Newsy      

Nieodczytanie poczty e-mail a konsekwencje dla organu

Postępowanie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej jest postępowaniem odformalizowanym, tym samym zainteresowany może złożyć wniosek w sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej organu – e-mail.

W tym miejscu należy wskazać, że ryzyko nieodebrania czy też nieodczytania przez organ wysłanego do niego przy użyciu poczty elektronicznej wniosku, skierowanego na oficjalnie podany adres poczty elektronicznej organu, obciąża ten organ a nie skarżącego (por. wyrok NSA z dnia 19 maja 2017 r. sygn. akt I OSK 2589/15).

Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie na gruncie orzecznictwa WSA i NSA.

Źródło:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7982CC9BAE

Komentarze Nieodczytanie poczty e-mail a konsekwencje dla organu (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

dane osobowe

Konsekwencje utraty dokumentu z danymi osobowymi

08 czerwca 2022      TAGI:      
Wystąpienie ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dotyczy naruszenie...»
Posiłek w szkole

Posiłek w szkole

05 października 2022      TAGI:         
Rozpoczęły się prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe. Celem...»
Kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej

Kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej

04 października 2022      TAGI:      
Z dniem 29 września 2022 r. ruszył nabór wniosków w projekcie Ośrodek Wsparcia...»
Maseczki zostaną nieco dłużej

Maseczki zostaną nieco dłużej

04 października 2022      TAGI:      
W dniu 29 września 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie...»
Dochód z gospodarstwa rolnego

Dochód z gospodarstwa rolnego

03 października 2022      TAGI:      
W dniu 23 września 2022 r. w Monitorze Polski zostało opublikowane obwieszczenie prezesa...»
Marta833 » 04 października 2022, 19:35

wypata środków przed nowelizacją

joanops » 04 października 2022, 15:45

dodatek węglowy wynagrodzenia

barbarinka » 04 października 2022, 15:15

Program AOON 2022

Karollla » 04 października 2022, 14:49

koordynacja - ZGON wnioskodawcy