Newsy      

Z ponagleniem trudniej

W dniu 26 października 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185).

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w art. 37 po § 3 został dodany § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Jeżeli ponaglenie zostało wniesione przed upływem terminu określonego w art. 35 albo przepisach szczególnych, organ prowadzący postępowanie pozostawia ponaglenie bez rozpoznania. Przepisów § 4–8 nie stosuje się.”.

Ustawodawca w samej ustawie upatruje przyspieszenia wydawania decyzji i usprawnienia postępowań administracyjnych.

Jak czytamy w informacji w sprawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, „ustawa ma upowszechnić stosowanie prostych formularzy urzędowych, składania wniosków on-line i ograniczenia liczby składanych wniosków”.

Źródło:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2185
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-pazdzierniku-2022-r,59719

Komentarze Z ponagleniem trudniej (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Poziom potrzeby wsparcia

Poziom potrzeby wsparcia

29 listopada 2023      TAGI:         
W dniu 28 listopada 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny iPolityki...»
NIK o działaniach podmiotów pomocowych w dobie stanu epidemii

NIK o działaniach podmiotów pomocowych w dobie stanu epidemii

28 listopada 2023      TAGI:      
Funkcjonowanie organów administracji publicznej w dobie stanu epidemii było niezwykle...»
Od 1 stycznia zmiana wysokości zasiłku stałego

Od 1 stycznia zmiana wysokości zasiłku stałego

28 listopada 2023      TAGI:      
Z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja ustaw z dnia 12 marca 2004 r.opomocy...»
webinar_swiadczenia_rodzinne

Świadczenia rodzinne w świetle ustawy o świadczeniu wspierającym (bezpłatne szkolenie online)

27 listopada 2023      TAGI:         
Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym wprowadzono zmiany...»
“Cyberbezpieczny Samorząd”

„Cyberbezpieczny Samorząd” – wciąż można składać wnioski

24 listopada 2023      TAGI:      
Ministerstwo poinformowało o wprowadzeniu szeregu zmian do programu „Cyberbezpieczny...»