Newsy   

Włącznik Innowacji Społecznych

Inkubatory innowacji to wyjątkowe przestrzenie, gdzie wsparcie znajdują Ci, którzy chcą czynić świat przyjaznym dla wszystkich osób, bez wyjątków.

Zgłosić się tu może każdy, kto widzi potrzebę małych-wielkich zmian, dobrze zna problem, wie, co jest potrzebne, by odmienić codzienność osób wykluczonych społecznie. Z ciekawością, otwartością, odwagą i determinacją – z taką postawą innowatorzy i innowatorki przystępują do działania. A zespół inkubatora wspiera daną grupę lub osobę, tak by proces mógł przebiegać możliwie najsprawniej.

O Inkubatorze:

Zespół Włącznika Innowacji Społecznych, od ponad 2 lat (od lipca 2020 roku) oferuje wsparcie tym osobom, które widzą potrzebę działania i zmieniania swojego małego kawałka świata. Do inkubatora wpłynęło prawie 400 pomysłów na to, jak to zrobić. Obecnie kilkadziesiąt z nich jest testowanych i już niedługo efekty tych procesów ujrzą światło dzienne. Będą to gry, modele pracy, programy wsparcia, „narzędziowniki”, filmiki instruktarzowe, kursy e-learningowe, materiały VR i wiele innych. O ich innowacyjności nie świadczy jednak sama forma narzędzia ale np. specyficzny problem społeczny na jaki innowacja odpowiada. Do fazy prototypowania i testowania pomysłu przeszły te, które miały szansę podnieść jakość życia osób, których potrzeby dotychczas niebyły zauważane, wysłuchane jak np. problemy głuchych mam, uczniów z zespołem Tourett’a lub po prostu rozwiązania wcześniej stosowane okazały się niewystarczająco skuteczne.

Spośród setek kart pomysłów, w inkubatorze pojawiły się pomysły kierowane do osób: starszych, z niepełnosprawnościami, z doświadczeniem migranckim, w kryzysie bezdomności, do młodzieży w MOWach i MOSach oraz domach usamodzielnienia, pojawiły się pomysły wzmacniające dziewczynki i kobiety, osoby LGBT+, osoby cierpiące na choroby przewlekłe itd. Zespół Włącznika Innowacji z pomocą komisji ekspertów zajmował się selekcją wyborem pomysłów z największym potencjałem i wspieraniem ich rozwoju. Inkubator wspiera innowatorów na każdym etapie kreowania pomysłu – od jego szkicu jeszcze na etapie rekrutacji, poprzez dopracowanie szczegółów projektu aż po wsparcie podczas procesu testowania i tworzenia ostatecznych wersji produktów.

Jak to działa?

Kreatywne osoby, grupy osób, przedstawiciele organizacji lub fundacji kontaktowały się z inkubatorem i opowiadały o swoim pomyśle. Następnie przy wsparciu mentora, który udzielał indywidualnego wsparcia innowatorom, trwała praca nad projektowaniem prototypów i procesu testowania. Najlepsze pomysły, które przeszły 3 etapowy proces rekrutacji otrzymały około 32 tys. zł, czyli grant na przetestowanie pomysłu na innowację społeczną.

Innowacje które powstają w inkubatorze adresowane są do następujących grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:

• Osoby z niepełnosprawnością ruchową
• Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
• Osoby niewidome i słabowidzące
• Osoby g/Głuche
• Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami
• Osoby neuroróżnorodne
• Osoby chorujące przewlekle
• Osoby z doświadczeniem migracji i uchodźczym
• Osoby starsze
• Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym
• Osoby w kryzysie bezdomności
• Więźniowie i osoby opuszczające zakłady karne
• Osoby LGBTQ+
• Osoby w systemie pieczy zastępczej i adopcji

O innowacjach:

W nieustannie zmieniającym się świecie, pojawiają się wciąż nowe wyzwania. Te z kolei sprawiają, że nie ustaje potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań wspierających osoby, które spotykają różnego rodzaju trudności. Inkubator innowacji społecznych stawia sobie za cel stwarzanie przestrzeni przyjaznej kreowaniu narzędzi, które mogą podnosić jakość życia osób zagrożonych wykluczeniem.
Pomysłów i narzędzi jest wiele, w innowacjach odnajdą się, te osoby, które trafnie dostrzegą że dotychczasowe próby rozwiązywania problemów nie przyniosły pożądanych rezultatów lub okazały się niewystarczająco efektywne.

Innowacje to realne narzędzia polityki społecznej. Po fazie testowania, czyli eksperymentowania w bezpiecznym, małym środowisku, wypracowane rozwiązania przygotowane są w taki sposób, by
w nowych miejscach, mogły stać się nie tylko innowacją, ale przede wszystkim dobrą praktyką, narzędziem, w sposób trwały wpisującym się w działania danej organizacji, instytucji, a nawet gminy. Z gotowych rozwiązań mogą korzystać wszyscy zainteresowani, gdyż są to darmowe produkty, znajdujące się w domenie publicznej.

Zachęcamy do zaglądania na stronę www.innowacje.rops.poznan.pl, gdzie już niedługo znajdzie się wyszukiwarka innowacji.

Gotowe innowacje:

Antyprzemocowy program liderski dla kobiet migrantek: https://innowacje.rops.poznan.pl/2022/10/28/antyprzemocowy-program-liderski/

Niezbędnik dziecka z alergią dla rodziców i pracowników placówek przyjmujących dzieci z silnymi alergiami:
https://innowacje.rops.poznan.pl/2022/11/18/niezbednik-edukacyjny-dziecka-z-alergia/

Zabawki 3D dla rodziców i terapeutów dzieci przedwcześnie urodzonych: https://innowacje.rops.poznan.pl/2022/04/29/zabawki-3d/

Osoby zainteresowane korzystaniem z innowacyjnych narzędzi mogą kontaktować się z ROPS
w Poznaniu mailowo i telefonicznie: Zuzanna Ostrowska; [email protected]; Magdalena Antkowiak; [email protected]. tel kom. 695 214 378; tel. 61 8567 951. Warto śledzić także aktualności na wspomnianej już stronie www.innowacje.rops.poznan.pl oraz na www.facebook.com/innowatorzy.

Można także dowiedzieć się więcej na temat innowacji w zakresie edukacji włączającej podczas Forum Zmian Społecznych 1 grudnia 2022r. w Poznaniu. Więcej informacji: https://innowacje.rops.poznan.pl/2022/11/17/forum-zmian-spolecznych/

Projekt „Włącznik Innowacji Społecznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

Komentarze Włącznik Innowacji Społecznych (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Akademia liderów rozwoju usług społecznych Uczelni Korczaka

Dla kogo Akademia liderów rozwoju usług społecznych Uczelni Korczaka?

19 października 2023      TAGI:      
Wdrażanie i rozwój usług społecznych na poziomie samorządów gminnych i powiatowych...»
Już 5.10 bezpłatny webinar: Zostań liderem rozwoju usług społecznych

Już 5.10 bezpłatny webinar: Zostań liderem rozwoju usług społecznych

02 października 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka, lider w kształceniu profesji społecznych, zaprasza do udziału...»

„Tworzenie lub rozwój Centrów Usług Społecznych (CUS) w ramach EFS+ finansowane z nowej perspektywy 2021-2027” – bezpłatny webinar

15 czerwca 2023      TAGI:         
Zapraszamy na bezpłatny webinar pt. „Tworzenie lub rozwój Centrów Usług Społecznych...»
Prawo komunikacji elektronicznej – konsultacje trwają

Prawo komunikacji elektronicznej – konsultacje trwają

29 lutego 2024      TAGI:      
Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej...»
webinar_ochrona_małoletnich

Nowe standardy i procedura ochrony małoletnich w JOPS (bezpłatne szkolenie online)

27 lutego 2024      TAGI:         
W 2023 r. dokonano szeregu zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym...»