Szkolenia      

„Przemoc domowa – zmiany regulacji prawnych w zakresie działania Zespołów Interdyscyplinarnych”

Zapraszamy na szkolenie online, które na żywo poprowadzi mec. Sylwia Juźwiak.

Tytuł szkolenia:

„Przemoc domowa – zmiany regulacji prawnych w zakresie działania Zespołów Interdyscyplinarnych”.

📅 Termin:

21.02.2023 r.; godz. 10:00-13:00

✍ Rejestracja:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Program szkolenia:

1. Konieczność powołania nowych Zespołów Interdyscyplinarnych i zniesienia dotychczasowych

– Termin wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (dotychczas: ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)
– Przepisy intertemporalne – terminy powołania nowych Zespołów, zniesienia dotychczasowych Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych
– A co z procedurami „Niebieskie karty” niezakończonymi do dnia wejścia w życie nowelizacji?

2. Definicje ustawowe po nowelizacji

– Przemoc domowa w miejsce przemocy w rodzinie
– Rozszerzona definicja osoby doznającej przemocy domowej
– Definicja osoby stosującej przemoc domową
– Świadek przemocy domowej

3. Zespół Interdyscyplinarny według nowych regulacji

– Obligatoryjny i fakultatywny skład Zespołu
– Zasady powoływania Zespołu – uchwała rady gminy
– Zasady zwoływania i częstotliwość posiedzeń
– Zadania Zespołu
– Wybór Przewodniczącego i jego zastępcy; zadania Przewodniczącego
– Obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Zespołu – sankcje przewidziane za nieusprawiedliwioną nieobecność
– Skarga na działalność Zespołu
– Szkolenia – zadanie marszałków województwa

4. Grupy diagnostyczno-pomocowe

– Powołanie i skład Grupy
– Zadania Grupy – w tym zadania pracownika socjalnego i funkcjonariusza Policji
– Skarga na działalność Grupy
– Szkolenia

5. Procedura „Niebieskie karty”

– Właściwość miejscowa Zespołu
– Zmiana miejsca zamieszkania osoby, wobec której prowadzone są działania w ramach procedury
– A co, jeśli z uwagi na relacje członka Zespołu lub Grupy z osobą stosująca przemoc domową, prowadzenie procedury napotyka trudności?
– Podejmowanie interwencji
– Zakończenie procedury
– Monitorowanie – kiedy i jak długo?
– Dostęp do dokumentacji NK
– Osoba stosująca przemoc domową a broń palna

6. Szczególne regulacje w zakresie zobowiązywania osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową

– Wniosek i skierowanie
– Konsekwencje nieprzedłożenia zaświadczenia o zgłoszeniu się do uczestnictwa w programach

7. Przetwarzanie danych osobowych

💰Cena:

400 zł bruttoDo 17 lutego trwa PRZEDSPRZEDAŻ tego szkolenia; udzielamy 20% rabatu. Cena po rabacie wynosi 320 zł brutto za pierwszą zgłoszoną osobę z ośrodka, każda następna 100 zł brutto. Żeby skorzystać z rabatu, należy wpisać hasło „przedsprzedaż ops” w formularzu rejestracyjnym w polu „kod rabatowy”.

*Cena w karnecie już 80 zł brutto za osobę; więcej informacji o karnetach na stronie: https://www.szkolenia.expert/oferta-specjalna-karnet-5-10-i-15/

🎯Cele szkolenia:

– Zapoznanie uczestników z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
– Omówienie prawnych i merytorycznych skutków wprowadzanych zmian;
– Pomoc w wypracowaniu dobrych praktyk we współpracy podmiotów/pracowników realizujących zadania z zakresu omawianej ustawy.

Osoba prowadząca:

Sylwia Juźwiak – prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna). Od kilkunastu lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Szczegółowych informacji na temat oferty udziela Opiekun Klienta: Izabela Orlikowska,
tel. 690 300 482; email: [email protected].

Zapraszamy,
Zespół Szkolenia.Expert
https://www.szkolenia.expert/
https://www.facebook.com/szkolenia.expert

„Przemoc domowa - zmiany regulacji prawnych w zakresie działania Zespołów Interdyscyplinarnych”

Komentarze „Przemoc domowa – zmiany regulacji prawnych w zakresie działania Zespołów Interdyscyplinarnych” (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Jakie ważne zmiany przyniosła „ustawa Kamilka” w obszarze funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Spotkanie z ekspertem

15 marca 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w webinarze z cyklu: „Spotkania z ekspertem”, który na żywo...»
Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Procedura „Niebieskie Karty” – działania zespołu interdyscyplinarnego i działania grupy diagnostyczno-pomocowej. Gratis wzory dokumentów!

30 października 2023      TAGI:      
Zapraszamy nowo powstałe Zespoły Interdyscyplinarne oraz Grupy Diagnostyczno-Pomocowe...»
Nowy tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Przemoc w rodzinie – bezpłatne spotkanie

24 lutego 2023      TAGI:         
W dniu 07 marca (wtorek) w godzinach 17.00-19.00 organizowane jest przez „Niebieską...»
Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023 (bezpłatne szkolenie online)

15 marca 2023      TAGI:         
W 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy...»
Przemoc domowa – zmiany regulacji prawnych w zakresie działania Zespołów Interdyscyplinarnych

Przemoc domowa. Zmiany regulacji prawnych w zakresie działania Zespołów Interdyscyplinarnych. Szkolenie online.

17 maja 2023      TAGI:      
Zapraszamy na szkolenie online na żywo, z sesją pytań i odpowiedzi pt. „Przemoc...»