Newsy      

Mała rewolucja w „ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”

1 grudnia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Pomimo sygnalizowanych na łamach portalu projektowanych zmian, warto przyjrzeć się raz jeszcze pracom nad projektem ustawy. Waga podejmowanego zagadnienia zdaje się tego niechybnie wymagać.

Proponuje się w nim zmianę tytułu ustawy z „ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” na „ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej”. W ocenie projektodawcy obowiązująca nazwa ustawy stygmatyzuje rodzinę i wskazuje, że wyłącznie rodzina jest środowiskiem, w którym dochodzi do aktów przemocy.

Legalna definicja „przemocy w rodzinie” zostanie zastąpiona „przemocą domową”, którą to Konwencja stambulska definiuje jako wszelkie akty fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej przemocy występujące w rodzinie lub gospodarstwie domowym lub pomiędzy byłymi lub obecnymi małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą miejsce zamieszkania, czy też nie.

Nowelizacja wprowadzi definicję „osoby doznającej przemocy domowej”, która uwzględni: małżonka, także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków, rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, a także osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania.

Pewną porządkującą regulacją stało się uznanie za osobę doznającą przemocy domowej osobę niepełnoletnią, wobec której jest stosowana przemoc domowa lub będącą świadkiem takiej formy przemocy. Z kolei przez „osobę stosującą przemoc domową” rozumiana będzie osoba pełnoletnia, która dopuszcza się zachowań zdefiniowanych w projekcie ustawy jako przemoc domowa.

Nowelizacja wprowadza nadto definicję świadka przemocy domowej – to osoba, która słyszała o działaniach przemocowych w danym środowisku domowym, jak i która była naocznym uczestnikiem zdarzenia.

Mnogość podejmowanych na łamach nowelizacji skłania ku wielu refleksjom. Jednak dopiero praktyka da obraz celowości projektowanych zmian.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=AA34F2FC0A535AA2C12589050033EA59

Komentarze Mała rewolucja w „ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej” (1)

      3 + 1 = ?    
zatem, GKRPA jest nadal monitoring łaskawie nie 18 miesięcy a 9 posiedzenia ZI co 2 a nie co 3 miesiące KORED "na siłę"
DODAŁ: Remigiusz Moczymorda DNIA 30 grudnia 2022 O 10:18

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

20 marca 2023      TAGI:         
W dniu 15 marca 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie...»
Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023 (bezpłatne szkolenie online)

15 marca 2023      TAGI:         
W 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy...»
Przemoc wobec osób starszych

„Przemoc wobec osób starszych”

21 lutego 2024      TAGI:         
15 marca 2024 r. w godz. 12:00 - 14:00 w Biurze RPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie...»

Zostań rodzicem zastępczym – Podaruj dzieciom szczęście

19 lutego 2024      TAGI:   
Podaruj dzieciom dom oraz zamieszkaj w budynku udostępnionym przez Miasto Suwałki (ul....»
RPO wciąż przypomina o nierozwiązanym problemie domniemania ojcostwa

RPO wciąż przypomina o nierozwiązanym problemie domniemania ojcostwa

19 lutego 2024      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości zaniepokojony...»
warawn2 » 20 lutego 2024, 17:48

zasiłek opiekuńczy po macierzyńskim

mały_gops » 20 lutego 2024, 16:29

Czyste powietrze - Tom i Inni

kk1990 » 20 lutego 2024, 15:40

czyste powietrze

Asiik » 20 lutego 2024, 15:24

ŚP PROSZĘ O POMOC