Udziały w spółce a rezygnacja z zatrudnienia

Na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych dostrzegalne jest orzecznictwo dotyczące ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób posiadających udziały w spółkach z o.o.

Jak wynika z treści orzecznictwa, posiadanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie może stanowić wystarczającej podstawy do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Jak podkreśla się w orzecznictwie, posiadanie udziałów w spółce z o.o. jest formą prawa własności, a ewentualna dywidenda uzyskana z udziału jest skutkiem posiadania tego prawa własności i nie jest wynagrodzeniem uzyskanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 września 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3380/11).

Tym samym warto rozważyć poczynione przez WSA ustalenia przy ustaleniu prawa do w/w świadczenia.

Źródło:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B61A606159

Komentarze Udziały w spółce a rezygnacja z zatrudnienia (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»
Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

05 czerwca 2024      TAGI:      
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadza mechanizm dodatków do wynagrodzeń...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

04 czerwca 2024      TAGI:      
W dniu 31.05.2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»
UODO rusza z konsultacjami społecznymi

UODO rusza z konsultacjami społecznymi

04 czerwca 2024      TAGI:      
Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłosił rozpoczęcie procesu konsultacyjnego opublikowanych...»