KPA nowy tekst jednolity

W dniu 27.09.2022 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022r. 2000).

Wskazany tekst jednolity z uwzględnienia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. poz. 1491),
2) ustawą z dnia 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz. U. poz. 2052),
3) ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301),
4) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1855)
oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 września 2022 r.

Źródło:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2000

Komentarze KPA nowy tekst jednolity (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

NIK o domach dziecka i rodzinach zastępczych

500+ na nowy okres świadczeniowy

08 lutego 2022      TAGI:      
Od 1 lutego 2022 r. można składać wnioski  na nowy okres świadczeniowy trwający...»
Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

20 stycznia 2023      TAGI:      
W dniu 18.01.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Nowy wzór pouczenia

Nowy wzór pouczenia

26 czerwca 2023      TAGI:         
W dniu 21 czerwca 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki...»
“Asystent dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem”

Nowy rozporządzenie w sprawie kontroli

04 lipca 2023      TAGI:         
W dniu 21 czerwca 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki...»
Z ponagleniem trudniej

Nowy tekst jednolity prawa zamówień publicznych

W dniu 16.08.2022 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»