Newsy         

Podmioty, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne

Trwają uzgodnienia dot. projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne.

Projekt określa:

1) tryb wyznaczania przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta podmiotów, na rzecz których nieletni mogą wykonywać prace społeczne;
2) czynności podmiotów, o których mowa w pkt 1, w zakresie wykonywania prac społecznych, w tym dotyczące organizowania miejsc pracy i przydziału pracy oraz kontroli nieletnich.

Wyznaczony podmiot będzie obowiązany przyjąć nieletniego skierowanego przez zawodowego kuratora sądowego w celu wykonania prac społecznych oraz pouczyć go do obowiązku sumiennego wykonywania pracy i konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania tej pracy porządku i dyscypliny.

Przy przydzielaniu prac ma zostać uwzględniony wiek nieletniego, jego stan zdrowia i możliwości psychofizyczne, oraz w miarę możliwości posiadane kwalifikacje.

Źródło:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362762/katalog/12901548#12901548

Komentarze Podmioty, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

świadczenie wychowawcze

800+ konsultacje społeczne

05 czerwca 2023      TAGI:      
Rząd zapowiedział zmianę dotychczasowej wysokości świadczenia wychowawczego z dotychczasowego...»
Spotkania z superwizją

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenie „Spotkania z superwizją” realizowane przez Uczelnię Korczaka

03 kwietnia 2023      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w rekrutacji na szkolenie „Spotkania z superwizją” realizowane...»
Kontrolowanie trzeźwości przez pracodawcę

Kontrolowanie trzeźwości przez pracodawcę

23 lutego 2023      TAGI:         
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks...»
Prace domowe okiem rozporządzenia

Prace domowe okiem rozporządzenia

30 stycznia 2024      TAGI:      
Trwają konsultacje dot. rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie...»
język migowy

RPO reaguje na prace senatu nad ustawą o języku migowym

02 stycznia 2023      TAGI:      
Mając świadomość prac nad projektem nowelizacji ustawy o języku migowym Rzecznik...»
reheg » 20 czerwca 2024, 17:59

Czy mieliście taki przypadek

aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa