Newsy         

Udział Policji przy wykonywaniu czynności przez pracownika socjalnego

W dniu 6.09.2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2023 r. w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą domową oraz podejmowaniu decyzji o zapewnieniu tej ochrony.

Określa ono procedurę postępowania Policji przy:

a) wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku przez umieszczenie go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.2) ), dającej gwarancję zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i należytej opieki, w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, w razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową,

b) podejmowaniu przez pracownika socjalnego wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, ratownikiem medycznym lub pielęgniarką decyzji o zapewnieniu ochrony dziecku w sytuacji

Należy pamiętać, że ów proces został sformalizowany. Udział funkcjonariusza Policji w czynnościach, ma charakter wnioskowy – składany prze kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Jeżeli nie jest możliwe zachowanie formy pisemnej, funkcjonariusz Policji uczestniczy przy wykonywaniu czynności, na podstawie ustnego wniosku pracownika socjalnego, składanego do właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności kierownika jednostki organizacyjnej Policji.

Policja zgodnie z treścią rozporządzenia podejmuje czynności polegające w szczególności na zapewnieniu:

1) dostępu do miejsca, w którym czynności mają być wykonywane;
2) porządku w miejscu przeprowadzania czynności;
3) osobistego bezpieczeństwa:
a) dziecku, któremu zapewniana jest ochrona,
b) pracownikowi socjalnemu,
c) psychologowi,
d) innym osobom biorącym udział w czynnościach

Z przeprowadzonych czynności sporządzana jest przez funkcjonariusza notatka urzędowa.

Zapraszamy do zapoznania się z całością rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000180701.pdf

Komentarze Udział Policji przy wykonywaniu czynności przez pracownika socjalnego (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kontrolowanie trzeźwości przez pracodawcę

Kontrolowanie trzeźwości przez pracodawcę

23 lutego 2023      TAGI:         
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks...»
e-Komentarz opublikowany przez UZP

e-Komentarz opublikowany przez UZP

23 sierpnia 2023      TAGI:      
Urząd Zamówień Publicznych udostępnił e-komentarz do Prawa zamówień publicznych...»
Głosowanie przez pełnomocnika przez osoby niepełnosprawne

Głosowanie przez pełnomocnika przez osoby niepełnosprawne

02 października 2023      TAGI:         
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wrozumieniu...»
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych prowadzona przez warsztaty terapii zajęciowej oraz jej finansowanie przez powiaty”.

26 czerwca 2024      TAGI:      
W dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 odbędzie się transmisja panelu ekspertów...»
Spotkania z superwizją

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenie „Spotkania z superwizją” realizowane przez Uczelnię Korczaka

03 kwietnia 2023      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w rekrutacji na szkolenie „Spotkania z superwizją” realizowane...»