Newsy         

Ustawa o ochronie ludności

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.

Ustawa, zgodnie z intencja ustawodawcy, ma przełamać wieloletni impas w obszarze ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i krajowego systemu ratowniczego.

Ustawa zawiera nowe rozwiązania oraz narzędzia umożliwiające skuteczne zarządzanie dostępnymi zasobami na rzecz ochrony ludności w Polsce zarówno w czasie pokoju, stanów nadzwyczajnych, jak i wojny.

Zgodnie z projektem ustawy autoryzowany sprzedawca, o ile jest to techniczne możliwe, obowiązany jest do preinstalacji aplikacji mobilnej RSO na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych sprzedawanych użytkownikom.

Na potrzeby realizacji zadań ustawowych ma zostać powołany do życia Fundusz Ochrony Ludności, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz z funduszy wojewódzkich, których dysponentami będą poszczególni wojewodowie.
Utworzenie Funduszu pozwoli również na usprawnienie i skrócenie czasu dostarczenia niezbędnej pomocy poszkodowanym w wyniku działań sił natury – minister właściwy do spraw wewnętrznych i do spraw administracji publicznej będzie realizował zadania z zakresu pomocy osobom poszkodowanym, tak jak to ma miejsce obecnie, lecz będą one realizowane na poziomie województwa w ramach funduszy wojewódzkich. Tym samym poszkodowana rodzina o jednorazowy zasiłek doraźny (do 10 tys. zł) w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych będzie wnioskowała już do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), natomiast o zasiłek do 300 tys. zł na remont, odbudowę budynku albo lokalu mieszkalnego do wojewody.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem w/w ustawy:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363754/katalog/12909374#12909374

Komentarze Ustawa o ochronie ludności (1)

      1 + 5 = ?    
U Cioci NA imieninach to wymyślili? Konstytucja określa jasno trzy stany nadzwyczajne. A to po raz kolejny mamy atrapę ustawy konstytucyjnej, a jest to ustawa zwykła. Nie może mieć takiej mocy.
DODAŁ: FPDKMii DNIA 17 września 2022 O 00:32

ZOBACZ PODOBNE

Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

12 stycznia 2023      TAGI:      
Jak podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, projekt...»
język migowy

RPO reaguje na prace senatu nad ustawą o języku migowym

02 stycznia 2023      TAGI:      
Mając świadomość prac nad projektem nowelizacji ustawy o języku migowym Rzecznik...»
Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

Ustawa o dodatku węglowym

20 lipca 2022      TAGI:         
Rząd rozpoczął pracę nad ustawą o dodatku węglowym. Projektowana ustawa ma nacelu...»
Ustawa laptopowa już opublikowana

Ustawa laptopowa już opublikowana

25 lipca 2023      TAGI:      
W dniu 18.07.2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu...»
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z nowym testem jednolitym

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z nowym testem jednolitym

03 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 27.03.2023. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
PomaryLinea » 09 grudnia 2023, 09:10

"Why was David Walker fired?"

dorota202 » 08 grudnia 2023, 15:39

SP na brata, jego dzieci żyją

marzena123 » 08 grudnia 2023, 14:46

unieważnienie KDR