Newsy      

NIK o wsparciu wytchnieniowym

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała właśnie raport pokontrolny z realizacji przez jst zadań z zakresu „opieki wytchnieniowej”.

Jak podkreśla NIK, głównym celem programu było czasowe odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami od obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad w/w osobami. To odciążenie opierało się na zorganizowaniu opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, całodobowego czy zapewnieniu możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji lub rehabilitacji i dietetyki.

NIK podczas prowadzonych kontroli ujawniła, że sam program był realizowany w niepełnym stopniu, aczkolwiek sukcesywnie odnotowywano wzrosty, w wyniku czego rosła liczba osób objętych stosownym wsparciem.

Najwyższa Izba Kontroli, uwzględniając stwierdzone w kontroli rozbieżności w podejściu przez gminy i powiaty do sposobu realizacji opieki wytchnieniowej, wniosła o:

• Podjęcie przez właściwego ministra działań mających na celu:
◦ uregulowanie kwestii związanych z procedurą udzielania usług opieki wytchnieniowej oraz rozważenie możliwości wystąpienia z inicjatywą legislacyjną w zakresie wprowadzenia na stałe do systemu pomocy społecznej tej formy wsparcia,
◦ stworzenie jednego rejestru, który będzie obejmował pełne dane o liczbie osób niepełnosprawnych. Takie rozwiązanie pozwoli na rozpoznanie potrzeb i planowanie zakresu świadczeń.
◦ uregulowanie wymagań w zakresie organizacji i jakości udzielanych świadczeń opieki wytchnieniowej.

• Aktywizację przez gminy i powiaty realizujące Program Opieki wytchnieniowej działań mających na celu przygotowanie do szybkiego wdrożenia i zapewnienia ciągłości opieki wytchnieniowej bezpośrednio po przyjęciu przez MRiPS kolejnego programu wsparcia wytchnieniowego.

Cały raport NIK dostępny jest pod adresem:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,26575,vp,29370.pdf

Komentarze NIK o wsparciu wytchnieniowym (1)

      5 + 3 = ?    
...bo ops-y maja środki finansowe i kadrę do realizacji, którego z rzędu już, zadania.
DODAŁ: nowapa DNIA 12 września 2022 O 12:24

ZOBACZ PODOBNE

Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

30 września 2022      TAGI:         
W książce przedstawiono w sposób kompleksowy aktualną organizację i funkcjonowanie...»
Szczepienie dzieci powyżej 12. roku życia

Szczepienie dzieci powyżej 12. roku życia

29 września 2022      TAGI:         
Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, wszystkie osoby w wieku 12+, które przyjęły...»
Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej w Polsce

„Teraz koniec z Tobą. Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej w Polsce”

29 września 2022      TAGI:      
Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia opublikowała „Teraz koniec z Tobą....»
Będą zmiany w SIS

Będą zmiany w SIS

26 września 2022      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej...»
Szczególne rozwiązania w zakresie w zakresie niektórych źródeł ciepła

Szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła

21 września 2022      TAGI:      
W dniu 19.09.2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych...»
muusia » 29 września 2022, 13:44

WYnajem czesci domu

Terrier6 » 29 września 2022, 12:14

Czy przyznać DW ?

ola1234567 » 29 września 2022, 12:07

zasłek rodzinny