Newsy      

NIK o wsparciu wytchnieniowym

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała właśnie raport pokontrolny z realizacji przez jst zadań z zakresu „opieki wytchnieniowej”.

Jak podkreśla NIK, głównym celem programu było czasowe odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami od obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad w/w osobami. To odciążenie opierało się na zorganizowaniu opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, całodobowego czy zapewnieniu możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji lub rehabilitacji i dietetyki.

NIK podczas prowadzonych kontroli ujawniła, że sam program był realizowany w niepełnym stopniu, aczkolwiek sukcesywnie odnotowywano wzrosty, w wyniku czego rosła liczba osób objętych stosownym wsparciem.

Najwyższa Izba Kontroli, uwzględniając stwierdzone w kontroli rozbieżności w podejściu przez gminy i powiaty do sposobu realizacji opieki wytchnieniowej, wniosła o:

• Podjęcie przez właściwego ministra działań mających na celu:
◦ uregulowanie kwestii związanych z procedurą udzielania usług opieki wytchnieniowej oraz rozważenie możliwości wystąpienia z inicjatywą legislacyjną w zakresie wprowadzenia na stałe do systemu pomocy społecznej tej formy wsparcia,
◦ stworzenie jednego rejestru, który będzie obejmował pełne dane o liczbie osób niepełnosprawnych. Takie rozwiązanie pozwoli na rozpoznanie potrzeb i planowanie zakresu świadczeń.
◦ uregulowanie wymagań w zakresie organizacji i jakości udzielanych świadczeń opieki wytchnieniowej.

• Aktywizację przez gminy i powiaty realizujące Program Opieki wytchnieniowej działań mających na celu przygotowanie do szybkiego wdrożenia i zapewnienia ciągłości opieki wytchnieniowej bezpośrednio po przyjęciu przez MRiPS kolejnego programu wsparcia wytchnieniowego.

Cały raport NIK dostępny jest pod adresem:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,26575,vp,29370.pdf

Komentarze NIK o wsparciu wytchnieniowym (1)

      4 + 2 = ?    
...bo ops-y maja środki finansowe i kadrę do realizacji, którego z rzędu już, zadania.
DODAŁ: nowapa DNIA 12 września 2022 O 12:24

ZOBACZ PODOBNE

Wakacji kredytowych ciąg dalszy

Wakacji kredytowych ciąg dalszy

06 grudnia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu społecznościowym...»
Ministerstwo ostrzega przed zimą

Ministerstwo ostrzega przed zimą

05 grudnia 2023      TAGI:         
Z uwagi na pojawiające się nocami mrozy Pani Minister apeluje o zważanie na innych,...»
Oszustwo na nadpłacony podatek

Oszustwo na nadpłacony podatek

05 grudnia 2023      TAGI:      
Ministerstwo Finansów ostrzega przed nową formą oszustwa. Tym razem oszuści rozsyłają...»
Poziom potrzeby wsparcia

Poziom potrzeby wsparcia

29 listopada 2023      TAGI:         
W dniu 28 listopada 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny iPolityki...»
NIK o działaniach podmiotów pomocowych w dobie stanu epidemii

NIK o działaniach podmiotów pomocowych w dobie stanu epidemii

28 listopada 2023      TAGI:      
Funkcjonowanie organów administracji publicznej w dobie stanu epidemii było niezwykle...»
khazal22 » 10 grudnia 2023, 11:22

Czy przyznać Kartę Dużej Rodziny?

PomaryLinea » 09 grudnia 2023, 09:10

"Why was David Walker fired?"

dorota202 » 08 grudnia 2023, 15:39

SP na brata, jego dzieci żyją

marzena123 » 08 grudnia 2023, 14:46

unieważnienie KDR