Newsy      

NIK o wsparciu wytchnieniowym

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała właśnie raport pokontrolny z realizacji przez jst zadań z zakresu „opieki wytchnieniowej”.

Jak podkreśla NIK, głównym celem programu było czasowe odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami od obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad w/w osobami. To odciążenie opierało się na zorganizowaniu opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, całodobowego czy zapewnieniu możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji lub rehabilitacji i dietetyki.

NIK podczas prowadzonych kontroli ujawniła, że sam program był realizowany w niepełnym stopniu, aczkolwiek sukcesywnie odnotowywano wzrosty, w wyniku czego rosła liczba osób objętych stosownym wsparciem.

Najwyższa Izba Kontroli, uwzględniając stwierdzone w kontroli rozbieżności w podejściu przez gminy i powiaty do sposobu realizacji opieki wytchnieniowej, wniosła o:

• Podjęcie przez właściwego ministra działań mających na celu:
◦ uregulowanie kwestii związanych z procedurą udzielania usług opieki wytchnieniowej oraz rozważenie możliwości wystąpienia z inicjatywą legislacyjną w zakresie wprowadzenia na stałe do systemu pomocy społecznej tej formy wsparcia,
◦ stworzenie jednego rejestru, który będzie obejmował pełne dane o liczbie osób niepełnosprawnych. Takie rozwiązanie pozwoli na rozpoznanie potrzeb i planowanie zakresu świadczeń.
◦ uregulowanie wymagań w zakresie organizacji i jakości udzielanych świadczeń opieki wytchnieniowej.

• Aktywizację przez gminy i powiaty realizujące Program Opieki wytchnieniowej działań mających na celu przygotowanie do szybkiego wdrożenia i zapewnienia ciągłości opieki wytchnieniowej bezpośrednio po przyjęciu przez MRiPS kolejnego programu wsparcia wytchnieniowego.

Cały raport NIK dostępny jest pod adresem:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,26575,vp,29370.pdf

Komentarze NIK o wsparciu wytchnieniowym (1)

      4 + 3 = ?    
...bo ops-y maja środki finansowe i kadrę do realizacji, którego z rzędu już, zadania.
DODAŁ: nowapa DNIA 12 września 2022 O 12:24

ZOBACZ PODOBNE

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” - wycieczki szkolne

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – wycieczki szkolne

18 czerwca 2024      TAGI:   
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa w tym miesiącu (czerwcu br.) rozpocznie się nabór wniosków...»
ekspert zamówień publicznych

Ekspert Zamówień Publicznych

17 czerwca 2024      TAGI:         
Ruszyła II edycja konkursu Ekspert Zamówień Publicznych. Konkurs adresowany jest...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic” z podpisem prezydenta

17 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»
reheg » 20 czerwca 2024, 17:59

Czy mieliście taki przypadek

aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa