Newsy         

Podmioty, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne

Trwają uzgodnienia dot. projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne.

Projekt określa:

1) tryb wyznaczania przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta podmiotów, na rzecz których nieletni mogą wykonywać prace społeczne;
2) czynności podmiotów, o których mowa w pkt 1, w zakresie wykonywania prac społecznych, w tym dotyczące organizowania miejsc pracy i przydziału pracy oraz kontroli nieletnich.

Wyznaczony podmiot będzie obowiązany przyjąć nieletniego skierowanego przez zawodowego kuratora sądowego w celu wykonania prac społecznych oraz pouczyć go do obowiązku sumiennego wykonywania pracy i konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania tej pracy porządku i dyscypliny.

Przy przydzielaniu prac ma zostać uwzględniony wiek nieletniego, jego stan zdrowia i możliwości psychofizyczne, oraz w miarę możliwości posiadane kwalifikacje.

Źródło:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362762/katalog/12901548#12901548

Komentarze Podmioty, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowe rozwiązania dla nieletnich

08 czerwca 2022      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad zmianami w sprawach związanych z nieletnimi. Wśród...»
Zmiany dot. postępowania w sprawach nieletnich coraz bliżej

Zmiany dot. postępowania w sprawach nieletnich coraz bliżej

11 kwietnia 2022      TAGI:      
Rada Ministrów przyjęła w dniu 5.04.2022 r. projekt nowej ustawy, która ma regulować...»
Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny czeka na podpis prezydenta

W dniu 25 czerwca 2021 r. została przekazana do podpisu prezydenta ustawa z dnia 24czerwca...»
„Człowiek w postkwantowej rzeczywistości”

NIK skontrolował pracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

28 czerwca 2021      TAGI:      
NIK skontrolowało pomoc udzielaną rodzinom zastępczym przez koordynatorów rodzinnej...»
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – konsultacje społeczne

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – konsultacje społeczne

27 lipca 2021      TAGI:      
Rozpoczął się proces konsultacji społecznych ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym,...»
muusia » 29 września 2022, 13:44

WYnajem czesci domu

Terrier6 » 29 września 2022, 12:14

Czy przyznać DW ?

ola1234567 » 29 września 2022, 12:07

zasłek rodzinny