Newsy         

Ustawa o ochronie ludności

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.

Ustawa, zgodnie z intencja ustawodawcy, ma przełamać wieloletni impas w obszarze ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i krajowego systemu ratowniczego.

Ustawa zawiera nowe rozwiązania oraz narzędzia umożliwiające skuteczne zarządzanie dostępnymi zasobami na rzecz ochrony ludności w Polsce zarówno w czasie pokoju, stanów nadzwyczajnych, jak i wojny.

Zgodnie z projektem ustawy autoryzowany sprzedawca, o ile jest to techniczne możliwe, obowiązany jest do preinstalacji aplikacji mobilnej RSO na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych sprzedawanych użytkownikom.

Na potrzeby realizacji zadań ustawowych ma zostać powołany do życia Fundusz Ochrony Ludności, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz z funduszy wojewódzkich, których dysponentami będą poszczególni wojewodowie.
Utworzenie Funduszu pozwoli również na usprawnienie i skrócenie czasu dostarczenia niezbędnej pomocy poszkodowanym w wyniku działań sił natury – minister właściwy do spraw wewnętrznych i do spraw administracji publicznej będzie realizował zadania z zakresu pomocy osobom poszkodowanym, tak jak to ma miejsce obecnie, lecz będą one realizowane na poziomie województwa w ramach funduszy wojewódzkich. Tym samym poszkodowana rodzina o jednorazowy zasiłek doraźny (do 10 tys. zł) w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych będzie wnioskowała już do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), natomiast o zasiłek do 300 tys. zł na remont, odbudowę budynku albo lokalu mieszkalnego do wojewody.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem w/w ustawy:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363754/katalog/12909374#12909374

Komentarze Ustawa o ochronie ludności (1)

      5 + 3 = ?    
U Cioci NA imieninach to wymyślili? Konstytucja określa jasno trzy stany nadzwyczajne. A to po raz kolejny mamy atrapę ustawy konstytucyjnej, a jest to ustawa zwykła. Nie może mieć takiej mocy.
DODAŁ: FPDKMii DNIA 17 września 2022 O 00:32

ZOBACZ PODOBNE

Ustawa antylichwiarska

Ustawa antylichwiarska

07 grudnia 2021      TAGI:         
Rząd przyjął przygotowany przez Ministrów Sprawiedliwości projekt ustawy antylichwiarskiej....»
Wzór wniosku w sprawie dodatku węglowego nareszcie opublikowany

Ustawa o dodatku węglowym

20 lipca 2022      TAGI:         
Rząd rozpoczął pracę nad ustawą o dodatku węglowym. Projektowana ustawa ma nacelu...»
Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny czeka na podpis prezydenta

W dniu 25 czerwca 2021 r. została przekazana do podpisu prezydenta ustawa z dnia 24czerwca...»
Pomoc ofiarom wojny w Ukrainie

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

15 marca 2022      TAGI:         
W dniu 12 marca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy...»
"Samorząd dla Rodziny” - trwają prace nad ustawą

„Samorząd dla Rodziny” – trwają prace nad ustawą

20 stycznia 2021      TAGI:         
Trwają prace nad projektem ustawy o polityce prorodzinnej jednostek samorządu terytorialnego...»
muusia » 29 września 2022, 13:44

WYnajem czesci domu

Terrier6 » 29 września 2022, 12:14

Czy przyznać DW ?

ola1234567 » 29 września 2022, 12:07

zasłek rodzinny