Federacja o nowych zadaniach asystenta rodziny

Nie tak dawno informowaliśmy na łamach portalu o projektowanych zmianach do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które poszerzą istniejący katalog zadań pracownika socjalnego. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, reagując na zaistniały stan faktyczny, postanowiła zająć oficjalnie stanowisko w w/w sprawie.

Federacja w zaprezentowanym Pani Minister stanowisku zdaje się zarzucać projektodawcy instrumentalne przypisanie asystentowi rodziny nowych zadań o charakterze interwencyjnym czy nawet kontrolnym. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje w niezrozumieniu przez projektodawcę roli asystenta rodziny.

Federacja zauważa też, że projektodawca nie nakreślił procedury zmiany asystenta rodziny przez nieletniego w przypadku utraty zaufania. Jednocześnie asystent nie zostaje wyposażony w narzędzia pozwalające na wgląd w akta sprawy. Nieznajomość pewnych zagadnień uniemożliwia asystentowi podejmowanie dynamicznie adekwatnych rozwiązań. Tym samym powstała instytucja w oczach Federacji będzie miała charakter jedynie pozorny.

Zapraszamy do zapoznania się z całością argumentacji Federacji:

https://federacja-socjalnych.pl/images/PDF/2022-11-15_040117%201.pdf

Komentarze Federacja o nowych zadaniach asystenta rodziny (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Wysokości ryczałtu przysługującego asystentowi rodziny

Wysokości ryczałtu przysługującego asystentowi rodziny

23 lutego 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie określenia wysokości ryczałtu...»
Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

05 lutego 2024      TAGI:         
Zgodnie z definicją legalną wyrażoną w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...»

Federacja odpowiada Rzecznikowi

20 listopada 2023      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Federacji z prośbą o wskazania systemowych trudności...»
Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia

03 listopada 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej...»
„Dostępność Plus”

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej pod lupą NIK

18 kwietnia 2023      TAGI:      
Liczby osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności czy też o stopniu...»
kk1990 » 20 lutego 2024, 12:53

orzeczenie z sądu

piorun20 » 20 lutego 2024, 12:47

Księgowanie-DPS

Emels » 20 lutego 2024, 12:19

Narzędzia do budowy domu

margo22 » 20 lutego 2024, 12:06

Do Toma prośba o sprawdzenie