Specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego

W dniu 11 listopada 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Rozporządzenie wprowadza wiele zmian o charakterze porządkującym, jak np. 2 § 8 ust. 1 pkt 1 i § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia przywołano obowiązującą ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646). Inne z kolei wprowadzają istotniejsze zmiany jak zmiany w § 7 rozporządzenia polegającej na dodaniu specjalności, tj.:

1) praca socjalna z osobami opuszczającymi zakłady karne i areszty śledcze;
2) animator społeczności lokalnych;
3) asystentura i mediacja socjalna;
4) organizator usług społecznych.

Z kolei pozostałe przepisy określone w § 2–5 rozporządzenia zawierają regulacje przejściowe
i dostosowujące.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Źródło:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000235801.pdf

Komentarze Specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego (1)

      1 + 2 = ?    
uważam, że również powinna być specjalizacja o źródłach ciepła
DODAŁ: gee DNIA 28 listopada 2022 O 11:16

ZOBACZ PODOBNE

Nowe rozporządzenie dotyczące specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny 

Nowe rozporządzenie dotyczące specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny 

20 września 2022      TAGI:         
Szanowny Pracowniku Socjalny, zapewne wiesz, jak ważne jest zdobywanie nowych kwalifikacji...»
Urlop pracownika a postojowe

Urlop pracownika a postojowe

09 lutego 2021      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wychodząc naprzeciw potrzebom pracowniczym, opublikował...»
Konkurs z okazji Dnia Pracownika Socjalnego!

Konkurs z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

12 listopada 2021      TAGI:         
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego....»
"Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023”

„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023”

30 września 2022      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło nabór wniosków do "Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego...»
Przepadek pojazdu faktem

Przepadek pojazdu faktem

06 grudnia 2022      TAGI:         
Prezydent podpisał ustawę  z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny...»