Trwają uzgodnienia dot. projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie...»
NOWE ZADANIE ASTSTENTA RODZINY

Asystent rodziny będzie miał nowe obowiązki

02 listopada 2022      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego...»
Skarbówka wybierze najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe

Skarbówka wybierze najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe

27 grudnia 2022      TAGI:         
Jak każdego roku nieuchronnie zbliża się okres składania zeznań podatkowych. Dzięki...»