Newsy         

Ustawa o ochronie ludności

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.

Ustawa, zgodnie z intencja ustawodawcy, ma przełamać wieloletni impas w obszarze ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i krajowego systemu ratowniczego.

Ustawa zawiera nowe rozwiązania oraz narzędzia umożliwiające skuteczne zarządzanie dostępnymi zasobami na rzecz ochrony ludności w Polsce zarówno w czasie pokoju, stanów nadzwyczajnych, jak i wojny.

Zgodnie z projektem ustawy autoryzowany sprzedawca, o ile jest to techniczne możliwe, obowiązany jest do preinstalacji aplikacji mobilnej RSO na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych sprzedawanych użytkownikom.

Na potrzeby realizacji zadań ustawowych ma zostać powołany do życia Fundusz Ochrony Ludności, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz z funduszy wojewódzkich, których dysponentami będą poszczególni wojewodowie.
Utworzenie Funduszu pozwoli również na usprawnienie i skrócenie czasu dostarczenia niezbędnej pomocy poszkodowanym w wyniku działań sił natury – minister właściwy do spraw wewnętrznych i do spraw administracji publicznej będzie realizował zadania z zakresu pomocy osobom poszkodowanym, tak jak to ma miejsce obecnie, lecz będą one realizowane na poziomie województwa w ramach funduszy wojewódzkich. Tym samym poszkodowana rodzina o jednorazowy zasiłek doraźny (do 10 tys. zł) w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych będzie wnioskowała już do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), natomiast o zasiłek do 300 tys. zł na remont, odbudowę budynku albo lokalu mieszkalnego do wojewody.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem w/w ustawy:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363754/katalog/12909374#12909374

Komentarze Ustawa o ochronie ludności (1)

      2 + 1 = ?    
U Cioci NA imieninach to wymyślili? Konstytucja określa jasno trzy stany nadzwyczajne. A to po raz kolejny mamy atrapę ustawy konstytucyjnej, a jest to ustawa zwykła. Nie może mieć takiej mocy.
DODAŁ: FPDKMii DNIA 17 września 2022 O 00:32

ZOBACZ PODOBNE

Ustawa o ochronie sygnalistów – konferencja

Ustawa o ochronie sygnalistów – konferencja

24 maja 2024      TAGI:   
W dniu 27 maja 2024 r. odbędzie się konferencja online organizowana przez Ministerstwo...»
Ustawa laptopowa już opublikowana

Ustawa laptopowa już opublikowana

25 lipca 2023      TAGI:      
W dniu 18.07.2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu...»
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z nowym testem jednolitym

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z nowym testem jednolitym

03 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 27.03.2023. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
NIK o ochronie danych w samorządach

NIK o ochronie danych w samorządach

26 lutego 2024      TAGI:         
NIK dokonała kontroli w kilku jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia...»
Decyzja ostateczna od zaraz….

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów doczekała się nowego tekstu jednolitego

03 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 28.03.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»