Newsy      

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej

W dniu 12 maja 2023r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. poz. 901).

Wskazany jednolity tekst ustawy uwzględnienia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270),

2) ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 66),

3) ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1),

4) ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079),

5) ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700),

6) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692),

7) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812),

8) ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967),

9) ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127),

10) ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2140 i 2243),

11) ustawą z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. poz. 2754),

12) ustawą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185),

13) ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 535)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 6 kwietnia 2023 r.

Źródło:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/901

Komentarze Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst jednolity kodeksu postępowania administracyjnego

Nowy tekst jednolity kodeksu postępowania administracyjnego

W dniu 25 kwietnia 2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Z ponagleniem trudniej

Nowy tekst jednolity prawa zamówień publicznych

W dniu 16.08.2022 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

21 marca 2022      TAGI:      
Ruszyła kolejna edycja konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Maonnacelu...»
webinar_dodatek_weglowy

Dodatek węglowy – nowe zadanie dla gmin/jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

18 sierpnia 2022      TAGI:         
W związku ze wzrostem cen na rynku energii, w tym kosztów węgla, ustawą o dodatku...»
Bory Tucholskie

VII Rajd Pracowników Pomocy Społecznej

21 kwietnia 2022      TAGI:         
W dniach 2-5 czerwca odbędzie się VII Ogólnopolski Rajd Pracowników Pomocy Społecznej,...»